ÄNGA
(Uppdaterad 2013-11-14)

Gården Änga finns med på den karta som fältmättes 1883-1895. I kartan från Laga skifte för Brevik östra 1839 finns inte Änga med, däremot finns flera hus norr om vägen vid nuvarande boningshuset Nyback.

I boken Sveriges bebyggelse finns gården Änga beskriven och där anges byggåret för mangårdsbyggnaden till omkring 1870. Det kan vara tio år senare som gården bebyggs. I husförhörslängderna från perioden betecknas fastigheten med 16 öre. Den beteckningen finns framåt i församlingsböckerna fram till 1940.

SOLDAT BREFÄLT FLYTTAR HIT

Olof Olsson Brefält (född 1851) och hans hustru Stina Olsdotter (född 1847) tycks vara gårdens första ägare. De har sina rötter i Köla och gifter sig i slutet av 1883. Det finns noterat att Stina flyttar till Brevik i oktober 1884 och det förefaller sannolikt att de efter giftermålet flyttar till Änga.

Olof Olsson Brefält köper Änga vid en auktion den 5 september 1884. Säljare är Johannes Andreasson och hans hustru Stina Andersdotter. Tillträde ska ske 14:e mars 1885. Köpeskillingen är 750 kronor. Av köpebrevet kan man tolka att det är hälften av egendomen som säljs. Möjligen innebär det att marken till nuvarande Nyback blir kvar i Johannes och Stina ägo.

Olof Olsson hade varit anställd som indelt soldat för rote nr 64 vid Värmlands regemente. Enligt generalmönsterrullan vid regementet för den aktuella perioden var 1884 Olof Olsson Brefälts sista tjänstgöringsår. Han hade då varit soldat under 10 år. Olof hade som soldat varit bosatt vid Soldatbostället i östra Brevik. På den tiden var det praxis att soldaten skulle lämna soldatbostället när hans tjänst avslutades.

Olof Olsson Brefält och hustrun Stina Olsdotter får inga barn.

ÄNGAS FÖRSTA INVÅNARE

Nils Olsson (född 1821) och hans familj är s k inhyses i Änga. Nils hustru är Anna Andersdotter (född 1825 i Älgå), de har tillsammans två barn:

Martha – född 1863.

Paulus Alf – född 1881.

Den här familjen tycks redan bo på gården Änga redan innan Olof Olsson Brefält flyttar in. Möjligen bor de på någon av de mindre husen i området. Enligt noteringar i husförhörslängden 1881-1890 lämnar dottern Martha Änga redan 1881. Hon har då gift sig samma år. Samtidigt lämnar Paulus Alf Änga. Det sker samma år som han föds. Det här känns osäkert, de här uppgifterna bör nog utredas vidare.

Fadern Nils lämnar Sverige och flyttar till Amerika i mars 1882. Han återvänder dock redan ett år senare.

Stina Olsdotter mor Brita Olsdotter (född 1822) bor också på gården från 1885 fram till hennes död 1889. Nils Ersson (född 1806) som är s k backstugesittare bor också på gården fram till 1885 då han avlider 79 år gammal. Änkan Karin Hansson (född 1810) bor också här.

BACKSTUGEFAMILJ
Vid gården finns ytterligare en familj som flyttar in 1890. De
är Nils Olsson den yngre (född 1842) och hans hustru
Charlotta Reinholdsdotter (född 1839).

De har en son Adolf Nilsson med tillnamnet Bergqvist (född 1880). Också den här familjen ska vara backstugesittare. Sonen Adolf emigrerar till Amerika 1920 men återvänder 1925.

INFLYTTARE FRÅN NORR
Från Skönsmons församling utanför Sundsvall kommer 1892 Karin Olsson Lund (född 1856). Hon har två barn med sig:

Anna Kristina – född 1887 i Skönsmon i Västernorrlands län.

Jenny Katarina – född 1889 i Skönsmon i Västernorrlands län.

Fadern i familjen Johan Jonsson flyttade aldrig med till Änga. Han emigrerade tidigare på året till Nordamerika.

Ett år senare i maj 1993 flyttar Karin och hennes två barn också till Amerika, närmare bestämt till Minneapolis i Minnesota.

År 1900 kommer änkan Kajsa Olsdotter till Änga. Hon var änka efter hemmansägaren Anders Olsson som avlidit 1896.

Totalt bor 16 personer på gården under 1880- och 1990-talet. Det är fyra familjer på totalt tolv individer och fyra ensamstående personer. Gården Änga ska nog ses som en samling hus. På 1880-talets karta finns Änga markerad som en typ av huvudbyggnad. Dessutom finns ytterligare fyra byggnader runt om. En där Nyback idag ligger, en norr om vägen och sedan två hus norr om Änga. Sannolikt är dessa två sistnämnda uthus.

KÖLAFAMILJ TAR ÖVER
1925 får Änga nya ägare. Det är Hedvig Kristina Kölen (född 1988 i Köla) Hon flyttar dit med sin dotter Märta Linnéa (född 1919) som då var sex år gammal. Kristina hade bott i Änga redan 1899 men lämnat gården redan drygt ett år senare. Mor och dotter flyttar tillbaka till Köla 1931.

