Shower på Skönbacka skola på 1950-talet

loading...

Ruskaby skola var en av de pjäser som eleverna på Skönbacka tog sig an på 1950-talet. Musik och sång var också ett vanligt inslag och en av de solister som framträdde var Hasse Axelsson från Brevik på fiol och dragspel. En annan musiker var Yngve Fors från Kroppstadsholm. Han valde gitarren. Lärare var Folke Strandin som kompade på orgel. PÅ bilderna ovan finns femte- och sjätteklassisterna på skolan. Bilderna tagna 1956.