Familjen Hilding och Elsa Axelsson med barnen Erna och Hasse. Bilden från omkring 1952 Familjen Hilding och Elsa Axelsson med barnen Erna och Hasse. Bilden från omkring 1952

Lundaby

(Uppdaterad 2015-02-01)

 

Lundaby ska ha byggts på 1860-talet. När det gäller planlösningen på huset finns det tydliga paralleller med Höglunda, Lycka och Öststuga som också byggdes i stort vid samma tid.

Huruvida det finns en gemensam byggmästare har inte gått att styrka.

De första som enligt husförhörslängderna bor på Lundaby är Olof Jonsson (född 1842 i Sten i Ny) och hans hustru Kjerstin Nilsdotter (född 1845 i Olebyn V) De ska ha gift sig 1865 och 1866 flyttar de till Lundaby.

Olof Jonsson är nämndeman åtminstone till 1880. I husförhörslängden 1881-1890 finns också noterat att han har egendomar i flera kommuner.

Med vid flytten finns Olof Jonssons mor Märta Nilsdotter (född 1802) i Ny. Också Kjerstin Nilsdotters mor flyttar med. Hon heter Karin Persdotter (född 1806 på Kroppstad i Ny).

Olof och Kjerstin får inga egna barn, men tar ett fosterbarn Emma Jonsson f Örnberg. Hon är född i Eda 1878 och kommer till Lundaby år 1889,

I övrigt kommer 1884 Nils Botolf Lundeby från gården Nordstuga i Olebyn. Han var ´då 21 å gammal.

Nils Botolf blir kvar på Lundaby fram till 1897 då han köper Höglunda och flyttar dit. Han gifter sig där med Marta Amalia Andersson (född 1899).

Elina Nilsson – född 1870 i Ottebol. Hon flyttar till Lundaby 1895. Olof Jonsson har då varit förmyndare för henne sedan hon var två år gammal. Elinas far var klockaren och folkskolläraren Nils Nilsson. Han blev änkling när dottern Elina var ett år gammal.

Elina Nilsson gifter sig 1896 med målaren Nils Gustaf Pettersson. Efter giftermålet bosätter de sig i  Ottebol. De får där ett barn som dock avlider 13 månader gammal. Elina och Nils Gustaf flyttar 1901 till Arvika.

Elina avlider i Arvika 1941. Maken Nils Gustaf 1948.

Emma Jonsson gifter sig 1902 med Karl Karlsson (född 1877 i Gränsjön Älgå). Han flyttar till Lundaby året efter.

De får tre barn:

Karin Teresia – född 1904.

Olof Werner – född 1905.

Lundaby på tidigt 1900-tal, sannolikt på Olof Jonssons tid. Bilden från en okänd tillställning.. Någon som vet mer?
Lundaby också på tidigt 1900-tal. Bilden finns på ett vykort som sändes som en nyårshälsning från Kjerstin och Olof Jonsson. Iwan Stenman i Dalen har gett oss bilden tagen av den kände fotografen Gunnar Ödvall.
Fr v Edvin Smolman, dottern Ellen och hustrun Sabina. Familjen flyttade till Lundaby 1921 och lämnade gården 1931.
Auktion på Lundaby 1931. Edvin Smolman och hans hustru Sabina som är arrendatorer säljer sitt lösöre och flyttar till Krokebol.

Familjerna Axelsson och Gustavsson på Lycka på utflykt till Frödingstenen i Mangskog. Omkring 1959. Fr v Ragnar Gustavsson. Erna Axelsson, Elsa Axelsson, Greta Gustavsson, Hasse Axelsson, Hilding Axelsson och Curt Gustavsson. Foto: Kjell Gustafsson.

Sågverk och kvarn
(Uppdaterad 2024-03-09)


Vid bäcken öster om Lundaby låg på 1800-talet ett sågverk och en kvarn. Det var före elektrifieringen i Brevik på 1920-talet. Sannolikt drevs de båda av bäckens forsande vatten. PÅ kartan som fältmättes 183-1895 finns en byggnad noterad på platsen. Exakt när anläggningarna byggdes och när de togs ur bruk är inte känt. I trädgården på Lundaby finns idag kvarnstenen bevarad.

