Gården Lycka 2011 Gården Lycka 2011

Lycka

(Uppdaterad 2018-01-05)

Enligt vissa källor ska Lycka ha byggts 1860. Gården bestod enligt kartor från 1888 av mangårdsbyggnad, lillstuga och ladugård i form av en vinkelbyggnad. 1936 byggdes ny lagård med loge. Lillstugan revs i början av 1950-talet och ersattes av en magasinsbyggnad.

Om byggåret 1860 stämmer ska Nils Olsson (född 1784 i Olebyn) och hans hustru Märta Ersdotter (född 1791 i Östra Brevik) varit de första som bodde på Lycka. Här bodde då också sonen Olof Nilsson (född 1819 i Olebyn) och dottern Kjerstin Nilsdotter (född 1813 i Olebyn). Hon arbetade senare som piga på gården.

I kyrkböckerna kallas Olof " Olof Nilsson den äldre". Det fanns också en Olof Nilsson född 1827 i hemmanet. Denne Olof är född i Nystuga men flyttade senare till Väststuga och 1878 till Österås.

Nils Olsson avlider 1865 81 år gammal. Dödsorsaken är enligt Kyrkobokregistret ålderdom. Hustrun Märta avlider 1869,. alltså drygt tre år senare. Det finns ingen angiven dödsorsak.

FRÅGETECKEN I KYRKBÖCKERNA

Det finns ett frågetecken i kyrkoböckerna. I husförhörslängden från 1831-1835 finns familjen redovisad som boende i västra Brevik. Familjen finns med också i kommande husförhörslängder till och med 1850.

I hfl från 1840-1845 finns familjen på samma sida som Anders Bryntessons i Väststuga familj. Kan det möjligen vara så att Nils Olssons familj bodde i lillstugan i Väststuga vid den tiden? Eller är Lycka byggd tidigare än 1860?

Det finns ytterligare ett frågetecken. Under perioden 1831-1850 finns en dotter Sophia född 1823. Hon finns med fram till 1850 men i husförhörslängden 1861-1865 saknas hon. Dokumenten för 1850-1861 saknas, så det har inte gått att klara ut vad som hänt Sophia.

1869 gifter sig sonen Olof Nilsson med Anna Andersdotter från Myre. Hon är född 1835, alltså 16 år yngre än Olof. Hon flyttar efter giftermålet till Lycka.

Anna dör 58 år gammal år 1891 i lungsot, vilket är en äldre beteckning för tuberkulos. Olof Nilsson bor sedan på Lycka tillsammans med pigan Sara Marie Olsdotter (född 1880). Under perioden 1891-99 är han noterad som hyresgäst, sannolikt bor de i lillstugan på Lycka.

Det finns uppgifter om att Kroppstadfors Bruk nu köper hemmanet Brevik västra inkluderande Lycka. Sannolikt handlade det om gårdarna Lycka och Höglunda..

Kjerstin Nilsdotter, Olofs syster, bor kvar och arbetar som piga. Hon avlider 1891.

INGEN BOR PÅ LYCKA

Sedan finns en förvånande paus i Lyckas historia. Mellan Olof Nilsson död 1901 och 1908 tycks ingen bo på gården.

1908 flyttar ett par in från Eidskog i Norge. De är Johannes Nilsson (född 1847 i Gunnarsnäs i Dalsland) och hans hustru Märta Lisa Olsson (född 1840 i Erikstad i Dalsland). De har varit gifta sedan 1868.

Det är sannolikt att de arrenderar gården av Kroppstadfors Bruk.

Samtidigt flyttar Märta Lisas son Karl Edvin Nilsson (född 1873 i Erikstad) med hustrun Ester Kristina Falk (född 1873 i Brunskog) in på Lycka. De har en dotter:

Ally Frideborg – född 1902 i Boda.

Den här familjen flyttar in från Frykerud.

De här två familjernas tid på Lycka blir dock kort. Johannes och Märta Lisa flyttar i slutet av 1909 till Karlstad. Sonen Karl Edvin skiljer sig från hustrun Ester Kristina redan kort efter flytten till Lycka men blir kvar några månader för att sedan flytta till Karlskoga.

