Österås hösten 2012 Österås hösten 2012

Österås
(Uppdaterad 2013-08-11)

 

Österås ska ha byggts mellan åren 1876 och 1878. Under 1878 flyttar Olof Nilsson (född 1827) från Väststuga hit tillsammans med hustrun Maria Johannesdotter (född 1843 i Älgå). Olof hade ett tidigare äktenskap bakom sig men blev änkling 1855. Med vid flytten var parets fem barn:

 

Kerstin – född 1870

Nils – född 1872

Martha – född 1874

Olof - född 1875

Sara Maria – född 1880

Kerstin gifter sig 1902 med Johan Jonsson (född 1866 i Gunnarskog) boende i Västra Brevik. Det är sannolikt att hon då lämnar Österås men blir kvar i Brevik. 1903 flyttar paret till Arvika och där föds barnen Hilding (1906) och Hildur (1908).

Hilding Jonsson gifter sig 1937 med Berta Pettersson (1909) och de får fyra barn:  

Gunn-Britt - 1938

Lars-Erik - 1941

Margareta - 1944

Anne-Marie - 1948

Syskonen Anders Nilsson (född 1844 i Brevik Ö) och Kristina Nilsdotter (född 1835) bor också på Österås den aktuella perioden. Anders från 1878 och Kristina från 1879.

Kristina är enligt husförhörslängden "mindre vetande". De båda är barn till Nils Persson (född omkr 1804) och hustrun Kerstin Olsdotter (födelseår inte känt ). Anders flyttar 1880 till Köla .

 

På Österås föds ytterligare två barn:

 

Edvard – född 1887

Anna Emilie – 1887.

 

Enligt Emmy på Nyback ska Olof Nilsson ha byggt Nyback. Enligt andra uppgifter ska det ha skett 1891. Det bör dock vara något tidigare eftersom Olof dog 1890. Hildelund är också byggt av Olof enligt henne.

 

Olof Nilsson avlider nämligen 1890 i lungsot, ett äldre ord för tuberkulos.

 

 

 

Edvard Olsson är född 1882 och bor inledningsvis på Österås. Han flyttar 1893 till Väststuga där arbetar som dräng.

1902 bosätter han sig på Nyback. 1911 flyttar han till Arvika där han sannolikt bor fram till sin död 1971.

Bilden sannolikt tagen omkring år 1900.

 

Marha (Märta) Olsson (Olsdotter) är född 1874 i Väststuga och flyttar till Österås 1878 och 1888 till Nystuga. 1897 flyttar hon till Västra Flogned, 1899 till Skarbol och 1906 till Stockholm. 1910 flyttar hon till Kalmar där hon avlider 1952. Bilden bredvid tagen i Stock-holm mellan åren 1906 och 1910.

1893 flyttar hustrun Maria och hennes fem barn Kerstin, Olof, Sara Maria, Edvard och Anna Emilie från Österås till Väststuga. Enligt församlingsboken flyttar Maria, med barnen Kerstin och Anna Emilie 1898 till Nyback.

Maria Johannesdotter avlider 1915.

EMIGRANT 

Sonen Nils (född 1872) emigrerar på nyårsaftonen 1892 till Nordamerika. Han kommer där att kalla sig Nels Estlund och bosätter sig i Hastings, Dakota som ligger sydost om Minneapolis i Minnesota. Han gifter sig med Amy (född 1887). De får fem barn.

Martha (Märta) flyttar 1888 till Nystuga, 1897 till Västra Flogned, 1899 till Skarbol och 1906 till Stockholm. 1910 flyttar hon till Kalmar där hon avlider 1952.

Sara Maria blir "Sara på Olesberg" då hon 1904 gifter sig med Ole Hansen.
 

Dottern Anna Emelie på Nyback gifter sig 1910 med Alfred Paulinus Bäckman. De får fem barn. Emmy på Nyback är ett av barnen.

 

FLYTTAR FRÅN JÄMTLAND

Från Sveg i Jämtland kommer de nya bebyggarna på Österås. Det är Erik Eriksson (född 1855) och hans hustru Karin Andersdotter (född 1857). De hade gift sig 1879. De flyttar in 1894 och har fyra barn:

Anders Ludvig – född 1882.

Maria – född 1884

Edvard – född 1887.

Maria Sofia – född 1896 på Österås.

Sonen Anders blir kvar på Österås fram till sin död 1948.

Dottern Maria dör 18 år gammal år 1903. Dödsorsaken är enligt kyrkoboken en "magsjukdom".

Edvard flyttar 1905 till Stockholm, återkommer 1908, men flyttar slutligen till Sveg 1914.

Erik Eriksson avlider 1929, hustrun Karin 1939. Sonen Anders ärver då gården.

RÖNNING NYA PÅ ÖSTERÅS

Maria Sofia, som nu kallar sig Margareta, gifter sig 1916 med Karl Wilhelm Rönning från Hovdane i Köla församling. De får sonen Erik Verner (född 1917). Det verkar dock som att Karl Wilhelm aldrig flyttar till Österås. 1918 flyttar Margareta och sonen Verner till Köla.
 

1935 flyttar Verner enligt kyrkböckerna tillbaka till Österås och bor där tillsammans med sin morbror Anders Eriksson. Verner gifter sig 1948 med Britta Rönning (född 1927 i Arvika stf) som nu flyttar till Österås. Britta är dotter till Signe och David Rönning som tillsammans med Brita bodde på Höglunda mellan 1946 och 1948. Verner och Britta får sonen Ulf 1951. 1954 flyttar hela familjen till Kinna i Arvika.

SENASTE FASTBOENDE

Henry Håkansson (född 1917) son till Nils och Beda Håkansson i Sydstuga flyttar nu tillsammans med hustrun Helga till Österås. Året är 1954. Familjen Rönning flyttar då till Arvika. Henry och Helga får två barn:
 

Johnny – född 1939.

Sune – född 1944.
 

Henry avlider 1995 och sedan flyttar Helga till en lägenhet i Åmotfors.

Österås säljs nu till familjen Josef och Getrud Hachmöller som bor i Celle i Tyskland. Gården har nu blivit fritidsbostad.

Kerstin Olsdotter gifter sig 1902 med Johan Jonsson (född 1866 i Gunnarskog) boende i Västra Brevik. Det är sannolikt att hon då lämnar Österås men blir kvar i Brevik. 1903 flyttar paret till Arvika och där föds barnen Hilding (1906) och Hildur (1908).
 

Anders Eriksson är född i Sveg i Härjedalen 1882. Han flyttade med sin far Erik och mamman Karin familj till Österås 1894 och kommer att bo där ogift till sin död 1948.