Nyhem hösten 2012 Nyhem hösten 2012

Nyhem

(Uppdaterad 2013-08-28)

Nyhem tycks vara uppfört omkring år 1900. Huset ska tidigare ha stått i Hälle men rivits och fraktats till Brevik. Enligt uppgifter i en skrift utgiven av Köla sockens arkiv och folkminneskommitté år 1962 ska huset tidigare varit torpet Kuel i Hälle.

De första boende på Nyhem  är Anders Gustaf Petterson (född 1865 i Älgå) och hans hustru Maria Olsdotter (Olsson) (född 1859 i Köla). De hade gift sig 1897 och flyttade sannolikt till Brevik någon gång efter giftermålet.

DRÄNG I BREVIK

Anders Gustaf hade tidigare varit dräng på flera gårdar i Brevik, bl a Väststuga, Lycka och Lundaby. Han flyttade ett tag till Olebyn, men återvände sedan till Brevik. 1899 flyttade paret till Kroppstadsfors och året efter återkom de tlll Brevik där Nyhem nu uppförs.

Här kom paret att stanna i tills Maria flyttar till ett ålderdomshem i Sten 1940. Anders Gustaf blir kvar i Brevik sannolikt till 1946.

Anders Gustafs yrke varierade, han arbetade bl a som dräng, jordbruksarbetare, sågverksarbetare och skogsarbetare.

Sannolikt stod Nyhem på ofri grund fram till 1913 då han får lagfart på fastigheten efter att ha fått köpt mark av Anders Larsson i Framstuga.

Maria Olsdotter avlider i Sten 1941, Anders Gustaf i Brevik 1946.

ESTER PÅ NYHEM 

Ester Olsson (född 1895 i Skillingmark) var uppväxt i granngården Skogslund, där hon var dotter till Olof Olsson och hans hustru Kajsa Eriksdotter. 1946 köper hon Nyhem där hon blir kvar till i början av 1970-talet.. Ester förblev ogift och arbetade bland annat Norma Projektilfabrik i Åmotfors. Hon avled på Solgården i Sulvik 1975

1973 hade Nyhem köpts av Erik Gustafsson. Han avled 1981 och hans hustru Eva 2013. Idag ägs gården av sonen Lars Gustafsson.

Anders G Pettersson 1865-1946 och Maria Olsson 1859-1941. Bilden kan vara ett bröllopsfoto från 1897. Anders G Pettersson 1865-1946 och Maria Olsson 1859-1941. Bilden kan vara ett bröllopsfoto från 1897.