Albin Foss här 90 år gammal. Bilden tagen i Oslo. Albin Foss här 90 år gammal. Bilden tagen i Oslo.

Från Ringnes & Co till Brevik

(Uppdaterad 2013-01-18

 

Albin Olsson Foss bodde i ett halvt sekel i Brevik. Han var född i Karlanda 1862 men flyttade 1888 till dåvarande Kristiania . Där fick han anställning som ölutkörare vid bryggeriet Ringnes & Co.

 

Det var ett arbete som passade Albin perfekt. Självständiga sysslor där han fick ta eget ansvar för distribution av företagets varor. Han skötte också redovisning och hans arbete skedde med häst och vagn. Och hästar hade Albin alltid älskat, lärt sig att umgås med och behandla väl.

 

Den sista hästen innan han slutade sitt arbete hos bryggeriet var den bästa han någon sin haft, berättas det. De två kom väldigt bra överens och det märkte Albins arbetsgivare. När Albin gjorde sin sista arbetsdag fick han beskedet att hans trotjänare skulle bli hans egen. Det var ett tack för många års trohet mot företaget.

 

1904 flyttade Albin Foss till Brevik och blev kvar där till sin död 1954.

 

Källa: Muntliga uppgifter lämnade av Esse Dahlin. De finns nedtecknade i en släktkrönika som gjorts av Thore Vidén.

Ölutkörare Albin Foss i Kristiania. Bilden tagen i slutet av 1800-talet. Den är hämtad från Bildbanken Årjängs kommun.