FRAMSTUGA

(Uppdaterad 2019-02-20)

 

Mangårdsbyggnaden i Framstuga kan vara byggd på 1870-talet, men mycket tyder på att gården fanns långt tidigare.

I kartan från Laga skifte i Brevik Östra 1839 finns en samling hus på den plats där Framstuga och Nystuga idag ligger. Totalt handlar det om 18 hus på båda sidor om vägen.

I den karta som uppmättes 1883-1895 finns endast nio hus, på Framstugesidan tre. Mycket tyder på att Framstuga-Nystuga tidigare på 1800-talet betraktades som en gård.

Enligt husförhörhörslängden från 1873-1880 ska Anders Bengtsson Brefält (född 1829 i Ny) och hans hustru Stina Nilsdotter (född 1825 i Ränkesed i Älgå) vara den famij som bebor gården. De hade gift sig 1852 i Älgå kyrka. De får fyra barn:

- Anders Brandel född 1853

- Nils Brandel född 1855

- Johan Bernadotte född 1856

- Maria född 1858

Dessutom bor fadern Bengt Nilsson på gården. Han är född 1794 i Ny.

Anders Bengtsson Brefält och hans familj flyttar till Framstuga från Smuga i hemmanet Tostebol 1870. De har från 1848 till 1867 bott på Soldatbostället i Brevik Östra.

Anders Bengtsson Brefält har genomgått två klasser vid Arvika Elementärskola och varit soldat från 1848.  Som soldat tjänstgjorde han vid Jösse kompani vid Värmlands regemente.

​Enligt en berättelse, som finns i en minnesskift när Eda missionsförsamling fyllde 75 år, ska familjen under sin tid på Tostebol varit  engagerade i församlingen. Möjligen ska Anders ha varit dess förste ordförande. Engagemanget


Sonen Anders Brandel valde ett tag den militära banan och antogs som volontär vid Värmlands regemente 1871. Han blir senare underofficer och befordras 1903 till underlöjtnant. Han tog avsked samma år. Han gifte sig 1874, med Maria Elisabet Petersson (född 1846 i Nyed sn). De arrenderar nu Framstuga fram till 1876.
 

Paret får två barn:

- Elisabet Kristina född 1874

- Anders Hjalmar född 1876

I och med att ovanstående familj flyttar från Framstuga är epoken Brefält – Brandel slut i Framstuga.
 

FRÅN GLAVA TILL FRAMSTUGA

Peter Bryntesson (född 1840 i Laxarby i Dalsland) och hans hustru Kerstin Persdotter (född 1847 i Glava) tar nu över Framstuga. Det sker i oktober 1876. De har två barn med sig i flytten, men får i Framstuga ytterligare fyra.

- Johan Alfred född 1874

- Karl Viktor född 1875

- Oskar Algott född 1877. Avlider 1878.

- Alma Kristina 1879.

- Oskar född 1882

- Anna Emeli född 1885. Avlider 1886.

1876 flyttar också Peter Bryntessons föräldrar från Laxarby till Framstuga. De är Brynte Andersson (född 1816 i Wårvik) och Anika Danielsdotter (född 1816 i Sillerud). De hade gift sig 1840. Brynte Andersson avlider i Brevik 1892. Dödsorsaken ska enligt Värmlands kyrkobokregister vara Ryggradsbrytning.
 

Änkan Karin Nilsdotter (född 1842 i Köla) bor också här. Hon har två barn:

- Gustaf född 1871

- Lotta född 1882

Hela familjen noteras i husförhörslängden som utfattiga. Barnen flyttar från Brevik 1884 till Eda.

Karin Nilsdotter avlider i Åmotfors 1929.

Modern i familjen Kerstin Persdotter dör 38 år gammal år 1886. Dödsorsaken ska enligt registren vara giktvärk. Nu splittras familjen och Peter Bryntesson flyttar till Nordamerika 1887, sönerna Karl Viktor, Johan Alfred och Oskar flyttar till Glava.

Familjen Johansson i Framstuga år 1958. Teodor firar då sin 60-årsdag och hela familjen är då samlad. På bilden  fr v dottern Barbro född 1934, sonen Tor född 1938, hustrun Ester född 1899 och dottern Ingrid född 1933.

Ester och Teodor Johansson i Framstuga gifter sig 1931

Anna Maria Brandel

Anna Maria (t h) var dotter till Nils Brandel och Anna Kristina Andersdotter. Nils var född 1855 i Östra Brevik och son till indelte soldaten Anders Bengtsson Brefält. Anna Maria blev sjuksköterska och kom 1918 till ålderdomshemmet Larstomta i Gunnarskog.

