Hagalund höster 2012 Hagalund höster 2012

Hagalund

(Uppdaterad 2013-09-153-30)

 

Hagalund byggdes sannolikt 1899 som ett torp under Lundaby. Det skedde på uppdrag av ägaren till Lundaby Olof Jonsson. Torpet var ägnat som bostad åt pigan Stina Andersson. Det är ett gulnat papper inom ram som idag finns på Hagalund som berättar detta. I församlingsboken 1900-1910 är det en Stina Andersdotter (född 1840 i Ny socken) noterad som inhysespiga. Det kan vara hon som menas.

 

Pappret är en takbård som skulle ha spänts av N G Peterson Ottebol och Arvid Nilsson 1899. Där står också att stugan nu ska kallas "Sorgenfri". Det som styrker ovanstående faktum är att torpet inte finns med på den ekonomiska kartan som är fältmätt mellan 1883 och 1895.

 

SNICKARNIS

I kyrkböckerna dyker de första bebyggarna på Hagalund upp 1920. Då är det Nils Nilsson (född 1877 i Karlanda) och hans hustru Kristina Amalia Jonsson (född 1886 i Gunnarskog) som flyttar hit. Nils Nilsson kallas allmänt för "Snickar-Nils". Paret gifte sig 1916 och flyttade till Nybröta i Brevik året efter. De flyttar till Mangskog en period men återvänder till Brevik 1920 då de bosätter sig på Hagalund. Kristina Amalia hade tidigare varit piga på Lundaby.

 

Nils och Kristina Amalia lämnar Hagalund och flyttar till Hagen på Öna 1927. De fick inga barn. Nils avlider 1961 i Byn i Älgå. Hustrun lever till 1977 av avlider på vårdhemmet i Sulvik.

 

BREVIKSBO TAR ÖVER

1930 kommer ytterligare en snickare till Hagalund. Det är Anders Olsson (född 1899 i Skillingmark) från Skogslund, som tillsammans med hustrun Ellen Kristina Smolman (född 1905 i Karlanda) flyttar hit. De hade gift sig 1929.

Anders och Ellen Kristina får ett barn:

 

Gunnar född 1931.

 

Hustrun klarar inte nedkomsten utan dör samma dag som Gunnar föds. Familjen vistas då hos hustruns syster i Skattebol.

Med vid flytten till Hagalund finns Anders mor Kajsa Olsson född Eriksdotter (född 1863 i Karlanda) och systern Ester Paulina (född 1895 i Skillingmark). Ester flyttar 1933 till Glava. Hon återvänder till Brevik och bosätter sig på Nyhem. Hon avlider 1975.
 

1935 flyttar också Anna-Lisa Lindquist till Hagalund. Hon är dotter till Egon Emanuel Lindquist på Skogslund. Hon flyttar ut 1940. Vart är inte känt. Hon avlider i Vittensten 1987.

 

På Hagalund fanns vid olika perioder hembiträden, eller pigor som de ofta kallades. En av dem skulle bo kvar i Brevik under lång tid. Det är Maj Gudrun Karlsson, senare gift Adolfson, som 1940 kommer hit. Hon arbetar här under ett års tid.

 

1942 kommer en ny piga hit. Det var Gulli Martinsen Östbye (född 1922 i Köla). Hon födde samma år sonen Kjell-Åke som senare kom att bli Breviksbo i många år. 1949 flyttade Gulli och sonen Kjell-Åke till Lillåsen utanför Åmotfors.

Anders och sonen Gunnar flyttar 1948 till Hagaberg.

 

FRITIDSBOSTAD

1956 köper Gustav Andersson Hagalund, men några månader senare tar Per Nordh över. Per är föreståndare på Konsum i Åmotfors och använder Hagalund som fritidsbostad.

 

När Per Nordh avlider 1975 övertar dottern Birgitta Sewik hennes familj Hagalund. De använde det forna torpet som fritidsbostad. 2013 säljer de gården till Kerstin och Leif Jansson från Charlottenberg.

Dokument som skrivits 1899 av två hantverkare på Hagalund