Karl Edvin flyttar samtidigt till Älgå. Dottern Ally Frideborg flyttar med mamman till Karlskoga.

Samma år inleder Wilhelm Andersson Lindberg (född 1863 i Mossebo i Älvsborgs län) och hans hustru Hilda Maria Svensson (född i Hasslösa i Skaraborgs län) ett arrende av gården. De blir kvar till 1918 då de flyttar till Älgå. Möjligen kan det här paret ha bott i Lillstugan.

Samma år inleder Wilhelm Andersson Lindberg (född 1863 i Mossebo i Älvsborgs län) och hans hustru Hilda Maria Svensson (född i Hasslösa i Skaraborgs län) ett arrende av gården.

Boningshuset på Lycka. Bilden sannolikt tagen någon gång på 1940-talet.

Försök med rörliga bilder

När Greta kom till Brevik

 

1995 gjordes en videoinspelning med Greta Gustavsson på Lycka. Hon kom med familjen, maken Ragnar sönerna Kjell och Curt, till Brevik år 1950.

 

Det var drömmen om att äga en egen gård som drev dem hit.

Greta föddes 1922 i Norge, men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Hon avled 1999.

 

Se samtalet med henne genom att klicka här.

Vi efterlyste namnen på de två barnen på bilden här ovan. Nu tror vi oss veta besked genom att Mona Foss hörde av sig. Hon var nära vän med Ulla Vestlund på bilden.

 

Barnen är Eivor och Lennart Vestlund, d v s Ullas brorsbarn. De är födda 1942 och 1944. Det ger vid handen att bilden sannolikt är tagen 1946 eller 1947. Sannolikt är bilden tagen på Lycka.

 

Damerna är från vänster Vivan Nilsson Änga, Mona Foss Nygård, Ingrid Nilsson Änga och Ulla Vestlund Lycka.

Ragnar och Greta gifter sig 1942 i Bogen. 1945 flyttar de till en arrendegård i Gräsmark och fem år senare köper de gården Lycka i Brevik.

På en dubbeldörr på andra våningen på Lycka fanns länge den här anteckningen skriven av Hildur Djuvfält. Hildur bodde här tillsammans med föräldrarna Emil och Hanna. Hildur var född 1909 och var 17 år när hon skrev den här hälsningen. Hildur gifter sig sedan med Karl Smolman och bodde huvuddelen av sitt liv på Skogslund i östra Brevik. Hildur avlider 1991.

1927 flyttar Gustaf Vestlund och hans hustru Greta f Skoog (Vidén) till Lycka. De arrenderar Lycka fram till 1936 då hustrun Greta får fastigheten av sin fosterfar på Östanvik i Ottebol Edvard Johansson.

På bilden från omkring 1940 fr v okänd dam, blivande sonhustrun Valborg Förare och Gustaf Vestlund. I förgrunden dottern UIla född 1932.

Plöjningsdags. Pappa Ragnar med sönerna Kjell och Curt. Plöjningsdags. Pappa Ragnar med sönerna Kjell och Curt.

De blir kvar till 1918 då de flyttar till Älgå. Möjligen kan det här paret ha bott i Lillstugan.

TOLVBARNSFAMILJ

1914 tar en ny stor familj gården i besiktning.

Från Arvika flyttar Johannes Andersson Lindberg (född 1867 i By) och hans hustru Betty Svensson (född 1871 i Åmål). De har tolv barn:

Ernst – född 1895 i By.

Ester Lavinia – född 1897 i By

Herman – född 1898 i By.

Margareta – född 1900 i By.

Gösta - född 1903 i Kila.

Artur – född 1904 i By.

Karl Gustaf – född 1906 i By.

Lisen Annie – född 1908 i Gillberga.

Elsa Viktoria – född 1909 i Gillberga.

Johan Olof – född 1912 i Gillberga.

Karl – född 1914 i Ny

Stina Viola – född 1915 i Ny.

Sonen Johan Olof avlider drygt två år gammal på Lycka 1914. Resten av familjen blir kvar på Lycka fram till 1917 då de flyttar till Alster.

FAMILJEN DJUFFÄLT

1917 flyttar Emil Djuffält (född 1879 i Karlanda) och hans hustru Hanna Eriksdotter (född 1883 i Karlanda) till Lycka. De har två barn med i flytten:

Erik Djuffält – född 1912 i Karlanda.

