Karta Nyback m fl gårdar 1839

 

Nedanstående karta visar området kring Nyback-Änga-Nytomta-Solvind i hemmanet Brevik östra år 1839. Det var i samband med Lantmäteriets arbete med Laga skifte som kartan skapades. Anmärkningsvärt är att det finns så många byggnader i området.  Det mesta tyder på att det här området var ett av två centra i Brevik östra på 1830-talet.

 

Källa: Lantmäteriet historiska kartor