Nystuga i den utformning vi ser på bilden ovan byggdes 1923 av Olof Jansson och hans hustru Agnes. De hade flyttat till Brevik tre år tidigare. De har en dotter Karin Elisabet, född 1911. Hon avlider dock bara 19 år gammal. Olof och Agnes flyttar till Eda 1945.

1947 flyttar familjen Sven och Valborg Vestlund hit. De får fem barn.

NYSTUGA

(Uppdaterad 2018-01-05)

Nystuga finns med som gårdssamling redan vid Laga skifte i Brevik östra, då tillsammans med Framstuga på andra sidan vägen. Det framgår av kartan från 1839. Det är sannolikt att de båda gårdarna betraktades som en enhet.

Totalt fanns då på den västra sidan av vägen tio hus, varav minst ett tycks vara boningshus. Det står tätt inpå vägen som går söderut. Redan vid storskifte  1810  bor det folk i gårdssamlingen vid Nystuga.

I den karta som fältmättes mellan åren 1883-1895 finns Nystuga med på samma plats som 1839. Husen är färre, men boningshuset tycks ligga på samma plats som tidigare.

Enligt vissa uppgifter ska nuvarande byggnad i Nystuga vara byggd 1923. Det skulle i så fall vara under den period då Olof Jansson och hans familj bodde där.
 

FRÅN JÄRNSKOG

Nils Bengtsson (född 1749 i Järnskog) och hans hustru Marit Andersdotter (född 1761 på Öna) var sannolikt bland de första som bodde i Nystuga. I alla fall så långt vi hunnit i efterforskningarna. De gifte sig 1783 och det verkar sannolikt att de efter giftermålet flyttade till Brevik. De finns noterade i husförhörslängden 1785-1795, men inte tidigare.

Vid storskifte 1810 noteras Nils Bengtsson som ägare till betydande arealer i området runt Nystuga. Det är dock svårt att avgöra vilken areal han äger. Se Lantmäteriets karta över storskifte 1810.

1816 dyker för första gången namnet Nils Persson (född 1804 på Kroppstad) upp i husförhörslängderna. Han flyttar då till Nystuga bara 12 år gammal.
Han är för övrigt systerbarnbarn till Marit Andersdotter.

Några år senare betecknas han som dräng och när Nils Bengtsson och Marit Andersdotter dör blir han ägare till Nystuga och ägorna som hör till gården. Nils avlider 1831 och Marit 1835. De efterlämnar inga barn.

Marit står noterat som ägare till Väststuga vid Laga skifte i Brevik Västra 1834. Det innebär att paret Nils och Marit vid sin död har en rätt påtaglig rikedom. I husförhörslängden 1822-1826 noteras Nils som "förmögen, brukar sin egen jord." Han har då enligt Lantmäteriets dokument omkring 130 hektar åker- och skogsmark. Marit som ägare till Väststuga har 290 hektar!


DRÄNGEN NILS TAR ÖVER

Nils Persson blir ägare till Nystuga någon gång i mitten av 1830-talet. I husförhörslängden från 1840 står han noterad som bonde. Han är gift med Kjerstin Olofsdotter (ev Olsdotter) (född 1803 i Köla). De får åtta barn:

Olof -  (född 1827)

Nils - (född 1830)

Maria Cajsa - (född 1832)

Christina - (född 1835)

Olof Nils - (född 1838)

Per - (född 1840)

Anders - (född 1844)

Märta - (född 1846)
 

I husförhörslängden från 1840-1845 finns ytterligare ett par som lär ha flyttat in i Nystuga. Det är Per Ersson (ibland betecknad som Eriksson) och Elin Bryntesson.
 

PER OCH ELIN

Per är född 1775 i Ny och Elin 1774 på Öna. De ska ha gift sig 1799. Möjligen kan denne Per vara den som i dokumenten från Laga skifte betecknas som Pehr Eriksson och som var ägare till Litt A i Brevik Östra, det innebär ett område öster om vägen mellan nuvarande Sydstuga/slaktboden och österut mot gränsen till Ottebol.

