Femton kronor dagenEn barnfilt för åtta kronor och sjuttio öre. En halvfalska brännvin för fem kronor och sjuttio öre. En ko för 415 kronor och en gris för 55 kronor. Det är några av de utgifter som finns antecknade i en kassabok som omfattar året 1946. Den är förd av Ragnar Gustavsson som då var jordbruksarrendator i Gräsmark. Fyra år senare flyttade Ragnar och hans familj till Brevik där gården Lycka fortfarande finns kvar i familjen.

Kassaböcker berättar ofta bra om hur det var att leva förr i tiden. Ragnar Gustafsson på Lycka hade fört anteckningar om både inkomster och utgifter i många år. De första anteckningar förde han 24 år gammal när han fortfarande bodde i sitt barndomshem i Axland i Bogen.

- Sålt ekorrskinn  och fått 1,50, står det som första inkomstpost i hans kassabok från 1936, berättar sonen Kjell.

Kon kostade 415 kronor


En sammanställning av Ragnar och Greta Gustavssons utgifter i maj månad 1946. Den största utgiften var inköpet av en ko. Den kostade då 415 kronor.

De största inkomster detta år kom från skogshuggning i Bortan. I fyra olika avlöningar under vintern 1936 fick Ragnar 261,62. Också flottningsarbete gav en del inkomster. Två poster redovisas i maj månad på sammanlagt 104,43. I övrigt handlade Ragnars inkomster under första halvåret om vägarbeten, reparationer av bilar och slåtterarbete.

UDDA INKOMSTER
Några mera udda inkomster var "reparation av cykel till turist", som gav en krona i inkomst och att han sålt ett cykelhjul. Detta inbringade också en krona.
Ragnars kassabok för året 1936 slutar dock i mitten av juli. Hans sammanlagda inkomst var då 531,15 Hans nästa redovisning sker 1938.

Redovisningarna för åren 1939 och några år under kriget var mera grundligt förda. 1939 var den deklarerade inkomsten till kommunen 1.385 kronor och till staten 1.361 kronor.

Årsinkomsten för 1943 hade stigit till 2.595:80 och då var den största inkomstposten skogskörning med häst som inbringat 940.29. Inga anteckningar finns från de här åren om vilka utgifter han hade.

BILDADE FAMILJ
Ragnar gifte sig på nyårsaftonen 1942 med Greta Gunnarsson från Bogen. 1945 flyttade de till byn Dalen i Gräsmark där de arrenderade ett litet lantbruk av Ragnhild Persson. Nu var de bönder på riktigt. 1946 gjorde Ragnar mycket grundliga anteckningar om både inkomster och utgifter. Från 1946 fanns dessutom två barn i familjen, sönerna Kjell född 1944 och Curt 1946.

"Sparbankernas kassabok för jordbrukare" gav goda möjligheter att vara detaljerad. Här kunde man utläsa inkomster och utgifter i jordbruket, men också mera privata engagemang.

SKOGSARBETE VIKTIGT
Hur många kor familjen hade går inte att utläsa men mjölkprodukterna från lantbruket gav under året en inkomst på 1.211,25. Under året sålde familjen också fyra kalvar och en ko som gav en ersättning på 617,87. Övriga inkomster för Ragnar detta år var 3.884,11 för olika typer av skogsarbeten. Årsinkomsten för 1946 för familjen var 5.836,27 och familjens utgifter ungefär på samma nivå.

Inköp av djur till gården drog en ansenlig kostnad 745 kronor, redskap och maskiner 667,45 och spannmål m m 367,32.

När det gäller personliga utgifter finns noterat att kläder och skor kostade familjen 777,95 och matvarorna 862,48.

I februari 1946 då sonen Curt föddes köpte familjen en barnfilt för 8,70 och en trähäst för 5,50. I april köptes en mössa  för 2 kronor, skor för 10 kronor och en tröja för 4,75 till snart tvåårige sonen Kjell.

DYRT ATT RESA
Året 1946 disponerade familjen ingen bil utan fick ordna transporter på annat vis. I juni betalade de 12 kronor för skjuts till Ragnars barndomshem  Änga i Axland i Bogen och i juli 3 kronor för skjuts till Ås utanför Sunne där hans bror Gustav med familj bodde.

Det hände då och då att familjen köpte starkvaror, t ex i juli då en halvflaska brännvin inköptes för 5,70.

- En reflektion som jag gör är att inkomsterna för familjen var små i relation till de utgifter de hade. Om dagsinkomsten var i genomsnitt drygt 15 kronor så förefaller det vara en stor utgift att köpa till exempel kläder till mig som var två år för 34 kronor. Det var fallet i september 1946. Drygt två dagsinkomster var insatsen. Det är sonen Kjell 70 år som berättar det.