1932 kommer Olof Edvin Nilsson (född 1900 i Sveg i Jämtlands län) och hans hustru Matilda Emilia f Olsson hit (född 1902 i Skillingmark). De hade gift sig 1922 och så vitt kunnat utrönas bott på Kroppstad. De har tre barn:

- Arvid Erhard – född 1920.
- Karl Erik – född 1923.
- Ingrid Marie – född 1931.

I Änga föds sedan två barn:

- Vivan Marianne – född 1934
- Olov (Olle) Gunnar – född 1941.
 

 

Matilda Nilsson i Änga. Bilden tagen 1973. Matilda Nilsson i Änga. Bilden tagen 1973.
Fyra generationer - I mitten Nils Olsson född 1876, t v Edvin Nilsson född 1900, t h Arvid Nilsson född 1920. Barnet är Arvids son Torbjörn född 1947. Fyra generationer - I mitten Nils Olsson född 1876, t v Edvin Nilsson född 1900, t h Arvid Nilsson född 1920. Barnet är Arvids son Torbjörn född 1947.

1940 flyttar också 12-åriga Anna-Lisa Lindquist (född 1928) till Änga. Hon var dotter till Egon Emanuel Lindquist och hans hustru Ingeborg Kristina f Olsson (född 1907).

NUTID
Anders Andersson och Pia Davies flyttar 1998 till Änga och bor fortfarande kvar på gården
. De har tagit ett nytt efternamn - Kull.

Edvin och Tilda
(Uppdaterad 2013-09-12)


På annandag jul 1922 gifte sig Edvin Nilsson och Matilda Olsson i Ny Kyrka. Vigselförrättare var prästen i församlingen Särnstedt. Men Edvin och Tilda hade i flera år varit ett par och hade sonen Arvid  född i maj 1920. Båda kom att förbli Breviksbor i många år.

Edvin ska enligt kyrkböckerna vara född i Sveg i Jämtlands län. Detta trots att han verkar ha sina rötter i Värmland. Förklaringen är att hans far Nils Olsson, (född 1876) i Eda, gav sig ut på en arbetsvandring till Härjedalen år 1899 och där träffade Anna Engström från Sveg. Hon var född 1873.
De fick i Sveg sonen Edvin år 1920.

-  Farfar for till Sveg för att köra timmer, berättar Arvid Nilsson, berättade sonen Arvid Nilsson 93 år gammal. Han dog tre år senare.
- Nils träffade Anna och de bestämde sig för att flytta till Nils hembygd i Värmland.

- Anna var bara en enda gång under sitt liv på besök i Härjedalen. Men så vitt jag vet längtade hon inte hem.

Nils är enligt kyrkböckerna född i Eda, men föräldrarna ska 1876 ha varit bosatta i Boda i Järnskogs socken. Föräldrarna var Olof Andersson, född 1852, och Karolina Eriksdotter, född 1852.

1902 flyttar Nils och hans hustru Anna till Ottebol och 1906 till Öststuga i Brevik. Nils arbetar där som dräng åt hälftenbrukaren på gården Nils Magnusson. De bor då i lillstugan. Här föds sonen Hugo1906.

1907 får Nils arbete som dräng på Lundaby som då ägs av Olof och Kjerstin Jonsson. De bor i lillstugan som låg norr om det stora boningshuset.

-  En tid ska de också ha bott på Hagalund, som var dräng- och pigstuga under Lundaby, berättar barnbarnet Arvid vidare.

1919 får Nils arbete på Pappersbruket i Åmotfors och familjen flyttade då till Kroppstadfors och ska ha bott i ett nu rivet hus vid Forsvallen. Samma år får sonen Edvin, 19 år gammal, arbete som dräng hos f d kyrkvärden Nils Nilsson i Kroppstad. Mycket tyder på att hustrun Anna också bodde där även om hon fortsatt var skriven i Kroppstadfors.

I maj 1920 får de sonen Arvid.

-  Pappa fick låna en häst och tog sig via Tanderudshöjden till Ottebol där barnmorskan bodde. Och sen tillbaka till Kroppstad där mamma Anna låg i värkar och skulle föda.

- Tänk dig vilket bekymmer det var då, berättar Arvid vidare.

Senare samma år flyttar Edin och Matilda tillbaka till Kroppstadfors.  Bröllopet mellan Arvid och Tilda fick dock vänta, först på annandag jul 1922 blir det av. Det är prästen Särnstedt som viger de båda i Ny kyrka.

Matilda får 1932 återvända till sin hembygd Brevik då gården Änga blir till salu. Gården är granngård till Skogslund dit Matilda hade flyttat 15 år gammal. Matilda hade sina rötter i Hångstad i Skillingmark och var dotter till Olof Olsson, (född 1869), och hans hustru Kajsa Eriksdotter, (född 1863)

-  Mamma har berättat att när de flyttade till Brevik från Skillingmark tog transporten två dagar. De var tvungna att övernatta längs vägen, avslutar Arvid.

Änga köptes för 3.500 kronor. Säljare var Kristina Kölén. I Brevik föds sedan Vivan 1934 och Olle 1941.

Edvin och Matilda förblir Breviksbor resten av sitt liv. Matilda avlider 1976 och Edvin 1989. Edvins far Nils avled 1952 och mor Anna 1947,

Matildas föräldrar Olof och Kajsa går bort 1931 respektive 1940.
 

Edvin och Matildas yngsta dotter Vivan Nilsson med dottern Lili.
Olle Nilssons första bil - en Ford Anglia. Bilden tagen 1960.