Gubblaget övertygade
Gubblaget vann en övertygande seger. 10-1 slutade matchen mot ungdomarna. Bakre raden fr v: Ivar Håkansson Sydstuga, Tore Adolfson Norstuga, Henry Gustavsson Nyback, John Olsson Hälle, Anders Olsson Hagaberg, Sven Ström Väststuga. Främre raden fr v: Allan Olsson Hälle, Nils Olsson Hälle, Bertil Jansson Hagaberg, Henry Håkansson Österås, Ragnar Wilke Nytomta.En förening blir till
(Uppdaterat 2018-11-24)

Det började nog som en lek. Åtta ungdomar, samtliga under femton år,  hade samlats i Nystuga hos Sven och Valborg Vestlund.  Innan kvällen var över hade de bildat idrottsföreningen Breviks Idrottssällskap - BIS.  Nu 56 år senare lever klubben fortfarande, nu under namnet Breviks Sportklubb. Och en som satt i styrelsen då, sitter där än idag.

Den yngste var tio år, den äldste 14 år när Breviks Idrottssällskap bildades en januarikväll 1957. Och sedan tre 12-åringar, två 13-åring och en var 11 år.

 -  Vi höll på med en mängd olika idrotter allt från skidor på vintern till höjdhopp på sommaren. Och det var naturligt för oss, för på vintern tog vi skidorna till skolan, för någon skolskjuts var det inte tal om då.  De här minnena står jag själv för, och Sune Håkansson, som var jämnårig, håller med.

  -   Det var en fantastisk tid. Tänk var idérika vi var. Redan innan vi bildade föreningen hade vi en typ av olympiska spel i byn. Skidor, backhoppning och till och med slalom på vintern.

 -  Och medaljer gjorde vi av skokartonger, minns jag.

- Och vid en cykeltävling tappade jag kedjan. Jag höll aldrig på att få stopp när jag väl rullat i mål, berättar Sune. 

KONSTNÄR VAR INSPIRATÖR
När kvällen var slut denna januaridag 1957 hade de åtta ungdomarna valt en styrelse där fem av dem fått förtroendeuppdrag. Jag blev ordförande, vice ordförande Hasse Axelsson, sekreterare Thorbjörn Adolfson, vice sekreterare Lennart Vestlund och kassör Sune Håkansson. Revisorer blev det inga valda den första tiden.

-  Vi hade fått en hel del föreningskunskap från Olof Sundeman på Nygård. Han var konstnär och var en stor inspiratör för oss ungdomar.

När jag  bläddrar i de gamla anteckningar från den tiden framgår det inte tydligt vad klubben skulle  bedriva för idrotter. Men fotboll blev nog naturligt, det hade vi ägnat oss åt på rasterna i skolan.

I anteckningarna från 1957 finns en del av resultaten från fotbollsmatcher som spelades av detta unga lag. I tre av matcherna mötte laget Breviks vuxna män, gubblaget kallat. En vinst med 3-1 och två förluster 1-10 och 2-3. 

Breviksungdomarna mötte också Ottebol där matcherna spelades på ett gärde i Norstuga. Resultaten blev en vinst 3-2 och en oavgjord match 4-4. Det tredje mötet med Ottebol detta år spelades på Sjövallen i Fiskevik där Brevik vann med 3-1.

Sämre gick det i ett hemmamöte mot Växvik, ett ungdomslag från andra sidan sjön. Den matchen slutade med förlust 3-6.

Mesta målgörare denna första säsongen var Sune Håkansson med fyra gjorda mål.

BACKHOPPNING LOCKADE
På Lundaby fanns sedan tidigare en hoppbacke. Det var nog en utmaning att börja använda den, tyckte ungdomarna. Och här fick de stöd av något äldre ungdomar bland andra Gunnar Olsson på Hagaberg, som då var 26 år gammal.

 -  Här röjdes och byggdes ett hopp, senare också ett litet torn, berättar Gunnar.

-  Jag tror att virket till hopptornet kom från Lillstugan på Lycka som hade rivits några år tidigare, berättar Sune.

En av de första investeringarna klubben gjorde blev märkligt nog ett par backskidor.

 -  Jag minns att jag vågade hoppa i backen, men inte hur långt jag hoppade. .

KABARÉER OCH LOGDANSER
De första officiella arrangemangen som den unga föreningen stod för var fester på Lundaby och Lycka.  Där bjöds på enkel kabaré, sång och musik. På Lundaby anordnades dessutom en paketauktion och den totala behållningen av festen blev 91 kronor.

 -  Det var ett värdefullt bidrag och mycket pengar på den tiden, minns Sune. I motsats till den kassabehållning på 36 öre som vi hade första tiden.

Av anteckningarna om föreningens verksamhet, som idag förvaras i ett plåtskåp i klubbhuset, framgår att föreningen anordnade tre logdanser i Brevik samtliga i Väststuga. Vid första dansen svarade Hilding och Hasse Axelsson tillsammans med Sune Håkansson för musiken. Nästa gång var det grammofonen som stod för underhållning och vid ytterligare ett tillfälle spelade Frank Persson från Åmotfors dragspel.  De här danserna drog många danssugna besökare.

Första stadgarna
Gamla arkivhandlingar innehåller ofta intressanta saker. Det gör också de arkivhandlingar som Breviks Sportklubb disponerar, bl a de stadgar som klubben skapade 1957, det år som Breviks SK bildades.

Styrelsen i föreningen bestod då av fem ungdomar. Den äldste var fjorton år den yngste 10 år. Flera var tretton år.
Stadgarna innehåller sex punkter och består till stora delar av ordningsregler. Tvingande närvaro vid föreningens aktiviteter regleras noga.