Hildur Emelia – född 1909 i Karlanda.

Anna-Maria – föds på Lycka 1924.

Dottern Anna Maria avlider dock redan nio månader gammal, i juli 1925. Kort därefter avlider mamman Hanna Eriksdotter, i augusti 1925.Emil Djuffält avlider  i december 1943 i östra Brevik.

Hildur Djuffält träffar skogsarbetaren Karl Holger Smolman (född 1902 i Karlanda) och de gifter sig 1928. Karl och Hildur flyttar till Lillstugan på Lycka 1928.

De får två barn under tiden på Lycka:

Svea – född 1928.

Ingrid Maria (Maja) – född 1930.

Familjen lämnar Brevik 1931 och flyttar till Silbodal. De ska dock återkomma till Brevik och bosatta sig på Skogslund.

Sonen Erik blir 1928 dräng på Lundaby. Han träffar Ellen Håkansson i Sydstuga och de gifter sig 1936.

1920 flyttar Albert Olsson (född 1897 i Köla) och hans hustru Getrud Herminia Torgilsman (född 1900 i Köla) till Lycka. De kommer hit med en ett-årig dotter Anna-Stina Irene (född 1919 i Köla). De flyttar till Järnskog 1923.

GUSTAF OCH GRETA

Gustaf Elof Vestlund (född 1892 i Nyed) och hans hustru Greta Maria Elisabet Vidén blir Lyckas nästa bebyggare. De hade gift sig 1918, men flyttade hit i november 1927.

De  arrenderar inledningsvis gården. I början av 1930-talet  köps den av Edvard och Karin Johansson på Östanvik i Olebyn.  Greta, som sedan 1906 varit fosterbarn hos paret Johansson blir 1937 adopterad av dem. Samtidigt får hon som gåva Lycka i Brevik. Samtidigt överlåter paret Johansson Östanvik  till Gretas broder Olof Kristian Vidén.

På Lycka disponerar änkemannen Edvard Johansson ett rum på andra våningen, där han ibland vistas.

Gustav och Greta har tre barn:

Hugo – född 1916 i Nyed, son till Greta

Sven Evert – född 1919 i Karlstad.

Ulla Margareta – född 1932 i Brevik.

Hugo gifter sig med Ruth Kristina Karlsson (född 1910 i Ny). Vigseln sker 1940. Sven gifter sig med Valborg Förare från Tornedalen. Ulla gifter sig med Arvid Flognfeldt och de bor en kortare tid på övre våningen på Lycka. De får en dotter Birgitta 1951 och samma år flyttar familjen till Öna där de byggt en villa. 1961 flyttar Ulla och Birgitta till Stockholm där de fortfarande är bosatta.

Greta född Vidén avlider 1948 och året efter flyttar maken Gustav till Karlstad. I bouppteckningen efter Greta står noterat att det på gården fanns två kor, en gris och 60 höns

TVÅ GENERATIONER

Nu köper Ragnar Emanuel Gustavsson (född 1912 i Bogen) och Greta (född Finsberg 1922 i Norge) Lycka. Med vid flytten är sönerna Kjell (född 1944 i Bogen) och Kurt (född 1946 i Gräsmark)

.

Kjell gifter sig 1963 med Tone och de bosätter sig en tid på andra våningen på Lycka. De får en son på Lycka, senare också en dotter, men hon är född när familjen bodde i Knivsta i Stockholms län.

.

Håkan född 1964

Camilla född 1966 i Stockholms län

Kurt flyttar på 1970-talet till Stockholm. Ett fosterbarn Elsebeth Berglund kommer till familjen i slutet av 1950-talet, och flyttar från Lycka 1971

Ragnar Gustavsson råkar ut för en olycka vid skogsarbete. Han hade lovat hjälpa grannen Ragnar Byberg att hugga ved, men i samband med det fäller han ett träd över sig och avlider på plats i skogen. Det sker 1976. Hustrun Greta bor kvar fram till 1994 då Kjell och Tone tar över.

Ragnar Gustavsson och barnbarnet Camilla född 1966. Camilla är dotter till Kjell och Tone Gustafsson. Bilden tagen 1970.