Olycksdrabbade Breviksbor

Trafikolycka, drunkning, flygolycka och eldsvåda. Det är några händelser som lett till att åtta Breviksbor avlidit i olyckor under de senaste 120 åren. Flera av olyckorna fick stor uppmärksamhet framförallt flyghaveriet utanför Stockholm där Mats Adolfson från Norstuga var en av de 22 som omkom.

I de gamla kyrkböckerna är dödsorsakerna ofta noterade. De flesta Breviksbor har dött i sjukdomar av olika slag. Då och då hittar man noteringar om olyckor, till exempel i husförhörsboken från 1897. Då noteras att 23-årige Olof Gustav Jonsson drunknat i sjön Ränken. Han var son till Lars Jonsson och Karin Nilsdotter som var födda och uppväxta i Östmark, men som kommit till Brevik 1893. Hur själva drunkningsolyckan gått till finns inte noterat i handlingarna.

Ytterligare en drunkningsolycka har under äldre tider inträffat,  den här gången i Kroppstadälven. Året var 1902 och det var 21-årige David Svensson från Lövåsen som då förolyckades.

En drunkningsolycka i senare tid vållade stor förstämning i byn. Det var den 20 september 1949 då Mary Kristina Hansen på Olesberg drunknade efter att ha fallit i en vattenbalja på gården. Mary var nyss fyllda två år när olyckan skedde.

BRANDEN PÅ HILDELUND
Natten till den 18 februari 1930 brann boningshuset på Hildelund och 14-åriga Anna Bodin omkom. Mamma Selma och barnen Oskar och Karin Elvira hann rädda sig ur det brinnande huset. Du kan läsa mer om branden genom att klicka här.

Hildelund hade tidigare drabbats av olycka. Det var 1915 när Georg Johansson, son till skomakaren Johannes Andersson och hans hustru Karin, omkom vid militärtjänstgöring vid Västmanlands trängkår. Han var då  chaufför enligt en notering i församlingsboken. Han begravdes på regementets begravningsplats i Sala.

I mitten av 1970-talet avlider två Breviksbor i olyckor med bara några månaders mellanrum. Det är Ragnar Gustavsson på Lycka och Mats Adolfson uppväxt i Norstuga.


SKOGSARBETE
Ragnar på Lycka gick tidigt till skogen denna novemberdag 1976. Han hade lovat grannen Ragnar Byberg att ta reda på en del ved som fanns på skiftet Höglundatorpet öster om Lundaby. Ragnar, som hade stor erfarenhet av skogsarbete, råkade fälla ett träd över sig och omkom sannolikt omgående. Han hittades några timmar senare av Ragnar Byberg. Ragnar avled 64 år gammal.

22 OMKOMMER
Mats Adolfsson, Mats i Norstuga, hade flyttat från Brevik 1968. Han reste ofta med flyg i sitt arbete och skulle den 15 januari 1977 flyga från Malmö till Bromma flygplats i Stockholm. När planet, en Vickers 838 Viscount tillhörande Linjeflyg, skulle gå in för landning drabbades det av nedisning. Planet tappade höjd och störtade på en parkeringsplats i bostadsområdet Kälvesta. Läs mer om olyckan genom att klicka här. En bild fån olycksplatsen hittar du genom att klicka här.

19 passagerare och tre besättningsmän omkom, förutom Mats den kände bordtennisspelaren Hans Alsér.

Den 4 januari 1991 omkommer Bengt Rudholm i en trafikolycka på vägen mellan Tostebol och Ottebol. Han skulle om några månader ha fyllt 70 år..

Olycksplatsen i Brevik

Det här var den bild som yrkesinspektionen tog efter att Ragnar Gustafsson omkommit i november 1976. Vid skogsarbete fällde han ett träd över sig och omkom omedelbart.