Myrtorpet
Vi känner inte till var Myrtorpet låg. Det finns en teori att torpet kan ha legat norr om nuvarande Änga och Nyback. Där finns på kartan från Laga skifte 1839 ett stort antal byggnader .
 
Det var enligt uppgifterna i husförhörslängderna bebott från början av 1800-talet till omkring 1850. Fram till 1820-talet betecknas de som bor där som torpare, men sedan kallas de för bönder och bl a konstateras att Anders Ersson "brukar egen jord men är fattig".
 
BREVIKSSON ÅTERVÄNDER
Anders Ersson var född i östra Brevik 1778. Föräldrar var Erik Persson och Karin Jansdotter. Anders arbetar som dräng i hemmanet en tid men bor när äldste sonen Anders föds 1812 i Ottebol. Några år senare flyttar han och hans blivande hustru till Brevik och 1818 gifter han sig med Kjerstin Bengtsdotter (född 1875 i Tanderud i Ny).
 
I husförhörslängden har prästen nogsamt noterat att två barn var födda före giftermålet. Anders och Kjerstin får sex barn:
 
Anders född 1812
Anna född 1818
Christina född 1820
Erik född 1822
Nils född 1824
Cajsa född 1827
 
1833 flyttar familjen till Tanderud.
 
FÄLTJÄGARE 
Det tycks vara så att ytterligare familj bor på Myrtorpet mellan 1825-1832. Det ärJan Persson Blixt (född 1798 i Ny) och hans hustru Britta Axelsdotter (född 1796 i Köla). De hade gift sig 1825 och Jan kommer närmast från Tostebol innan paret bosätter sig på Myrtorpet. Jan hade varit fältjägare, men blir nu torpare. De får en son:
 
Petter Jansson född 1831
 
1832 lämnar familjen Myrtorpet. Vart de flyttar har inte gått att utreda.
 
FRÅN OTTEBOL
Samma år flyttar en ny familj in på Myrtorpet. De är Anders Jonasson (född 1810 på Kroppstad i Ny) och hans hustru Maria Ersdotter (född 1806 i Ny). De kommer från Ottebol. De får två barn:
 
Johannes född 1833 i Ottebol
Stina Cajsa född 1837 i östra Brevik
 
De flyttar 1837 till Kroppstad.
 
DRABBAD FAMILJ 
Från Tostebol kommer 1837-38 Anders Persson (född 1802 i Ny) och hans hustru Kerstin Andersdotter (född 1805 i Ny). De får tre barn:
 
Nils född 1832 på Tostebol
Anders född 1835 på Tostebol
Olof född 1837 i östra Brevik
Maria född 1840 i östra Brevik
Cajsa född 1842 i östra Brevik
Per född 1844 i östra Brevik
 
Det är inte helt klart hur länge den här familjen stannar på Myrtorpet. Klart är att Anders äger mark vid Laga skifte i östra Brevik år 1839. I lantmäterihandlingarna står noterat att han äger mark enligt litt E. Marken ligger bl a på den plats där nuvarande Norstuga ligger.
 
Anders Persson avlider 1844 i tuberkulos. Och sjukdomen drabbar många i familjen. Nils avlider i feber 16 år gammal, Anders avlider 12 år gammal i tuberkulos, Cajsa blir åtta månader när hon avlider i turbekulos och sonen Per bara 1,5 år när han drabbas av den fruktade sjukdomen. Endast två av barnen överlever – Maria och Olof.
 
Kerstin flyttar med sonen Olof och hans familj och blir de första som bor i Norstuga. Sannolikt flyttar de dit i början av 1860-talet. Kerstin avlider där 1863 i feber 58 år gammal. Olof och hans familj flyttar senare till Hungalsvik där han avlider 1892.