Nytorpet

(Uppdaterad 2013-02-28)

 

Det är inte helt fastlagt var torpet låg i västra Brevik, men med stor sannolikhet kan det vara föregångaren till Nygård eftersom det finns markering på kartan att det fanns någon typ av hus där. Namnen Nytorpet och Nygård kan också tyda på ett samband.

 

I husförhörslängderna från 1800-1845 finns några familjer förtecknade.

Anders Håkansson (född 1768 i Eda) och hans hustru Marie Isacsdotter (född 1753. Marie hade en dotter Britta Andersdotter (född 1790 i Ny). Den här familjen flyttade till Älgå 1808.

 

Eric Persson (född 1730 i Ny) och hans hustru Sara Silvia (född 1730 i Ny) bodde också här. Var de kom ifrån och när de flyttade härifrån är inte känt. Eric och Sara hade en dotter - Ingeborg Ersdotter (född 1776 i Ny). Eric dog 1811 och Sara Silvia 1824. Dottern Ingeborg avled 1847.

 

Ytterligare en familj finns noterad på Nytorpet. Per Olofsson (född 1792 i Eda) och hans hustru Cajsa Svensdotter (född 1796 i Gunnarskog). De hade fem barn: Olof (född 1824 i Ny), Stina (född 1827 i Ny), Petter (född 1830 i Ny), Johannes (född 1833 i Ny) och Anders (född 1837). Nör de kom till torpet och när de flyttade härifrån är oklart. Noterat är att sonen Anders dog tre år gammal.