NYTOMTA

 

(Uppdaterad 2012-12-20)

 

Redan på 1830-talet fanns många byggnader i det område där Nytomta idag finns. De här byggnaderna har inget direkt att göra med den nuvarande gården. På andra sidan av vägen, med andra ord öster om Nytomta, fanns ett större uthus.

 

På 1880- och 1890-talet fanns ingen bebyggelse på platsen. Däremot hade Nyback och Änga byggts på deras nuvarande platser.

 

UNGKARL FLYTTAR HIT

1936 avstyckas en tomt på platsen. Marken ägdes då av Albin Foss och det var Hilding Johansson (född 1902 i Ny) som var köpare. Hilding hade bott på Lövnästorpet och i Sydstuga och när han, mamman Karin Andersson, född Nilsdotter år 1858, och brodern Teodor, född 1898 på Öna, lämnade Lövnästorpet blev torpet öde.

 

Hilding lät då riva boningshuset där och började bygga ett nytt hus på just Nytomta. 1936 får han lagfart på tomten som först får beteckningen Brevik östra 1:59 senare 1:60. Hilding förblir ogift och avlider 1949.

 

 

 

 

 

  

WILKE NY ÄGARE

1950 får Ragnar Wilke(född 1923i Hole i nuvarande Eda kommun) lagfart på Nytomta och samma år gifter han sig med Ellinor född Sundman 1927. De flyttar in i februari 1951 och får med tiden tre barn:

 

Bo född 1955

Lena född 1959

Mats född 1965

 

Bo flyttar 1976 till Finspång, senare till Karlstad. Lena bosätter sig i Skällarbyn och Mats flyttar till Ragnars förädrarhem Södervik i Hole utanför Åmotfors.

 

RENOVERAS

Nytomta genomgår 1963 en grundlig renovering och byggs ut till den utforming och storlek som huset har idag.

 

Ragnar arbetade större delen av sitt liv på Norma Projektilfabrik i Åmotfors. Ellinor anställdes vid hemtjänsten i Arvika kommun.

 

Ragnar avled 2002 och Ellinor 2010.

Kaffekalas. Fr v Ragnar och Ellinor Wilke, Olga Hansson med dottern Siv, Artur Hansson med dottern Maud. Bilden från 1953-54