’Skogsdalen
(Uppdaterat 2019-02-18

Torpet Skogsdalen inom hemmanet Tostebol går att spåra i kyrkböckerna från slutet av 1700-talet. Det kan möjligen vara ännu äldre, men det blir på 1770-talet svårt att tolka handstilarna, så tills vidare utgår vi från denna period.  I husförhörslängden från 1772-1778 framgår det att Nils Myra född 1738 tillsammans med sin hustru, vars namn är oläsbart, bor på torpet Skogsdalen. Hustrun är född 1729 och tillsammans får de tre barn:

- Marit född 1760
- Per född 1762
- Kjerstin 1764

I slutet av 1770-talet lämnar de torpet och en ny familj flyttar in. Det är Per Andersson född 1726 och hans hustru Karin Ersdotter född 1728. De har två barn:

- Karin född 1761
- Erik född 1762

Senare under samma period tycks en ny familj bo på torpet. Alexander Joachimsson född 1740 i Frykerud och hans hustru Maria Gustafsdotter född 1738 i Arvika. De har tre barn:

- Olof född 1772
- Karin född 1778
- Kjerstin född 1780

FRÅN ÄLGÅ
Mellan åren 1785 och 1796 bor familjen Per Olsson och Maria Engelbrektsson på torpet. Per är född 1759 i Älgå och Maria 1757 också född i Älgå. En kvinna, Lisa (osäker stavning) Engelbrektsson, född 1763 i Sulvik i Älgå, bor också här. Möjligen kan det vara Marias syster. Per Olssons mor bor  också på torpet. Hon heter Britta Jansdotter och är född 1730 i Glava. Hon betecknas som sjuklig.

Mellan 1796 och 1805 finns inga bevarade handlingar i husförhörslängderna.

Åren 1805-1810 bor Olof Olsson (Olofsson), född 1768 i Eda och hans hustru Elin Olsdotter, född 1772 i Eda, Skogsdalen. De har tre barn som är födda i Eda:

- Olof född 1801
- Anders född 1804
- Karin född 1808

På Skogsdalen föds 1809 parets fjärde barn Anders. Han blir drygt 18 månader gammal och avlider i september 1810. Två dagar senare avlider också hans syster Karin två år gammal. 1811 föds sedan det femte barnet Märta. Märta föder också 1815 sonen Anders. Det framgår inte vem som är far till barnet. Familjen bor på gården under lång tid. Hustrun Elin avlider 1827, hon är då 55 år gammal. Änklingen Olof född 1768 bor kvar till 1840 då han flyttar till Kroppstad.

Märtas son Anders avlider elva år gammal och året efter flyttar Märta till gården Tostebol.

Olof och Elins äldste son Olof gifter sig med Märta Andersdotter från Älgå. Hon är född 1807 och flyttade vid giftermålet från Tostebol till Skogsdalen. De kommer också att bo på torpet Skogsdalen. De får tre barn under sin tid på Skogsdalen:

- Anders född 1829
- Cajsa född 1831
- Olof född 1833

Familjen lämnar 1834 Skogsdalen och flyttar till Älgå.

I flera år fungerar nu Skogsdalen som boplats för pigor och drängar som sannolikt arbetade på Tostebols gård.

1845 flyttar en familj från östra Brevik till torpet Skogsdalen. Det är tidigare soldaten i Brevik östra Nils Kjällarsson Brefeldt, född 1807 i Älgå, och hans hustru Britta Andersdotter, född 1803 i Gunnarskog. De har med sig fyra barn:

- Cajsa född 1832 avlider 1851
- Anders född 1835, avlider 1847
- Nils född 1839
- Per född 1842

De tre äldsta barnen är i husförhörslängden 1846-1856 noterade som lösdrivare.

1856 flyttar Anders Andersson född 1824 i Kila och hans hustru Cajsa Olsdotter född 1824 till Skogsdalen. De kommer närmast från Gillberga. De har tre barn:

- Johannes född 1851
- Anders född 1852
- Christina född 1855

Mellan åren 1856-1861 finns det inga husförhörslängder. Vad som hänt med dem är inte känt. Någon gång under de här fem åren flyttar Anders och Cajsa från Skogsdalen.

Hit kommer en ny torparfamilj Olof Persson och hans hustru Britta Ersdotter. Olof är född 1817 i Ny socken, Britta 1821 i Älgå.  De har med sig fem barn:

- Charlotta född 1847
- Maria Lisa född 1849
- Anna född 1851
- Märtha född 1853
- Emma Christina född 1860

Ångfartyget Munargo som 1926 kom till New York från Bahamas. Ångfartyget Munargo som 1926 kom till New York från Bahamas.

Mysteriet Fritz 

Var tog han vägen - Fritz Henning Carlander på Skogsdalen i hemmanet Tostebol? Ryktena om vad som hände honom har varit många. Hade han varit utsatt för ett brott eller rymde han till Amerika? Vi tror att vi hittat en del av förklaringen, men fortfarande finns åtskilliga frågetecken.

Fritz Henning Carlander var född 1885 i Stockholm.  Han var äldste sonen till Anders Andreasson och hans hustru Johanna Eriksdotter.

Familjen hade tidigare bott i Stockholm, men flyttat till Hungalsvik. 1901 kommer de till torpet Skogsdalen i Tostebols hemman.  Anders Andreasson är nu noterad med efternamnet Carlander.  Vid flytten till Skogsdalen består familjen förutom föräldrarna av sex barn.

