Förteckning på passagerna på S/S Stockholm som Otto Bodin färdades på till Kanada. Förteckning på passagerna på S/S Stockholm som Otto Bodin färdades på till Kanada.

"Over there" lockade Breviksbor

(Uppdaterad 2013-02-05)

 

Mellan 1870 och 1930 valde 24 Breviksbor att flytta till Nordamerika. I hela landet flyttade 1,3 miljoner till Amerika under 1800- och tidigt 1900-tal. En femtedel av dem återvände av olika skäl till hemlandet, men av de utflyttade Breviksborna flyttade fem personer tillbaka till Värmland, bara en återkom till Brevik.

 

Av den kartläggning vi gjort var Olof Nilsson på Lövåsen den förste som lämnade landet för att söka lyckan på andra sidan Atlanten. Olof lämnade Sverige 1870 och hamnade i staten Iowa i amerikanska Mellanvästern. Olof var son till Nils Olsson och Anna Andersdotter. Han var född 1844 och var följaktligen 26 när han flyttade.

 

MÅNGA DRÄNGAR 

I motsats till många andra som emigrerade var han dock inte dräng. För av emigranterna från Brevik var många drängar. Det kan tyckas sannolikt att det fanns en trötthet på ett system där de tvingades byta jobb och ofta flytta. Kanske också att många såg fram emot att slippa auktoritära husbönder.

 

BODIN VALDE KANADA 

De flesta som valde att flytta till Amerika valde USA, men i två fall hittar vi Breviksbor som flyttade till Kanada. Det var Otto Bodin och hans son Johan från Hildelund som 1927 respektive 1928 tog båten till Halifax i provinsen

 

 

Nels Estlunds barn - Marold, Dorthy, Ralph och Evelyn. Bilden från början av 1920-talet. Nels Estlunds barn - Marold, Dorthy, Ralph och Evelyn. Bilden från början av 1920-talet.

Nova Scotia på Kanadas östkust. Otto färdades med S/S Stockholm och Johan med S/S Drottningholm, det sistnämnda var då Nordens snabbaste ångfartyg.

 

Både Otto och Johan fanns i Kanada när familjens hus brann ner 1930 då ett av familjens barn omkommit. Otto återkom dock till Värmland fem år senare och bosatte sig då i Eda. Sonen Johan tycks dock ha blivit kvar i Kanada. Återstår att utreda vidare.

 

KVINNA MED SMÅBARN 

Sex av emigranterna från Brevik var kvinnor, bl a flyttade Karin Jonsson och två döttrar från Änga till Minneapolis i Minnesota år 1893. Barnen var då tre och sex år gamla. Ett år tidigare hade Karins man Johan flyttat till Amerika.

 

HAMNADE I ARVSTVIST 

Ett annat flyktingöden var Nils Anders Höglund från Höglunda. Han lämnade Sverige 1884 39 år gammal. Han blev på 1890-talet indragen i en besvärlig arvstvist. Läs mer om den genom att klicka här. Nils återvände till Sverige 1898 och bosatte sig i Sten.

 

OLSSON BLEV ESTLUND 

Nils var också namnet på en emigrant som valde att bli amerikan. Det var Nils Olsson, född på Österås, som 1892 tog steget att lämna Brevik. Han bosatte sig i Hastings söder om Minneapolis i Minnesota. När han steg i land i Amerika valde han att byta namn – Nels Estlund. Han gifte sig med Amy och de fick minst fem barn.

 

Nils Olsson som var inhyses i Änga gjorde ett snabbt besök i det förlovade landet. Han lämnade Sverige 1882 och återkom året efter.

Kontakterna mellan utvandrarna och de som blev kvar i Brevik var ofta sparsamma. I brevet från Nils Olsson (Nels Estlund) skrivet 1924 och ställt till hans syster Anna klagar han på att hon sällan skriver. Läs hela brevet genom att klicka här.