Svea Krogh 1928-2020 Svea Krogh 1928-2020

Svea Krogh har gått bort
Svea Krogh, född Smolman, växte upp på Skogslund i Brevik. Hon har avlidit 92 år gammal och bodde de sista åren på Älvgården i Åmotfors. Hon var änka efter Gunnar Krogh och efterlämnar två barn, Per och Karin.
Svea var ett av sex barn på Skogslund och började redan vid 13 års ålder arbeta i Åmotfors. Inledningsvis på Pappersbruket och senare på Norma. I en annan artikel berättar Svea bland annat om att hon gick till arbetet genom skogen vid Svarttjärnet. 

Ola Brekke är minsta barnet i familjen Brekke. Bildem tagen 1925 Ola Brekke är minsta barnet i familjen Brekke. Bildem tagen 1925

Ola Brekke avliden
En Breviksbo i förskingringen har gått ur tiden. Det är Ola Brekke uppväxt i Öststuga i Brevik. Han har i många år bott i Torsby och tjänstgjort som polis. Ola blev 95 år gammal. Hans föräldrar var Ole och Manda som båda hade sina rötter i Norge. Ola hade sju syskon och var yngst i familjen. I och med Olas bortgång har alla i syskonskaran lämnat oss. Ola sörjs av maka och barn med familjer.
- Jag minns Ola som en mångårig deltagare i älgjakten här i byn, men jag hade också möjlighet att möta honom i hans yrkesroll, säger Kjell Gustafsson i Breviks bygdeförening.

När bilen kom till oss
När bilen kom till Arvika kom den också till Brevik även om det  var några år mellan dessa händelser.
Kent Ekberg som i många år arbetade vid Arvika Fordonsmuseum höll vid vår februariträff i klubbhuset ett föredrag som handlade om bilens intåg i våra trakter. Han visade bl a en ett utdrag ur bilregistret 1928 där några bilägare från Brevik förekom. Carl Viktor Brandel ägde då en Ford med registreringsnummer S1657. Dessutom finns noterat att Albert Foss och hans bror Thorvald Foss också ägde en Ford S3578. 
Det blev ett uppskatt besök av Kent som lockade femton ur vår studiecirkel att delta.
Nästa Breviksträff blir den 26 mars.

Bilarna i Brevik
En Chrysler som gått 1300 mil. Så lyder en annons om en auktion på Lundaby 1930. Bilen hade ägts av Kerstin Jonsson som avlidit tre år tidigare.
Men det fanns fler bilar i Brevik vid den tiden. Torvald Foss på Nygård hade en A-Ford och CV Brandel i Väststuga sannolikt en bil av samma märke. Läs mer om bilarna i Brevik genom att klicka här

Medlemsavgiften 2020
Vi förutsätter att du vill vara medlem i Breviks bygdeförening 2020. Du kan betala medlemsavgiften på Swish 123 0970533 eller sätta in den på vårt bankgiro 137-7035.
Familjemedlemskapet kostar 100 kronor. Enskild medlem 50 kronor. Din medlemsavgift är mycket viktig i år eftersom vi räknar med att under året ge ut en bok om Brevik Förr i Tia.

Nya Breviksbor
Claude och Marlen är nybyggare på Hagaberg. Strax efter årsskiftet tog de det avgörande steget att flytta till Brevik från Schweiz, De har haft Hagaberg som fritidsbostad i några år.
- Vi gläder oss åt att Claude och Marlene flyttat hit, men också att de nu blivit trogna deltagare i Brevik Förr i Tia, säger Breviks bygdeförenings ordförande Kjell Gustafsson.
Dessutom har barnaskaran ökat i byn eftersom lille Erik på Nyback fått en syster.
Välkomna till oss alla tre!

Idrottshistoria i Brevik 

Året var 1960. För trë år sedan hade idrottsföreningen i Brevik bildats. Arvika Nyheters reporter med signaturen Everton besökte då Brevik och skrev en artikel om de aktiva ungdomarna i byn. Läs artikeln genom att klicka här.​

Under Breviks SK tid från 1957 har Arvika Nyheter ofta bevakat de aktiviteter som klubben arrangerat. Framförallt har reportrarna varit trogna att uppmärksamma klubbens olika jubiléer. Vi har fått flera intressanta tidningsurklipp på föreningen. Klicka här för att ta del av 25 års idrottshistoria.​
.

Kontakta oss gärna

Om du gör iakttagelser om felaktigheter eller vill komplettera det material som finns här på hemsidan kan du kontakta Kjell Gustafsson. E-post: kjell@breviksbf.se. Du kan också ringa 070/3129503.

