Karl och Emma

Fosterdottern Emma på Lundaby var född i en stor familj i Södra By 1878. Fadern var skräddaren Olof Örnberg född 1844. Hennes mor var Ingeborg Nilsdotter  född 1846. Familjen flyttade till Åmåt, nuvarande Åmotfors, 1881. Emma är då tre år gammal. Familjen noteras som inhyses. Olof och Ingeborg får sju barn.

1883 avlider Olof blott 38 år gammal. Dödsorsaken anges vara Lungsot, en äldre beteckning för tuberkulos. De två äldsta barnen flyttar till Amerika, medan Emma blir fosterbarn på Lundaby när hon är elva år.

Emma gifter sig 1902 med Karl Karlsson som var född 1877 i Gränsjön i Älgå socken. Året efter flyttar han till Lundaby.

De får tre barn.
- Karin Teresia född 1904
- Werner född 1905
- Helmer född 1908

1909 meddelar paret Olof Jonsson och hans hustru Kerstin att de inte längre anser Emma vara deras fosterdotter. Samma år flyttar Emma och Karl med deras barn från Lundaby till Vik i Älgå.