Bilder från västra Brevik 

 

Längst till vänster är en bild från Lycka, tagen i början av 1950-talet. På bilden fr v Lennart Vestlund, Eivor Vestlund, Kjell och Curt Gustafsson.

 

Nästa bild  är ett porträtt taget i dåvarande Kristiania i Norge. På bilden Nils Höglund från Höglunda. Nils emigrerade till Nordamerika 1884 och bilden är sannolikt tagen före dess.

 

Näst längst till höger Hagalund, som länge var pig- och drängstuga, under gården Lundaby. Stugan byggdes 1899 åt pigan Stina Andersson. Hagalund är numera fritidsbostad. Bilden är från den stora översvämningen 1951. Den drabbade också Brevik.

 

Bilden längst till höger är tagen på en logdans på Lycka. Fr v Gudrun Byberg, t h Eivor Vestlund. Omkring 1958-59

 

 

Vill Du veta mer - klicka!

 

Vill du titta närmare på någon av gårdarna i västra Brevik - klicka då på gårdsnamnet här till vänster så länkas du vidare

Inga drängar och pigor

 

I de sammanställningar som vi hittills gjort har vi inte tagit med de drängar och pigor som flyttat till och från Brevik. Anledningen är kort och gott att de är väldigt många och att de har flyttat ofta.

Vår ambition är dock att de ska få ett eget avsnitt i vårt inventeringsarbete.

Efterlyser bilder

 

Har du bilder som du tror kan intressera besökarna på hemsidan, maila gärna bilden till kontakten på Startsidan. Eller ring  och tala om att du har en sådan bild.

Befolkning

Västra Brevik är inte tätbefolkat. Här bor våren 2019 elva personer i de fem gårdar som har åretruntboende. Här finns elva fritidsbostäder.

Totalt bor det 43 personer i byn.  Nio är pensionärer och tretton är förskole- eller skolbarn.