Byfogdar i Östra Brevik

Vi hittade en anteckningsbok som ger oss en inblick i hur byns gemensamma angelägenheter sköttes kring sekelskiftet år 1900.
Boken förtecknar vilka som varit byfogdar mellan åren 1892 till 1921. Men här finns också intressanta uppgifter om byns gemensamma inkomster och utgifter.


"Efter som den gamla byfogdeboken för östra Brevik är bortkåmen och ingen vet var den fins så såtes her nedan en om gång på de som varit sist byfogdar".

Så inleds anteckningarna i boken som sannolikt fördes med början år 1903 och sedan följer anteckningar om vilka som varit byfogdar fram till år 1921. Trots att den gamla boken försvunnit finns också en förteckning bakåt i tiden vilka som varit byfogdar.

Byfogdarna och deras gårdar

1892                    Nygård              Erik Andersson
1893                    Söstuga            And Andersson
1894                    Öststuga           G W Alexandersson
1895                    Norstuga           Lars Jonsson
1896                    Änga                 Olof Brefelt
1897                    Öststuga           Axel Alexandersson
1898                    Nystuga            Olof Olsson
1899                    Lövåsen           J P Svensson
1900                    Väststuga         Anders Olsson
1901                    Nyback             Olof Olsson
1902                    Österås             Erik Eriksson
1903                    Hälle                 Olof Andersson
1904                    Sydstuga          And Andersson
1905                    Öststuga           G W Alexandersson
1906                    Norstuga           Lars Jonsson
1907                    Nystuga            Albin Foss
1908                    Änga                 Olof Brefelt
1909                    Lövåsen            J P Svensson
1910                    Sydstuga           And Andersson
1911                    Olesberg           Olof Hansen
1912                    Österås             Erik Eriksson
1913                    Hälle                 Olof Andersson
1914                    Sydstuga           And Andersson
1915                    Nystuga            Albin Foss
1916                    Norstuga           Lars Jonsson
1917                    Änga                 Olof Brefelt
1918                    Bostället            Nils Lundin
1919                    Nygård              Albin Foss
1920                    Lövåsen            Nils Svensson
1921                    Framstuga        Anders Larsson


Bidrag till soldaten
Byfogdens anteckningsbok innehåller också förteckning över vilka inkomster och utgifter som hanterades av fogden.
1904 var den stora inkomsten till hemmanet östra Brevik ett roteringsbidrag från staten. Det uppgick det här året till 150 kronor. Bidraget fanns för att byn ställde upp med en soldatrote.

Sedan fanns ett bidrag till vägunderhåll 18.50 och snöplogningspengar från de boende i hemmanet. De uppgick till 12 kronor.

Prästskatten hög
Utgifterna detta år var prästskatten på 51.80 och en "kungörelse för soldatbostället" på 8.80. Hästplöjning på Bostället kostade 3.18. Detta gav året 1904 ett överskott i kassan på omkring 117 kronor.

1913 hade roteringsbidraget försvunnit. Anledningen var att det militära indelningsverket avskaffats och ersatts av ett värnpliktsförsvar. Inkomsterna detta år var vägpenningar 27.75 och utdebitering 34.48. Prästerskapet kostade fortsatt pengar, det här året 58.23. En lagning av en trumma kostade 4 kronor.

Utdebiteringen varierade
1920 finns utdebitering bland fastighetsägarna dokumenterad. Ole Brekke i Öststuga betalade mest 16.67,  Anders Andersson i Sydstuga 8.60, Ole Hansen på Olesberg 2.17 och Paul Bäcklund på Nyback 50 öre.

1921 avslutades anteckningar i den är byfogdeboken. Varför är inte klarlagt.