SOLVIND
2019-03-07

Vid Laga skifte i Brevik Östra 1839 ägs området kring nuvarande Solvind av omyndige Olof Nilsson. Han var son till Nils Persson (f 1804) som 1816 flyttade från Kroppstad till den plats där Nystuga idag ligger. Sonen Olof var född 1827, följaktligen bara 12 år vid förrättningen. Hur det kom sig att Olof ägde marken är oklart eftersom fadern Nils fortfarande levde, han dog först 1885.

Den fastighet som han äger sträcker sig från vägen vid nuvarande Nyback till gränsen mot Tostebol. Öster om vägen äger han också ett stycke jord. 

Olof Nilsson kom 1853 att gifta in sig i Väststuga och senare byggde han Österås och möjligen också Nyback.

Enligt uppgifterna vid Laga skifte är tomtmarken för fastigheten öster och väster om vägen vid nuvarande Nytomta. Där finns också en rad byggnader markerade på kartan. Sannolikt bostadshuset på västra sidan och uthus på östra.

På platsen för nuvarande Solvind finns några byggnader som kan vara föregångare till det Solvind som enligt andra uppgifter byggdes 1915. På kartan som fältmättes 1883-1895 finns dock inga byggnader på den här platsen.

ALBIN FOSS FRÅN KRISTIANIA

År 1900 köper Albin Foss (född 1862 i Karlanda) fastigheten 1:52 som är en del av det som idag utgår fastigheten Solvind.

1904 flyttar Albin Foss och hans hustru Maria född Karlsson till Brevik. Hon är född 1870 i Stavnäs församling och hade gift sig med Albin 1895 i Kristiania. Enligt Ny församlingsbok flyttar Albin från Norra Fors i Karlanda medan Maria flyttar från Pauli menighet i Kristiania. De har då tre barn:

Karl Albert född 1896

Axel Torvald född 1898

Alf Emanuel född 1903

Det är dock oklart var i Brevik de bor mellan 1904 och 1915, året då de köper Nygård och flyttar dit.

År 1908, då det genomförs en ägostyckning av området kring Solvind. Det ägs då av Anders Olsson född 1855. Anders är son till  Olof Nilsson i hans första äktenskap. Nu  skapas Brevik Östra 1:29 eller Litt Hc som det står på kartorna från denna förrättning.

Solvinds mangårdsbyggnad ska ha byggts 1919 enligt uppgift i Svenska Gårdar utgiven 1946. Det får antas vara Albin Foss som då bebygger Solvind även om han inte får lagfart på 1:29 förrän 1929.

Redan 1930 får sonen Karl Albert Foss lagfart på Brevik Ö 1:29 och 1:52.

Solvind hyrs nu ut i olika omgångar. Alla bosättningar där finns inte dokumenterade i kyrkböckerna, men en familj finns noterad.

Det är Roland Vikander (född 1904 i Göteborg) och hans hustru Estrid född Nilsson (född 1906 i Eda).  De hade gift sig 1929 och får fyra barn:

Gunvor född 1930. Senare gift Hagberg.

Bengt född 1931

Nils Erik Valdemar född 1931

Karl Gunnar Torbjörn.

Familjen flyttar till Gunnarskog 1937.

ALBN FOSS TILLBAKA

När Maria Foss avlider 1940 på Nygård beslutar sig Albin Foss att flytta till Solvind. Det sker några månader efter Marias bortgång. Året är nu 1941. De flyttar till Solvind tillsammans med tre barn:

- Axel Torvald född 1898

- Linnéa Teresia född 1911

- John Bertil född 1913

Sonen Alf dog i Brevik 1936 i tbc. Han var då 33 år gammal.

Karl Albert gifte sig 1929 med Vivi född Jansson 1906 i St Kils församling. Karl Albert finns noterad som inflyttad på Lundaby som arrendator 1931. Han fick under 1930-talet sonen Sven Olov född 1929, dottern Mona Lisa född 1932 och sonen Rolf Ingemar född 1936.

Albin Foss avlider på Solvind 1954.

LUNDABYDRÄNG

Harald Bergsten som blir näste ägare till Solvind hade kommit som dräng till Lundaby 1939 och i Brevik träffat Linnéa Foss. De gifte sig 1941 och flyttade till Solvind. Harald blir dock inte ägare till Solvind förrän efter Albin Foss död 1954.

Harald kom närmast från Bjurbäcken i Mangskog till Lundaby i mellandagarna 1939. Han föddes 1916 på gården Solbergsliden i Bortan. Föräldrarna var Karl Johan Karlsson Bergsten och hans hustru Sara Teresia Karlsson. Karl Johan var född i Gryhyttan, Sara Teresia i Bjurtjärn. De gifte sig 1904 och bodde fram till 1910 i Lungsunds socken. Totalt fick de nio barn, sex pojkar och tre döttrar. Harald var familjens sjätte barn. Familjen flyttade 1917 till Övre Fjäll i Mangskog

FÅR EN SON
På Solvind i Brevik får Harald och Linnéa får en son:

- Yngve född 1942.

Linnéa avlider 1974 enbart 63 år gammal. Harald flyttar från Brevik till Arvika och sonen Yngve blir lagfaren ägare till Solvind 1976.

Yngve Bergsten gifter sig 1963 med Eva Källback från Glava (född 1944). Eva flyttar till Solvind 1964, de får två barn:

- Mikael född 1963

- Christian född 1968
Mikael gifter sig med Agneta Lövgren (född 1966 i Koppom). De bor i Åmotfors har tre barn:
- Mattias född 1985
- Daniel född 1986
- Kristoffer född 1992
Mattias är sambo med Karin Gustafsson (född 1985 i Brunskog). De bor i Åmotfors och har ett barn:
- Lukas född 2008


Christian gifter sig med Maria Andersson (född 1971 i Köla). De bor i Skällarbyn i Köla och har två barn:
- Tobias född 1992
- Emma född 1996.

EVA OCH YNGVE FLYTTAR
I slutet av 2017 flyttar Eva och Yngve till Arvika. Solvind köps av ett av deras barnbarn Daniel Bergsten. Eva avlider i juli 2018.

Solvind 2018. Ny ägare är Daniel Bergsten. Han köpte fastigheten av sin farfar och farmor Yngve och Eva Bergsten.

Solvind i slutet av 1950-talet. Ägare är Harald Bergsten och hans fru Linnea.


Solvind på 1940-talet. Ägare är Albin Foss. Han är farfars morfar till nuvarande ägaren Daniel Bergsten.

Linnea Bergsten född Foss på hennes 50-årsdag år 1960.

Utanför logen på Solvind. Harald Bergsten och Albin Foss. Barnen är Yngve Bergsten och Anne-Britt Brandel. Bilden tagen omkring 1952.

Yngve Bergsten i hans nya Volvobil. Fotot från början av 1960-talet.