Brandels - en soldatsläkt från Brevik

Carl Viktor Brandel, som bodde i Väststuga i Brevik mellan 1917 och 1949, hade militärlivet i blodet. Han tog värvning 1899 och blev kvar fram till 1914.

Både hans far och hans farfar och ytterliga några släktingar hade varit militärer. Så militärlivet fanns mer eller mindre i blodet.

C V Brandel var son till en underlöjtnanten Anders Brandel som tjänstgjorde vid Värmlands regemente i 32 år. Han slutade 1903 och hade länge varit underofficer men hade vid avskedet graden underlöjtnant. Anders far var Anders Bengtsson Brefält som var indelt soldat i Brevik östra mellan 1848 och 1874.

Läs mer om soldatsläkten Brandel genom att klicka här.

Skönbacka - massor av bilder

 

Vi har skapat en ny sida där vi samlar bilder från Skönbacka skola. Just nu ligger några skolkort på sidan, men vi tar gärna emot fler. 

 

I maj 1940 slog blixten ner i skolan och efter en kort stund var hela skolan övertänd. Nu följer ett flera år långt provisorium för skolbarnen från bl a Brevik. Läs mer om branden genom att klicka här

 

Måndagen den 27 maj 1940 skrev Arvika Nyheter om branden på Skönbacka. Läs artikeln genom att  klicka här.

 

Mysteriet Fritz kanske löst

Var tog han vägen - Fritz Henning Carlander på Skogsdalen i hemmanet Tostebol? Ryktena om vad som hände honom har varit många. Hade han varit utsatt för ett brott eller rymde han till Amerika? Vi tror att vi hittat en del av förklaringen, men fortfarande finns åtskilliga frågetecken.

Ryktena kring sonen Fritz gör gällande att han försvann spårlöst under de år som familjen bodde på Skogsdalen, d v s 1901-1911,  och att hans far skulle vara inblandad i sonens försvinnande.  Kanske var han till och med utsatt för ett brott?

I Sveriges dödbok hittar vi uppgiften att hans dödsdag är noterad till den 31 december 1924. Fritz skulle då ha varit 39 år gammal. Det är Jösse häradsrätt som fastställt dödsdagen och det sker 24 år senare  alltså 1948. Förklaringen var sannolikt att han varit försvunnen  i så många år. Var han kanske lösdrivare och att kyrkan inte hade grepp om var han befann sig.

Läs mer om mysteriet Fritz genom att klicka här.

Anders Brefält med familj


Soldatfamiljen

Anders Bengtsson Brefälts familj samlad framför fotografen. Bilden är sannolikt tagen när familjen bodde på Smuga. På bilden bredvid Anders sitter hans hustru Stina Nilsdotter född 1825.  I övrigt från vänster Maria född 1858. Johan Bernadotte född 1856, Anders född 1853, Nils född 1855 och Karl Gustaf 1862.

Anders Brefält, som var född 1829, var indelt soldat i östra Brevik mellan åren 1848 och 1874.
Anders och Stina gifte sig 1852 och bodde då på soldattorpet. De flyttade 1867 till Smuga i hemmanet Tostebol, till Framstuga i Brevik 1870 och blev sedan arrendatorer på Tostebol 1874. 1875 flyttar han till ett nytt arrende i Djupfors i Eda socken och 1880 till Norra By.

Från familjens tid i Djupfors noterar prästen i socknen i Husförhörslängden att Anders "hyllar nyevangelister och kolportörer och låter dem hålla föredrag i sitt hus 1876".​​

1898 drunknar Anders i Vrångsälven. Hustrun Stina lever till 1912. Läs mer om soldatfamiljerna Brefält genom att klicka här.​

 

Kontakt

tfn: 070–3129503

Kjell Gustafsson

 

e-post: kjell@breviksbf.se

Postadress: Brevik Lycka, 67040 Åmotfors

Arvstvist ledde till auktion på Höglunda
Anna och hennes make Anders Nilsson på Höglunda avled 1888 och 1892. Deras bortgång ledde till en arvstvist som ledde till att gården auktionerades ut 1896.  Se annonsen här bredvid.
Köpare vid aktionen blev Kroppstadsfors bruk som ägdes av Jörgen Blakstad och grosshandlaren Gustav Conrad Hansen. De betalade när köpet  1897 genomfördes 14.000 kronor. All stående skog fick omedelbart avverkas stod det i köpeavtalet. Senare såldes Höglunda till Nils Botolf Lundeby.

