Ruinen efter soldatbostället i västra Brevik. Ruinen efter soldatbostället i västra Brevik.

Torpen i Brevik

 

Idag finns inte många torp kvar i Brevik, beroende på hur man definierar begreppet torp. Men på 1700-talet och fram till 1850 var torpen en vanlig form av boende i byn. Då var det en mindre gård som inte var skattelagd. Torparen gjorde ofta dagsverken hos den hemmansägare som ägde marken där torpet fanns.

 

TVÅ SOLDATTORP

Det fanns också en speciell typ av torp -  soldattorpen. I Brevik fanns två sådana eftersom varje hemma skulle sätta upp en soldat i enlighet vad Indelningsverket krävde.

 

Ett av torpen finns kvar - det är Bostället där Lennart Vestlund bodde. Det andra soldattorpet låg i Nygårdshaget och revs eller övergavs någon gång i början av 1900-talet.

 

TORPEN I HEMMANEN

 Idag vet vi inte var alla torp varit belägna. På kartorna från Laga skifte kan man se små byggnader lite här och där. Men om det handlar om uthus eller torp är svårt att konstatera.

 

I kyrkböcker är torpen namngivna och förtecknat vilka som bodde där.

 

I västra Brevik har följande torp funnits:

- Västlid (soldatboställe)

- Kärntorpet

- Nytorpet (idag Nygård)

- Åsen

- Änga

- Hagalund (finns kvar)

- Lövnästorpet

 

Endast fem av torpen har kunnat lokaliseras i vårt arbete. Det innebär att vi hittills inte kunnat koppla ihop alla kyrkböckernas uppgifter med lämningar i terrängen eller uppgifter på kartor.

 

I östra Brevik fanns:

- Myrtorpet

- Nybröta

- Lövåsen

- Bostället (soldatboställe som finns kvar)

 

Vi har sannolikt kunnat fastställa var de fyra torpen låg.

 

Dessutom finns ett torp kallat Bergstorpet, sannolikt beläget öster om Björkebo.Det här torpet har inte kunnat kopplas ihop med kyrkböckernas uppgifter.