Olesberg före 1940 Olesberg före 1940

OLESBERG

 

Gården Olesberg har varit i samma släkt i över hundra år. I kartan som fältmättes 1883-1895 finns en mindre byggnad på den plats där Olesberg idag ligger, men det är knappast det hus som idag finns här. 1911 skedde en hemmansklyvning och då skapades fastigheten Olesberg. Litt B och skattetalet är då 34 öre 13 pgr.

 

DOTTER PÅ NYBACK

1904 gifter sig Sara Maria Olsson (född 1880 i Brevik Ny) med Ole Ingvald Hansen (född 1877 i Eidskog i Norge). Sara är dotter på Nyback och har tidigare bott på Österås. Ole flyttar efter giftermålet till Brevik och Olesberg. Vem som byggt huset är inte känt, men i vissa källor uppges att det nuvarande huset ska vara byggt 1910. Lagfart på marken får Sara våren 1905 och det är baserat på ett köpeavtal från 7 maj 1904.

I Lantmäteriets handlingar hittar vi ett köpetavtal mellan bönderna i östra Brevik och Ole Hansson där han köper soldatbostället i hemmanet. Köpeskillingen skall ha varit 1.200 kronor. Det finns dock inga uppgifter att han bott där, för 1907 flyttar Nils Petter

Lundén  dit.

Ole och Sara får åtta barn:

 

         Ejnar Ingvald född 1904 i Brevik Ny

         Signe Gunhild född 1906 i Brevik Ny

         Anna Maria född 1907 i Brevik Ny

         Ejnar Ingvald född 1909 i Brevik Ny

         Karl Helge född 1912 i Brevik Ny

         Olof Artur född 1915 i Brevik Ny

         Karl Algot född 1917 i Brevik Ny

         Sigrid Teresia född 1922 i Brevik Ny

 

Det äldsta barnet Ejnar Ingvald avlider redan 1908, endast tre år gammal. Sonen Karl Helge dör 1912 sju månader gammal. Ejnar Invald född 1909 blir 17 år, avlider alltså 1926. Signe Gunhild flyttar från Brevik till Köla 1921 men återkommer 1925. Hon avlider senare i Brevik 1926. Det innebär att hon blir 20 år. Dottern Sigrid Teresia avlider tio år gammal 1932. Orsaken till att fem av åtta barn avlider är enligt uppgifter i släkten den fruktade sjukdomen turbekulos. I några fall kan det också handla om diabetes och engelska sjukan.

Dottern Anna Maria gifter sig 1930 med Olov Artur Nilsson i Kortland i Köla församling och flyttar dit samma år.

Kvar i Brevik blir sonen Artur som 1947 gifter sig med Olga Kortman (född 1917 i Köla).

 

ARTUR OCH OLGA

Sara avlider 1955 medan Ole går bort året efter d v s 1956. I samband med arvskiftet efter deras död får Artur Hansson lagfart på Olesberg.

Artur och Olga får fyra barn:

 

        Maud född 1947 (tvilling)

        Mary född 1947 (tvilling)

        Siv född 1949

        Elsie född 1958.

 

Dottern Mary förolyckas hemma på gården enbart två år gammal. Hon ska ha drunknat i en vattenbalja.

Artur Hansson avlider 1976 och Olga 2015

​Gården säljs 2015 till Johan Danielsson och Annica Carlander, son respektive dotter till Agneta Danielsson och Tomas Karlsson

Släktträff på Olesberg. Omkring 1950.

Främre raden fr v: Britta Olsson, Anne-Britt Brandel, Maud Hansson, Margareta Jonsson, Bo Olsson, Anne-Marie Jonsson med Monika ? bakom. Mellanraden fr v: Olga Hansson med dottern Siv på armen, Hulda ?, Betty Olsson, Sara Hansen, Anna Nilsson, Anna Bäcklund, Maria Nilsson, Ole Hansen. Bakre raden fr v: Sonja Amundsen, Berta Jonsson, Nils ? eller Olov, Nils Nilsson, Artur Hansson och Edvard Olsson.