Östra Brevik
Hemmanet Östra Brevik omfattar gårdarna Solvind, Nytomta, Nyback, Änga, Nyhem, Skogslund, Olesberg, Norstuga, Hildelund, Öststuga, Österås, Bostället, Nystuga, Framstuga, Björkebo, Kvistgården, Sydstuga, Instuga, Östbye, Hagaberg och Sjöhaget.
Här bor 2019 32 personer. Elva av dem är barn.

Tostebol
Tostebol är det hemman som omger det gamla officersbostället Tostebols gård. Här fanns fram till 2003 en skola - Skönbacka.
Vår redovisningen omfattar förutom skolan endast två av gårdarna - Skogsdalen och Tostebol. Endast Skogsdalen har fastboende.