Nystuga-Framstuga 1839

(Uppdaterad 2013-02-19)

 

Nedanstående karta visar området kring Nystuga-Framstuga i hemmanet Brevik östra år 1839. Det var i samband med Lantmäteriets arbete med Laga skifte som kartan skapades. Anmärkningsvärt är att det finns så många byggnader i området. Åtta stycken på Framstugesidan och tio på Nystugesidan. Det mesta tyder på att det här området var ett av två centra i Brevik östra på 1830-talet.

 

 

Källa: Lantmäteriet historiska kartor