Saras kassabok

15 kilo socker, 10 kilo Liberiakaffe, 4 kilo rismjöl. kanel och saffran. De här inköpen gjordes av Sara Olsson på Olesberg den 2 februari. Vilket år är oklart, men sannolikt handlar det omkring 1910. Det kan man läsa i  en kassabok som Sara förde under första halvåret detta år.

Drygt 100 år senare hittar Maud Lönnroth, äldsta dottern till Olga och Artur på Olesberg, kassaboken när Olesberg skulle säljas. Kassaboken ger bra information om familjens inkomster och utgifter vid denna tid.

Född i Brevik
Sara på Olesberg var född 1880 på gården Österås. Hon var dotter till Olof Nilsson och Maria Johannesdotter. 24 år gammal gifter hon sig med Ole Hansen och samma år flyttar de in på Olesberg. De får med tiden åtta barn, men fem av dem avlider vid varierande ålder. I flera fall var orsaken tuberkulos.Två barnhattar
Den kassabok som hittades på Olesberg är mycket noggrant förd. Det handlar om januari till och med juni månad. Ingenstans står det vilket år den fördes, men det tycks vara så att det då fanns två barn i familjen. Den 15 februari inköptes nämligen två barnhattar för två kronor stycket. Leksaker köptes samma månad för 85 öre. Totalt betalade familjen denna månad 10.85 för, som det står i kassaboken, barnens uppfostran. Skolböcker för sex kronor var ytterligare en utgift under februari.

Hushållskostnader
Den största utgiftsposten denna månad var inte oväntat hushållet. 46.90 var beloppet och förutom matvaror handlade det om fem kilo såpa för två kronor och tio kilo soda för en krona.
Husgeråd köptes för 18.25 och för det fick familjen ett dussin tekoppar för 7.50, ett dussin tallrikar för  sju kronor och ett verandabord 2.50.

Tjänarinnelöner
Tjänarinnan Malin Boman avlönades med tio kronor. Under januari månad fick pigan Anna Asp samma ersättning och i mars Karolina Hillbom tjugo kronor. Varför ersättning fördubblades då framgår inte.

Från ladugården
Februari månad sammanlagda utgifter var 130.20 kronor och inkomster de samma. Med andra ord inget sparande. Ungefär hälften av inkomsterna kom från ladugården, bl a såldes 25 kilo smör för ett  kilopris på 1.95 och 50 liter mjölk för tre öre litern. Inkomsterna från hönsgården var 23.40 och kilopriset för äggen varierade från 0.70 till 0.75 kronor.

Husfaderns bidrag
"Kontant av Husfadern" är en genomgående notering som Sara Olsson gör i sin kassabok. Han bidrog under januari månad med 25 kronor, februari 30 kronor, mars 80 kronor, april 70 kronor, maj 70 kronor och i juni 30 kronor.

Kassaboken från 1910

Kött, Santoskaffe, socker och vetemjöl några av utgiftsposterna den här månaden i Sara Olssons kassabok. Se bilden till vänster.