”På möten skall alla medlemmar komma, om de inte har något hinder. Flickorna behöver inte komma”

Här finns noteringar att Hasse Axelsson, Lennart Vestlund och Yngve Bergsten hade två anmärkningar för ogiltig frånvaro.

Detta är stadgans första avsnitt.

-        Det var den tidens jämställdhet, i styrelsens fanns inte en enda tjej, trots att de deltog i våra aktiviteter. Det är föreningens förste ordförande Kjell Gustafsson som kommenterar.

Närvaron på årsmötet var också viktigt enligt stadgans andra punkt.

”På årsmöte ska man vara tyst och ordentlig annars får man en varning. Efter tre varningar blir nan avstängd från BAIK (BIS) i tre månader”
”På årsmötet ska man välja ny styrelse, men man får välja samma person till samma sak om man vill”


-        Här nämns två namn på föreningen. BIS står för Breviks Idrottssällskap. Det var den ursprungliga beteckningen som avlöstes av Breviks AIK. Ingen av namnen blev dock accepterat när föreningen 1960 ansökte om medlemskap i riksidrottsförbundet. Resultatet blev Breviks sportklubb.

Backhoppning och fotboll var klubbens viktiga verksamheter första året. Det återspeglas också i de avslutande avdelningarna i stadgan.

”När vi ska göra något i hoppbacken eller på fotbollsplanen ska alla vara med om de inte har något hinder”
”När vi hoppar ska var och en i tur och ordning ha backskidorna. Är det någon som ska ha dom jämt får han en varning”


Den enda utrustning som klubben då ägde var just ett par backskidor som förvaltades av en utsedd materialförvaltare. Klubbens förste med detta förtroendeuppdrag var Kjell Gustafsson. Han hade då  lämnat ordförandeskapet och fått en ersättare i Sune Håkansson.

Vid samtliga tillställningar togs inträde och det gav föreningen ett värdefullt ekonomiskt bidrag.

I mellandagarna 1957 storsatsade föreningen på en julfest hos konstnären Olof Sundeman på Nygård.

 -  Vi höll till i det stora rummet i den östra delen av andra våningen och där ordnade vi bl a ett luciatåg, sång och musik och en typ av frågesport Alla mot alla.

I Sundemans kök på första våningen sålde föreningen kaffe och det tillsammans med en inträdesavgift gav en rekordstor behållning, ett netto på hela 150 kronor och 14 öre.

LÅG MEDLEMSAVGIFT
10 öre var medlemsavgiften första året, en avgift som radikalt höjdes kommande år till en krona. 31 medlemmar betalade årsavgiften detta första verksamhetsår.

Innan klubben firat sitt halvårsjubileum hade man ändrat namnet till Breviks AIK, som ytterligare en gång blev ändrat till Breviks SK.

Nu hade man också upptäckt att en föreningen behöver revisorer och de första som valdes var Kurt Gustavsson och Yngve Bergsten.

OENIGHET
Under sommaren 1957 hade en diskussion börjat om vad föreningen skulle syssla med.

 - Jag tyckte att verksamheten kunde vidgas och inte bara fokusera på idrott.  Vi kunde till exempel ordna filmvisningar och en del andra aktiviteter.  Men de andra i styrelsen höll inte med mig.

Vid ett föreningsmöte den 21 juli  fick därför styrelsen ett nytt utseende.

 - Om det var jag som inte ville fortsätta att vara ordförande eller om jag fick sparken, det minns jag inte.

 - Jag tror inte att det var någon stor konflikt, hävdar Sune.

Resultatet blev att Sune Håkansson valdes till ny ordförande och Yngve Bergsten vice ordförande. Kassör blev Thorbjörn Adolfson och sekreterare Olle Nilsson.

- Jag fick nu förtroendet att vara  klubbens materialförvaltare.  Jag vill minnas att vi i stort bara hade ett par backskidor att förvalta.

Efter maktskiftet sommaren 1957 har inte någon förändring skett på ordförandeposten. Sune Håkansson sitter året 2018 fortfarande som ordförande.

Bilden ovan är idrottshistoria. Den är tagen 1957 vid ett av de första styrelsemötena för Breviks IS som hade bildats 1957. Och styrelsemedlemmarna är åldrarna 10-15 år.

 

På bilden fr v Yngve Bergsten Solvind, Sune Håkansson Österås, Kurt Gustafsson Lycka, Kjell Gustafsson Lycka, Lennart Vestlund Nystuga, Hasse Axelsson Lundaby, Mats Adolfson Norstuga och Thorbjörn Adolfson Norstuga. Bilden tagen i Nystuga.

 

Klicka här om du vill läsa mer on Breviks SK.

1930-talets Brevikslag

Fotbollslag i Brevik på 1930-talet. Det finns uppgifter om att Brevik redan då hade en idrottsförening. Den kallades Breviks IK och stod bl a som arrangör för danserna i Nybröta.

Bakre raden fr v: Erik Håkansson, Anders Olsson, Egon Lindqvist, Hilding Johansson, Bertil Foss. Mellanraden: Hugo Vestlund, Helge Nilsson (Hallebol), Erik Djuvfält. Främre raden: Johan Olsson Hälle, Gustav Spångberg (inlånad), Henry Håkansson.
På den tiden fanns en fotbollsplan där sågen i Hälle numera finns.
- Mitt på planen fanns en bergknalle, men det gick bra att spela ändå, berättar Carl-Erik Olsson, uppväxt i Hälle, nu  91 år gammal. Han bor idag i Munkfors.
- Jag minns också fotbollsplanen i Brevik. Den låg söder om Öststuga, där familjen Brekke bodde i många år.
- Det var en väldigt fin plan, säger Carl-Erik.