Välbärgat hem under klubban

1927 dog Kjerstin Jonsson på Lundaby, sju år tidigare hade hennes man Olof gått bort. Botolf Lundeby, som var deras fosterson, hade genom ett testamente ärvt gården. 1930 valde han att sälja Lundaby och ny ägare blev köpmannen Christian Olsen från Charlottenberg. Nu såldes också inventarierna som familjen Jonsson ägt. Här fanns många fina och värdefulla föremål. Anmärkningsvärt vid den tiden var att Kjerstin Jonsson ägde en bil, en Chrysler körd bara 1.300 mil.

Syskonen Mona och Rolf Foss bodde på Lundaby på 1930-talet. Syskonen Mona och Rolf Foss bodde på Lundaby på 1930-talet.

Anders Helmer – född 1908.


Hela familjen flyttar från Lundaby till Vik i Älgå 1909.

Nu kommer nya bebyggare till gården som arrendatorer. De kommer från Karlanda och flyttar hit 1921. Edvin Anders Smolman (född 1869 i Karlanda) och hans hustru Sabina Gustafsdotter (född 1870 i Karlanda). Deras 19-årige son Karl Smolman är också med i flytten, så också dottern Ellen Kristina (född 1905 i Karlanda).

Från Karlanda flyttar också Jenny Olivia Danielsson född Smolman (född 1896). Hon hade gift sig med snickaren Daniel Danielsson 1919, men det finns inga uppgifter som tyder på att han flyttat med.

De båda har också en dotter:

Marta Naemi (född 1919 i Hungalsvik).

Ruth Kristina Karlsson är hembiträde på Lundaby mellan 1930 och 1931. Hon är född i Östra Brevik och hennes föräldrar är Julius Karlsson och Ida Karolina Larsdotter. Julius är uppväxt på torpet Nybröta och Ida är dotter i Norstuga.

Edvin Anders Smolman och Sabina väljer 1931 att avsluta arrendet på Lundaby eftersom Sabina blivit allvarligt sjuk. De flyttar då till Krokebol i Älgå socken.

Näste arrendator blir Karl Albert Foss (född 1896 i Oslo) och hans hustru Vivi f Jansson (född 1906 i St Kil). De har tre barn:

Sven-Olov Foss – född 1929

Mona-Lisa Foss – född 1932

Rolf Ingmar Foss – född 1936

De tycks arrendera Lundaby till 1941 då de flyttar till Nygård som de arrenderar av Alberts far Albin Foss.

1939 kommer Harald Bergsten (född 1916 i Bortan i Gunnarskog) till Lundaby som dräng. Han kommer senare att gifta sig med Linnea Foss (född 1911 i dåvarande Kristiania). De flyttar 1941 till Solvind.

OLSEN TAR ÖVER

1929 får Botolf Lundeby, som nu bor på Höglunda, lagfart på Lundaby (Brevik V 1:4, 1:11 och 1:14).  Botolf var brorsbarn till Kjerstin Jonsson.

Olof Jonsson avlider 1920 77 år gammal och hans hustru Kjerstin 1927 82 år gammal.

Köpmannen Christian Olsen i Charlottenberg köper Lundaby 1930 av Botolf. Han kom aldrig att själv bo på Lundaby, men arrenderade ut fastigheten. BrodernOlof Vilhelm Olsen övertar 1956 Lundaby i enlighet med ett testamente.

Ett år senare övertar Aina Bäcke och Tora Rudholm Lundaby. De är båda döttrar till Olof Vilhelm. Gården arrenderas fortsatt ut bl a till Hilding Axelsson (född 1910 i Ottebol) och Elsa f Håkansson (född 1924 i Gunnarskog). De arrenderade Lundaby fram till början av 1960-talet då de flyttade till Ottebols gård. Sonen Hasse är född 1944 i Ottebol och dottern Erna 1948 på Lundaby i Brevik

Tora är gift med Bengt Rudholm, som bland annat var skogssakkunning i den regering som Torbjörn Fälldin ledde i slutet av 1970-talet.

Bengt förolyckades i en trafikolycka år 1991. Efter det fungerar Lundaby som fritidsbostad.

HYRESGÄSTER

Andra som under en längre eller kortare tid bor på Lundaby är Henry Håkansson (född 1917 i Sydstuga i Brevik) och Helga Håkansson f Nilsson (född 1920 i Hallebol i Köla) med sönerna Johnny (född 1939) och Sune (född 1944). Familjen flyttade 1949 till Nystuga.

Kjerstin Nilsdotter bor i många år på Lundaby. Hon var född 1845 och flyttar tillsammans med sin man Olof till Lundaby 1866. Hon avlider 1927.