Bilder från östra Brevik

 

Bilden längst till vänster är ett skolkort från Skönbacka skola. Eleven i mitten är Emmy Gustavsson, då Bäcklund, och hon börjar första klass. Året är1928. Övriga är inte identifierade. Vet du vilka de är?  Hör av dig till oss.

 

Nästa bild ska vara tagen när Sven Vestlund i Nystuga fyllde 30 år 1949. Värden Sven Vestlund halvligger främst i bilden. De övriga är Artur på Ollesberg, Helga på Österås, Allan i Hälle, Valborg i Nystuga och Ruth på Hildeslund. Bakre raden fr v Erik i Sydstuga, Bertil Foss, Erik Djuvfält, Anders på Hagaberg, Henry på Österås och Torvald Foss.

 

I nästa bild har vi identifierat några. Fr v Hilding Johansson Nytomta (skymd), Erik Edgren Skogsdalen, Karl-Erik Nilsson Änga, okänd, okänd, Verner Rönning Österås,  Arvid Nilsson Änga och Ivar Håkansson(?)  Sydstuga. Vi behöver hjälp att komplettera namnen..

 

Bilden längst till höger är tagen under senare del av 1950-talet. Påskkäringarna är fr v Erna Axelsson, Maud Hansson och systern Siv.

 

Befolkning

 

I östra Brevik bor 2016 28 personer i de 13 gårdar som har åretruntboende, Totalt finns 20 gårdar i hemmanet, varav två kan betraktas som ödegårdar. Två gårdar är fritidsbostäder och en gård är under försäljning.

 

Totalt bor det 37 personer i byn. En av dem är över 90 år, åtta är pensionärer och åtta är i förskoleåldern

Fotografer

 

Många av bilderna vi fått låna saknar uppgift om vem fotografen är. Där ingen uppgift finns, så gäller - fotograf okänd. Vet du vem som tog bilden - hör av dig!

 

Vad hände sedan?

 

De flesta uppgifter vi tagit fram går ofta fram till tiden 1940-41. Det beror på att de handlingar som finns tillgängliga efter de här åren omfattas av sekretess.

 

 

Gårdarna i öst

 

Östra Brevik innehåller många gårdar, huvuddelen av dem finns kvar. Vill du veta mer om dem klicka på namnet här till vänster.

 

 

Kartor

 

Alla kartor kan man inte lägga ut på hemsidor utan vidare. Därför länkar vi till  Lantmäteriet. Under historiska kartor hittar du t ex kartor från Brevik från 1600-talet till vår tid.