Eftersom Nystuga och Framstuga sannolikt betraktas som en enhet kan det vara så att Per och Elin bor i Framstuga.

Elin Bryntesdotter avlider 1848 och efter hennes död flyttar Per till Höglunda där han dör 1858. Återstår att försöka via bouppteckningar och lagfartshandlingar kartlägga hur det förhåller sig med ägandet.

Så återvänder vi till familjen Nils Persson och Kjerstin Olofsdotter (Olsdotter). Nils har varit kyrkvärd och "brukar egen jord" enligt husförhörslängden 1827-1831.

Äldsta barnet, sonen Olof (född 1827) gifter sig 1853 med Märta Andersdotter i Väststuga i Brevik västra och flyttar samma år dit. De får senare ett barn Anders Olsson (född 1855 i Väststuga). Han kommer senare att ta över Väststuga. Märta dör samma år, enligt anteckningar i Död- och begravningsboken är barnsbörden orsaken.

Eivor Vestlund senare gift Forsberg - ett av fem barn i Nystuga. Här på bilden är hon 13 år gammal.

Berit i Nystuga: Fritt ur minnet

Berit Vestlund i Nystuga var en av fem barn i familjen. Hon har många minnen från sin uppväxt  i Brevik och nu har hon skrivit ner dem i en berättelse.

- Vi var fyra syskon födda mellan 1942 och 47. Hemmet låg mitt i byn. Detta medförde att det alltid var full rulle där. Sommartid spelade vi brännboll, vi sprang så det bildades en markerad bana i gräset. Det var inte så petigt med gräsmattorna på den tiden.

Så börjar Berit Andersson berättelse från tiden i Brevik. Idag bor hon i byn Graf några kilometer bort, men verkar minnas sin tid i Brevik bra. Där fanns många jämnåriga men de närmaste lekkamraterna var något eller några år yngre eller äldre.

- Jag var ensam från Brevik som började i Ettan på Skönbacka. Thorbjörn hade samma födelseår, men var tydligen klokare än mej, så han hade börjat året före. På vägen till skolan var vi alla i följe, men hem var det olika tider, fortsätter Berit. 

HEM FRÅN SKOLAN
- Skåkebräcka var ju en oroshärd, där blev det apostlahästarna uppför, och då diskuterades känsliga ämnen.

Berit i Nystuga på besök hos de nyinflyttade grannarna på gården Lycka. Fr v Curt Gustavsson, Berit Vestlund, Eivor Vestlund, Gunnel Vestlund, Lennart Vestlund och Kjell Gustafsson. Fotot taget 1951.

Sven Vestlund i Nystuga född 1919. Sven Vestlund i Nystuga född 1919.

Olof Nilsson gifter om sig med Marie Johannesdotter (född 1843 i Älgå. De flyttar1878 till Österås. Olof dör där 1890 i lungsot.

Sonen Nils (född 1830) blir endast två månader gammal och som dödsorsak anges kvävning.
 

Dottern Maria Cajsa (född 1832) lämnar Nystuga 1853. Vart hon flyttar är inte utrett. Hon avlider dock i Brevik östra 1910.
 

Dottern Christina Nilsdotter (född 1835) betecknas i husförhörslängden som mindre vetande och ogift. Hon flyttar till sin broder Olof på Österås och 1888 till fattigvården i Sten. Hon avlider där 1906.
 

Sonen Olof Nilsson (född 1838) dör endast nio månader gammal. Dödsorsaken anges vara hjärtsprång, som är en äldre beteckning för epilepsi.
 

Om bröderna Per (född 1840) och Anders (född 1844) är inte mycket känt.
 

Dottern Märta (född 1846) gifter sig 1873 med Olof Olofsson (Olsson) född 1847 i Köla. Han flyttar nu till Nystuga och blir ny ägare till gården. Märta avlider dock i Brevik östra 1896. Dödsorsaken anges vara bröstkräfta.
 

Året efter hennes död flyttar Olof åter till Köla. Enligt utflyttningslängden bosätter han sig i västra Flogned.

