Bild 1 Nyback: Fr v Hulda Olsson gift med Olof Olsson (Emmys morbror), Anna Bäcklund (Emmys mor), Sara Hansen på Olesberg (Emmys moster), Kerstin Jonson Arvika (Emmys moster), okänd. Bakre raden: Fr v Iris Olsson (dotter till Edvard Olsson (Emmys mobror), Alice Bäcklund (Emmys syster), Berta Jonsson m dottern Gun-Britt, Hildur (dotter sin Kerstin Jonsson), Olof Olsson (Emmys morbror), Gunnar (Olofs måg).

Bild 2: Emmys första klass 1928-29. Första raden fr v Ingegerd Brandel Väststuga, Emmy Bäcklund Nyback, Anna Alfredsson Öna, Inga-Britt ? Spåret. Andra raden fr v Rune?, Rune Strömkvist Öna, Sven ? Kroppstad, okänd, Lennart Bolin Bråten.