Teodor Johansson, Teodor i Framstuga, är född på Öna 1898.  Han gifter sig 1931 med Ester Rasmusen. Paret flyttar till Framstuga omkring 1943 och på 1970-talet till Arvika.  Teodor har tidigare bott på Lövnästorpet och Björkliden.
Teodor avlider 1983.

Ester Rasmusen, Ester i Framstuga, är född i Östfold i Norge 1899. Hon gifter sig 1931 med Teodor Johansson och flyttar 1931 till Björkliden och 1937 till Framstuga. Ester och Teodor flyttar på 1970-talet till Arvika. Ester avlider 1988.

Dottern Alma Kristina flyttar till släktingar i Karlstad samma år. I Framstuga bor vid samma tid Kristina Jonsdotter. Hon är s k rotehjon född 1846. Hon flyttar från Brevik 1884 till Eda. Hon avlider som s k fattighjon i Sten i Ny sn 1908. Änkan Karin Nilsdotter (född 1842 i Köla) bor också här. .

NY SLÄKT FRÅN NORDMARKEN

Anders Larsson från Holmedal (född 1878) gifter sig i augusti 1912 med Anna Andersdotter (född 1864 i Töcksmarks sn). De köper Framstuga 1913 och flyttar dit under sommaren samma år. Den här familjen finner sig bra tillrätta i Framstuga och blir kvar i 25-30 år.

Anders och Anna får inga egna barn men adopterar ett barnhusbarn från Stockholm. Pojken heter Stig Appelgren, är född 1913 i Kungsholms församling. Han flyttar till Framstuga när han är cirka 10 månader gammal. Stigs biologiska mor är Anna Emilia Appelgren född 1892. Stig är barnhusbarn nummer 13185

Anna Larsson f Andersdotter avlider i Framstuga 1938. Adoptivsonen Stig flyttar från Brevik till Eda. Han avlider i Åtorp 1977. Anders Larsson flyttar också 1941, till Väststuga där han är anställd som jordbruksarbetare. Senare flyttar han möjligen till Karlanda där han avlider 1958.
 

TEODOR OCH ESTER

Teodor Johansson (född 1898 på Öna) gifter sig 1931 med Ester Rasmusen från Baarstad i Östfold Norge. Hon är född 1899. De flyttar först till Björkliden, men omkring år 1943 flyttar de till Framstuga.
De får tre barn:

- Ingrid Helene född 1933

- Karin Barbro född 1934

- Tor Georg född 1938

Döttrarna Ingrid och Barbro flyttar till Arvika. Tor gifter sig 1961 med Gun-Britt f. Aronsson (född 1942) och be båda bosätter sig på andra våningen i Framstuga. De får 1962 sonen Krister.

1968 flyttar familjen till Arvika där Tor avlider 2014. Också föräldrarna Teodor och Ester bosätter sig i Arvika.  Teodor avlider 1983 och Ester 1988.
 

SMÅLÄNNING TILL FRAMSTUGA

Nils Albin Melin, som har sina rötter i Småland, flyttar till Framstuga år 1939. Han är född 1899 i Markaryd i Kronobergs län och gifte sig 1928 med Agda Teresia född Persson från Gunnarskog. Hon är född 1900. Familjen har bott en tid i Markaryd men kommer närmast från Köla. De har då fem barn:

- June Tekla Ingeborg född 1931

- Rolf Tycho född 1933

- Per Hjerton född 1934

- Nils Oskar född 1936

- Sus Gullan Kristina född 1940.

Bror Melin som är född 1943, följaktligen efter avflyttningen från Brevik, har berättat att Nils Albin och Agda träffades på en båt på väg till Amerika 1918. De återvände dock Sverige 1927 och gifte sig 1938.

Familjen Melin flyttar från Brevik 1942 till By utanför Åmotfors. Nils Albin bosätter sig senare i Ås där han dör 1974. Hustrun Agda Teresia bor senare i Åmotfors. Hon avlider 1994.

ÖVRIGA FRAMSTUGEBOR

Karl Sjöstedt (född 1913) flyttade 1948 tillsammans med hustrun Karin f. Karlsson till Framstuga. De har tre barn:

- Karl-Yngve född 1940

- Bengt född 1944

- Per-Olof född 1945.

När de lämnar Framstuga är inte kartlagt.

Mikael Byström och hans son Tobias bor i slutet av 1990-talet här. De flyttar senare till Åmotfors.
1999 köps gården av Tony Gullqvist. 2010  renoveras huset och året efter gifter sig Tony med Jenny som då också blir Breviksbo.

Tor Johansson gör lumpen omkring 1956. Hemma i Brevik träffar han Bror-Ove Smolman från Skogslund.