Nya Breviksbor - välkomna
Brevik har sedan den 1 april tre nya invånare. Från Åmotfors flyttade då Robin Fjäll, hans hustru Helena Koubkova Fjäll och dottern Michelle hit.
De flyttade in i en nybyggd villa som de kallar Solängen.
Vi önskar dem varmt välkomna till Brevik och hoppas de ska trivas bra.

Boken om Brevik - ges ut i höst
Coronapandemin ställer till i vår bokutgivning. Arbetet med boken är i stort sett färdigt, men eftersom vi inte kan ha ett boksläpp och en hemvändardag i sommar så flyttar vi utgivningen till i höst. Det blir en bok på omkring 240 sidor som innehåller omkring 200 bilder med anknytning till Brevik.
Boken kommer preliminärt att kosta 320 kronor. 
I formuläret här nedan kan du redan nu boka "Boken om Brevik Förr i Tia".


Nya bilder från Nystuga
Vårt bildarkiv innehåller cirka 700 bilder. Alla får inte plats på vår hemsida. Då och då lägger vi till eller byter ut bilder. Du kan se de senaste tillskotten från gården Nystuga genom att klicka här. 
På den här bilden till höger Sven Vestlund i Nystuga född 1919 i Karlstad. Han kom till Nystuga 1947. Sven avled 1991.
Till vänster i bild den kände taxichauffören i Åmotfors - Johan på Trampen.

Gården Väststuga 1834 Gården Väststuga 1834

Väststuga i fokus

Redan år 1641 fanns gården Väststuga i Brevik. Det framgår av de kartor som Lantmäteriet upprättat och som finns tillgängliga på deras hemsida. Väststuga var länge den dominerande och största gården i Brevik.

Väststuga var ett av de diskussionsämnen som årets första träff i Brevik Förr i Tia behandlade. I Lantmäteriets historiska kartor finns kartor från 1641, 1764 och 1834 tillgängliga. På den äldsta kartan finns två gårdar i Brevik markerade förutom Väststuga sannolikt en byggnad på den plats där Lundaby idag ligger.  På kartan från 1834 finns dessutom husens placering tydligt markerade. I jämförelse med dagens byggnader är det stora skillnader, bl a saknas idag flera stora uthus.

- Intressanta uppgifter, tyckte Anna Gustavsson Nolander som sedan i höstas är ny ägare till Väststuga.

Vid vår träff i studiecirkeln kunde vi också granska den bouppteckning efter Jon Jacobsson och hans hustru Brita Andersdotter från 1830. Den styrker vilken stor gård som Väststuga var. Du kan läsa mer om Väststuga genom att klicka här.
 

Augusta - vem var hon?

Bröllopsfoto från 1897. Brudparet är Anders Gustaf Olén och Augusta Jonggren från Olebyn. Augüsta hade 1890 fått arbete som småskollärarinna på Olebyn och Skönbacka skolor i socknen. Båda har en koppling till Brevik. Läs mer om Augusta och Anders Gustaf genom att klicka här.

Breviks SK föddes i Nystuga

Det började nog som en lek. Åtta ungdomar, samtliga under femton år,  hade samlats i Nystuga hos Sven och Valborg Vestlund.  Innan kvällen var över hade de bildat idrottsföreningen Breviks Idrottssällskap - BIS.  

Läs artikeln om föreningen som lever än idag genom att klicka här.

Skidtävling 1920

Det kom ett brev till Brevik Förr i Tia från Inga-Britt Widén i Arvika. Det innehöll ett tidningsurklipp från januari 1920. Då skrev Arvika Nyheter om en skidtävling som arrangerats av Åmots Idrottsförening den 18 januari 1920.

Där står noterat att första pris på 10-kilometersbanan erövrats av Alf Foss från gården Nygård i Brevik. Hans segertid var 61 minuter och 42 sekunder. Tvåa i tävlingen var också en Breviksbo - Hilding Johansson från Hildelund (Bilden ovan).

Han hade tiden 62 minuter. Alf Foss fick Åmots Idrottsförenings vandringspris och tvåan Hilding Johansson fick ett par skidstavar. De båda Breviksborna var då 17 år gamla. Prisutdelningen förrättades klockan fyra på eftermiddagen i Folkets hus, skriver tidningen.

Tävlingarna i Åmotfors avgjordes också på sträckan 20 kilometer där Efraim Lövblad vann på tiden 130 minuter och 39 sekunder. Utom tävlan deltog där "som startare" Värmlandsmästaren Gösta Nilsson från Brevik . Han hade cirka 13 minuter bättre tid än segraren.

Tävlingarna hade samlat "en intresserad publik om cirka 200 personer" skriver tidningen.