Märta och Olof får inga egna barn, men tar en fosterdotter Marta Olsdotter (född 1874) i Väststuga i Brevik västra). Hennes biologiska föräldrar är Olof Nilsson och Maria Johannesdotter.

De bor på Österås när Marta Olsdotter 1888 flyttar till sin nya familj i Nystuga. 1897 flyttar Marta till  Västra Flogned i Köla, 1899 till Skarbol och 1906 till Stockholm. 1910 flyttar hon till Kalmar där hon avlider 1952.


SERGEANT FRÅN KARLSTAD

År 1900 köper Albin Foss Nystuga och får lagfart på 100 öre 22 pgr i november samma år. Fastigheten har då litt Aa. Enligt Församlingsboken flyttade Foss familj hit år 1904 tillsammans med hustrun Maria och de tre barnen Albert, Torwald och Alf.
 

Carl Viktor Brandel (född 1882 i Arvika lfs) och hans hustru Maria Elisabet Olsson (född 1887 i Hälle i Köla) flyttar 1914 till Nystuga  som de nu tycks arrendera. De hade gift sig 1908, men då de flyttar till Nystuga kommer de från Karlstad stadsförsamling. Carl noteras som fast anställd sergeant, sannolikt vid Värmlands Regemente.
 

De har en dotter:

- Karin Elisabet född 1911 i Köla
 

1917 flyttar hela familjen till Väststuga där de bor till 1949. Dottern Karin Elisabeth avlider 1930. Carl avlider i Edane 1952 70 år gammal, medan hustrun Maria Elisabet blir 77 år gammal. Hon bor den sista tiden i Karlstad där hon avlider 1964.


OLOF BYGGER NYTT

Olof Jansson (född 1890 i Köla) och hans hustru Agnes Jansson (född 1891 i Skillingmark) blir Nystugas nästa invånare. De köper jord, skog och hus för 22.000 kronor och får lagfart på fastigheten i oktober 1920. Fastighetens skattetal är då 89 öre 16 pgr. De flyttar hit samma år efter att ha gift sig 1919. De får en dotter:
 

- Tora Linnea Jansson född 1919.
 

Föräldrarna blir kvar i Nystuga till 1945 då de flyttar till Eda. De skiljer sig sedan 1946. Under deras tid i Nystuga har det nya boningshusets byggts. Byggåret för det ska vara enligt vissa uppgifter vara 1923.


SNABBA FÖRÄNDRINGAR

Nu följer några perioder med snabba in- och utflyttningar i Nystuga. Gösta Gustafsson (född 1919 i Glava) och hustrun Elvira Holmström (född 1921) bor i Nystuga och flyttar till Torrskog i Dalsland i slutet av 1947. Hans Johansson (född 1924 i Kisa) och hans hustru Barbro Andersson (född 1922 i Kumla) bor en kortare period under 1948, men flyttar sedan till Eda södra.
 

Familjen Forsberg blir nästa hyresgäster i Nystuga. Familjen består av fadern Alfons (född 1915), hustrun Helga f Lilja (född 1910), sönerna Lars (född 1945) Mats (född 1946) och Dan (född 1949). De flyttar 1949 till Kroppstadfors.

Helga och Henry Håkansson med barnen Johnny och Sune bor också i början av 1950-talet i Nystuga. De flyttar 1953 till Österås.

Gemensamt för de här familjerna var att de var hyresgäster hos Sven och Valborg. De bodde i lägenheten på andra våningen.


VESTLUNDS I MÅNGA ÅR
Sven och Valborg och deras familj hade 1947 flyttat till Nystuga. De kom att bo kvar på gården under resten av 1900-talet. Sven var född 1919 i Karlstad  och hade bott en stor del av sitt tidigare liv på gården Lycka.

Valborg Förare var född 1923 i Karl Gustafs församling i Norrbotten. De ska ha gift sig 1942. De får fem barn:
 

Eivor -  (född 1942)

Lennart -  (född 1944)

Berit - (född 1945)

Gunnel - (född 1947)

Yvonne -  (född 1960)
 

Sven avled 1991, dottern Eivor 2003 och Valborg 2004.

