Nyback före ombyggnaden som skedde i början av 1960-talet.
Huset bestod av kök, en liten kammare och ett "finrum".

NYBACK

(Uppdaterad 2013-10-27)

Nyback ska enligt vissa källor vara byggt 1891. I den karta som fältmättes mellan 1883-1895 finns det ett hus på plats där nuvarande Nyback ligger. Ytterligare ett hus finns norr om vägen, strax väster om nuvarande Nytomtas läge.

I den karta som upprättades vid Laga skifte i Brevik Ö 1839 finns 10 byggnader i området mellan nuvarande Nyback, Änga, Solvind och Nytomta. En byggnad kan tyckas gemensam i de båda kartorna, nämligen byggnaden norr om vägen/väster om Nytomta.

Enligt vad Emmy Gustavsson (född på Nyback 1921) berättat ska Nyback urspungligen ha legat på den nu nämnda platsen. Den ska då ha kallats Nytomta. En rimlig bedömning skulle kunna vara att gården Nyback från 1891 är den gård som ligger på platsen där nuvarande Nyback ligger. Gamla Nyback/nytomta kan ha varit ett annex till gården Änga. I församlingsböckerna från 1890-1940 betecknas Nyback med en åtta (8). Det är sannolikt ett skattetal – 8 öre.

Emmy Gustavsson på Nyback har sina rötter i det Nyback som finns idag. Enligt familjens uppgifter byggdes gården av Olof Nilsson (född 1827). Men Olof kom aldrig att bosätta sig där. Han bodde från 1878-1891 på Österås, men dog kort innan Nyback var färdigbyggt d v s 1890.

ÄNKA FÖRST PÅ NYBACK

Det blev istället änkan Maria Johannesdotter (född 1843) och hennes barn som tog Nyback i besiktning. Barnen var:

Kerstin, gift Jonsson – född 1870.

Edvard Olsson – född 1883. Till Nyback 1902.

Olof Olsson – född 1875

Anna Emilie, gift Bäcklund – född 1887

Sara Maria, gift Hansen – född 1880.

Den här familjen, som har sina rötter på gården Österås, flyttade enligt församlingsboken in på Nyback 1898. Däremot ska de ha lämnat Österås 1893. I mellantiden bodde hela familjen i Väststuga.

Änkan Maria bor på Nyback fram till sin död 1915.

Kerstin gifter sig 1902 med Johan Jonsson (född 1866 i Gunnarskog) och tycks samma år flytta till Väststuga och året därefter till Arvika där hon avlider 1941.

Edvard flyttar från Brevik 1910 till Gillberga. Han lever till 1971 och blir 88 år gammal.

Olof gifter sig 1906 med Hulda Olsson f Karlsdotter (Karlsson). Hon är född i Stavnäs 1879. De får en dotter:

Estrid Hillevi (född 1906) som  lämnar Brevik fyra år gammal tillsammans med sina föräldrar. De flyttar då till Arvika. Olof dör i Gilserud 1951, Hulda dör 1954. Estrid Hillevi har gift sig och tar efternamnet Borg. Hon avlider 1982 i Angered.

Anna Emilie gifter sig 1910 med Paulus Bäcklund från Västra Ämtervik. Han flyttar året efter till Nyback där han och Anna Emilie bor fram till hans död 1929. Anna Emilie avlider 1952.

Emmy i första klass - Skönbacka skola. Se namnuppgifter Bild 2.

Sara Maria flyttar från Nyback 1904. Hon flyttar senare till Olesberg, där hon bor till 1955.

FRÅN VÄSTRA ÄMTERVIK

Paul Bäcklund och Anna Emilie har tagit över gården Nyback och där föds deras fem barn:

Lilly Maria – född 1911

Ellen Viola – född 1913.

Elsa Linnéa – född 1916.

Emmy Emilia – född 1921.

Alice Elvira – född 1928.

Lilly Maria flyttar från Nyback 1911 till Eda. Hon avlider i Grav utanför Åmotfors 2001.

Ellen Viola flyttar från Nyback 1931 till Undersåker i Jämtlands län.

Elsa Linnea gifter sig 1936 med Helge Arnold Nilsson från Köla. De kommer att bosätta sig i Hallebol i Köla där Elsa Linnéa avlider 1994.

Emmy Emilia blir kvar på Nyback. Hon var en tid gift med Lars Brandel och bodde en tid i By. De får en dotter:

Anne-Britt – född 1943.

Emmy och Lars skiljer sig och Emmy gifter sig senare med Henry Gustavsson (född 1925 i Norge).

De får tre söner:

Kent – född 1951.

Ingemar – född 1953.

Thomas – född 1958.

Den yngsta dotter på Nyback är alltså Alice Elvira. Hon flyttar 1946 till Arvika, men återvänder ett år senare till Nyback. 1950 flyttar hon till Filipstad. Alice avlider på Adelsö utanför Stockholm 2002 74 år gammal.

Henry Gustafsson avlider 1991 på Nyback medan Emmy lever till 2013.

Intervju Emmy Gustavsson född 1921

En del i vårt arbete i Brevik Förr i Tia är att dokumentera Breviksbors minnen från förr i tiden. Här nedan finns en del av en 45 minuter lång intervjun med Emmy Gustavsson i Brevik som gjordes 2012.. Emmy var född 1921, hon avled i januari 2013. Emmy hade bott större delen av sitt liv på Nyback i östra Brevik. I intervjun berättar hon bl a om sin skoltid på 1920-talet. Intervjuare är Kjell Gustafsson.

Lars Brandel, Emmy och dottern Anne-Britt. I bakgrunden Gunnar Andersson, systerson till Emmy. Bilden från 1946-47.
Emmys släkt. Namnuppgifter bild 1 under sidan .
Emmys konfirmation 1934-35