När Hildelund brann

(Uppdaterad 2013-02-18)

 

För drygt 80 år sedan brann boningshuset på Hildelund. En 14-årig flicka, dottern i huset, förolyckades vid branden. Men tre andra barn och mamman lyckades sätta sig i säkerhet.

 

Det var natten till den 18 februari 1930. Familjen Bodin på Hildelund hade gått till sängs. På bottenvåningen sov mamma Selma och sonen Karl Otto. I gavelrum på andra våningen fanns tre av hennes barn - sonen Oskar snart 20 år, dottern Anna 14 år och Karin Elvira 8 år. 

 

NIO BARN 

Den stora familjen Bodin hade 1924 flyttat till Hildelund från Silbodals socken. Familjen bestod då av föräldrarna Otto och Selma och åtta barn.  Ytterligare ett barn föddes senare på Hildelund. Två år efter flytten dog familjens femåriga dotter. Hon är i församlingsboken noterad som idiot, d v s hade ett förståndshandikapp.

 

Pappa Otto hade 1927 valt att flytta till Kanada. Året efter flyttade äldste sonen Johan samma väg. Några av de övriga barnen hade av allt att döma redan lämnat hemmet.

 

ELEKTRISKT FEL

Någon gång efter klockan två på natten till den 18 februari började det brinna i huset. Sannolikt var orsaken ett elfel.

 

 

 

RUSADE IN IGEN

Mamma Selma och sonen Karl Otto tog sig snabbt ur huset, men barnen på övervåningen fick det mera besvärligt att sätta sig i säkerhet. De tog sig ut i den övre hallen, men där drabbades den 14-åriga dotten av, som Arvika Nyheter förmulerade det i artikeln om branden två dar senare, "ett vansinnesanfall" och rusade in i sitt rum och stängde dörren.

 

Brodern Oskar gjorde förtvivlade försök att få ut henne men branden var för intensiv. Han blev illa bränd och så också också den åttaåriga dottern Karin Elvira, men båda lyckats ta sig ut ur byggnaden.

 

ANNA HITTAD 

Under tiden hade grannen larmats och tagit sig ner till brandplatsen, men huset var nu så övertänt att alla försök att rädda Anna var förgäves.

 

Dagen efter återstod bara en ruinhög och då hittade man också den innebrända Anna.

 

Källa: Arvika Nyheter den 20 februari 1930 och muntlig berättelse av Emmy Gustavsson född 1921.

Arvika Nyheter 20 februari 1930

Artikel om branden på Hildelund i Arvika Nyheter 20 februari 1930.

 

OHYGGLIG ELDSOLYCKA I BREVIK

14-årig flicka fann döden i lågorna.

 

En fruktansvärd eldsvåda, som krävde ett människoliv, rasade natten till fredagen i Östra Brevik, Eda socken. Ett boningshus tillhörigt en i Canada vistande person, Otto Bodin, och bebott av dennes hustru och fyra hemmavarande barn, fattade av någon anledning eld. Vad eldorsaken var vet man icke med bestämdhet , men man gissar på kortslutning.

 

Familjen Bodin låg till sängs och när den vaknade av hettan och röken var huset redan övertänt. Att tänka på att försöka släcka elden var meningslöst, och lika omöjligt var det att försöka rädda något av lösöret. Man måste först och främst tänka på att komma ut ur den brinnande byggnaden. Modern och en liten pojke, som hade sina sovplatser på nedre botten, lyckades också oskadda komma ur huset , men värre var det för en 20-årig son och två döttrar i åldern 14 och 8 år, vilka hade sina bäddar i gavelrummen på övre våningen.

 

De lyckades alla tre taga sig ut i hallen, men där drabbades den 14-åriga flickan, Anna, tydligen till följd av brännskadorna och skrämseln av ett vansinnesanfall och rusade tillbaka in i rummet samt stängde dörren efter sig. Det var omöjligt för den äldre brodern att söka rädda henne Själv blev han illa bränd, liksom den andra flickan, och när de vid halvtretiden på natten hunno fram till närmaste granne och berättade om den hemska händelsen, voro de två mera döda än levande.

 

Grannen skyndade omedelbart ned till brandplatsen för att om möjligt försöka rädda Anna. Huset var emellertid så övertänt, att det var omöjligt att taga sig in i detsamma. Efter en kort stund kort stund återstod endast en ruinhög av hela byggnaden.

 

Vid senare undersökningar i spillrorna efter fastigheten påträffades den omkomnas skelett. Efter allt att döma hade hon, när hon väl kommit tillbaka i rummet, krupit in och gömt sig i ett skåp i närheten av ugnen.

 

De båda skadade fördes omedelbart till sjukstugan i Arvika. Vid förfrågan hos t.f. sjukhusläkaren meddelar denne, att sonen är utom all fara. Han har endast ådragit sig en del ytliga brännskador i ansiktet. Flickan är däremot svårare skadad. Icke heller hon har några djupare brännskador, men brännsåren äro ganska utbredda. Dessutom har hon skadat sig i huvudet. Då brodern bar henne nedför trappan föll han nämligen, varvid flickan slog i huvudet och ådrog sig en lindrigare hjänskakning. Det anses dock sannolikt att hon kommer att repa sig.