Sonen Lennart bor sedan några år i Nystuga, men flyttar sedan till Bostället. Gården säljs nu till en av Eivors söner - Henrik Forsberg och hans fru Natalie. De får två barn - Leo och Emilia.


Lennart Vestlund avlider i december 2014. Han blev 70 år gammal.

Valborg Vestlund född Förare. Valborg Vestlund född Förare.

Valborg Vestlund född Förare. Hon hade kommit från Tornedalen och arbetat som piga i Brunskog. Hennes mor Hilma (född 1888) flyttade till Nystuga 1949.

 

Sven och Valborg fick fem barn, en av dem var dottern Eivor född 1942. Det är nu sonen Henrik som bor i Nystuga.

När Skönbacka skola brann 1940 fick småskolebarnen skolskjuts till Åmotfors. (se artikeln om branden genom att klicka här).

Gustav Vestlund på Lycka och Ole Brekke i Öststuga ordnade sedan skolskjutsen i den här vagnen som efter kriget blev lekstuga i Nystuga. Bilden tagen 1948. Framifrån ser vi Berit, Eivor och Lennart Vestlund.

Cyklarna lades ibland åt sidan och nappatag vidtog. Inga större blessyrer, men heder och ära försvarades.

Från skoltiden kommer också det här minnet:

- Det var i första klass. Tydligen hade jag en beundrare. Efter morgonbönen kom Han och slog armarna om min hals och jag fick en kyss!?! Jag som knappt sett far och mor pussas. Chockartat. Jag ville sjunka genom  golvet. Goa och snälla Fröken Gunnel Bergenfur sa inget.

Och minnena från barnvakter av olika slag finns för evigt bevarade hos Berit i Nystuga:

- Det hände att mor och far avvek från platsen någon gång. Vid ett sådant tillfälle var det Ester på Nyhem som såg till oss. Det blev då ett himla liv från hönsgården. Tuppen jagade hönsen. Ester in i hönsgården med flugsmällan i högsta hugg. Slog efter tuppen så fjädrar och hönsdyngan rök. Vi frågade sedan mor varför Ester gjorde så - vi fick ingen riktig förklaring - troligen var det här ett barnförbjudet ämne.

Berit minns också sina skolkamrater.

- Marita blev bordtennisess och hotellägare. Jag blev Normakontorist och min man Gunnars allt i allo. Kjell blev redaktör, vad Ryno och Tony gjort vet jag inte, men de är båda avlidna. Sune drev resebyrå efter en sväng på Arvika Nyheter. Thorbjörn blev plåtslagare och Mona gjorde nog som jag, hon ställde upp för maken som var mattläggare. Och Siv blev också kontorist.

DRAMATISK HÄNDELSE
Berit ägnar en helsida i sin skrift om minnesskärvorna från 50-talet om en händelse under hennes uppväxt. Året var 1954 och det handlar om när hon blev vittne till en dramatisk historia - den infrysta cykeln på Tostebolsmossen.

Till denna historia ska vi återkomma när vi besegrat hemligstämpeln kring dokumenten.

När vi samlades till det senaste mötet i Brevik Förr i Tia kom en uppmaning från deltagarna till oss andra.

- Skriv också ner era minnen från tiden i Brevik! Tack Berit för att du redan gjort det!

Hälsningar till Valborg

Valborg Vestlund i Nystuga var född 1923 i Karl Gustafs socken i Norrbotten. Socknen ligger i Tornedalen norr om Haparanda. Där var befolkningen på den tiden ofta finskpspråkiga. Det är förklaringen till att en del av korten är skrivna på finska. Valborg gifte sig 1942 med Sven Vestlund på Lycka och flyttade då till Brevik.

Korten här ovan är påsk-och julkort som Valborg fick under 1940-talet. En udda iakttagelse är att kortet här bredvid har en stämpel "GRANSKAT". Det kan tyda på att kortet är sänt under kriget och följaktligen blivit granskat av myndigheterna. Anledningen kan vara att det är skrivet på finska