Nygårdshaget - 2010 Nygårdshaget - 2010

NYGÅRDSHAGET

 

Nygårdshaget är idag i huvudsak ett område för fritidsbebyggelse. Det skapades i början av 1960-talet när brevbäraren Henry Månsson ville köpa en sommarstugetomt. Ragnar Gustafsson på Lycka sade sig villig att sälja mark, men ansåg att man skulle skapa fler tomter i området.

 

Nu blev det brevbäraren, handlaren och sotaren som köpte varsin tomt och började bygga på de sjönära lägena. Ett fjärde fritidshus byggdes längst in efter sjövägen år 1976 och ägs än idag av Ingvar och Inger Persson som bor i Karlstad.

 

Nästa etapp i Nygårdshaget kom när Tomas Karlsson och Agneta Danielsson,  boende i Karlstad, uttryckte önskemål att bygga ett fritidshus i området. 1987 köpte de mark sedan de skaffat ett nyckelfärdigt hus från "Skrotkalle i Eda". Villkoret för att låta Tomas och Agneta bygga var enligt kommunen att det skapades en exploateringsplan för området. Fem tomter blev resultatet, en ny väg och en djupborrad brunn.

 

Idag finns det ett fastboende hushåll i Nygårdshaget. Det är Gunnar Hedlund och Ann-Marie Hedlund Standar. De valde att flytta till Nygårdshaget från Hammarö. Huset genomgick en total ombyggnad i samband med att de flyttade dit.

.

I området finns också lämningar efter soldattorpet för Brevik Västra.

Kaffepaus i Väststuga Kaffepaus i Väststuga

Västra Brevik

 

Idag finns nio gårdar i detta hemman, Väststuga, Nygård, Solvik, Höglunda, Björkliden, Ängbacken, Lycka, Hagalund och Lundaby.

 

Fem av gårdarna fungerar som fritidsboende - Lundaby, Hagalund, Björkliden, Höglunda och Nygård.

 

Två av husen i området byggdes på 1970- respektive 1980-talet. De är Solvik och Ängbacken.

 

Gården Väststuga är sannolikt en av de äldsta bosättningarna i Brevik. Nygård, Höglunda, Lycka och Lundaby byggdes på 1860-talet.

Karl Smolman Skogslund Karl Smolman Skogslund

Östra Brevik

Hemmanets centrum i gången tid fanns på två platser, i området kring Nystuga-Framstuga och norr om Nyback-Änga. Den bebyggelse som idag finns där är dock av senare datum.

Idag finns 19 gårdar i hemmanet och det är fastboende i 14 av dem. Tre härbärgerar fritidsboende medan två är ödegårdar - Skogslund och Nyhem. Ett nybygge finns - Kvistgården som ligger öster om Framstuga och Björkebo.

I hemmanet finns ett f d soldattorp som just nu är fritidsbostad för en familj från Schweiz. Dessutom fanns flera torp som nu är rivna.