MÅNGA RYKTEN
Ryktena kring sonen Fritz gör gällande att han försvann spårlöst under tiden på Skogsdalen och att hans far skulle vara inblandad i sonens försvinnande.  Kanske var han till och med utsatt för ett brott? I ryktesfloran finns också uppgiften att ett större gräl mellan fadern och Fritz skulle ha skett.

I Sveriges dödbok hittar vi uppgiften att hans dödsdag är noterad till den 31 december 1924. Fritz skulle då ha varit 39 år gammal. Det är Jösse häradsrätt som fastställt dödsdagen och det sker 24 år senare  alltså 1948. Förklaringen var sannolikt att han varit försvunnen  i så många år. Var han kanske lösdrivare och att kyrkan inte hade grepp om var han befann sig.

Familjen flyttade 1911 från Skogsdalen till Älgå och 1913 till Gunnarskog. Då noteras Fritz som en av de familjemedlemmar som flyttar med.  1915 är dock Fritz noterad som obefintlig i kyrkboken. Kanske var förklaringen att han helt enkelt rymt till Amerika utan att ha berättat det för familjen

DATABASER GER SVAR
När man söker i databasen Emiweb som förtecknar emigranter hittar vi Fritz Carlander  och att han skulle ha emigrerat till Amerika  1917. Men i övriga databaser om emigrationen finns ingen Fritz, dock en Henry Carlander och hans hustru som emigrerade just 1917.

Efter veckor av sökande vad som hänt Fritz får vi äntligen en träff. I databasen Ancestry.com  står noterat att han den 23 september 1907 fanns ombord på båten Kaiser Wilhelm II som ankom till hamnen i New York. Avresehamnen skulle ha varit Southampton i England. Den här uppgiften verkar logisk eftersom han lära ha försvunnit under familjen vistelse på Skogsdalen.

Ytterligare en uppgift dyker upp i samma databas. 1926 ska han ha ankommit med  ångfartyget Munargo från Nassau i Bahamas till New York. Han är där noterad som Waiter d v s servitör och var sannolikt en av besättningsmännen på fartyget. Här framgår det också att hans bostad skulle vara i staden Brockton i delstaten Massachussets. Enligt släktforskningssiten Ancestry avlider han 2 oktober 1946. Han kallar sig då Fritzof Carlander. Han ska ha varit bosatt på Manhatten i New York detta år.

Alla frågetecken om Fritz Carlander är inte lösta, men av allt att döma kan vi avskriva ryktena om att ett brott skulle ligga bakom hans  försvinnande.

Ellen och Erik på Skogsdalen vid deras giftermål 1935.


Charlotta får en dotter Amanda 1864. Enligt moderns uppgifter var fadern  järnvägsarbetaren Johan Göransson(efternamnet osäkert) från Kronobergs län. 1871 får hon dottern Anna Lovisa tydligen med samma fader som tidigare. Men de är inte gifte eftersom Anna Lovisa i husförhörslängden betecknas som o ä (oäkta). 1876 gifter hon sig med Christoffer Syvertsen som kommer från Liers prästgård i Norge. De bosätter sig på Skogsdalen. Charlotta och hennes man Christoffer flyttar senare  till sågen på Kroppstad krona

FEM OÄKTA BARN
Dottern Anna Olsdotter får 1874 en dotter, Marta Nilsdotter, vars fader enligt Födelseboken i Ny socken är Nils Andersson Höglund från Höglunda i Brevik västra. Anna arbetar då som piga på Höglunda. Hon tar senare flera jobb som piga bl a i Dalen, Bergs gård och Tostebol.

Anna får ytterligare fyra barn som betecknas som oäkta. En dotter Betty född 1879, Anna Edit 1884, Karl Julius Nilsson 1885 och Ester Aurora Olsdotter 1891. Nils Andersson Höglund erkänner faderskapet också för Anna Edit. Fadern emigrerar till Amerika en månad efter barnets födelse men återkommer till Sverige fjorton år senare.

Annas syster Maria Lisa blir också piga på Höglunda i Brevik.

Olof och Brittas dotter Maria Lisa flyttar 1867 till Ottebol där hon får arbete som piga.

UTFATTIGA
I husförhörslängden 1873-1880 betecknas föräldrarna Olof och Britta som utfattiga. 1879 lämnar de Skogsdalen och flyttar till Brevik där de blir inhyses.

Olof Andersson född 1852 i Järnskog och hans hustru Karolina Eriksdotter född 1852 i Köla, blir nästa torpare på Skogsdalen. De hade gift sig 1873. De flyttar till Skogsdalen 1879. Vid flytten har de två barn:

- Nils född 1876
- Albert född 1877

På Skogsdalen får de sedan dottern Anna Lovisa född 1881. 1883 flyttar hela familjen till Kroppstad där de betecknas som inhyses. Olof avlider 1921 i Påterud i Järnskogs socken. Karolina avlider 1939. Det finns tecken på att hon gift sig på nytt efter Olofs bortgång.

1882 kommer ytterligare en familj till Skogsdalen. Den flyttar från Kroppstad skatte och består av Gunnerius Gundersen född i Eidskog i Norge 1844, hans hustru Anna Andersdotter född 1850 i Ny och barnen Alfred Lennartsson Norström (o ä dotter till Anna), deras gemensamma barn Ada född 1879, sonen Erik Gustaf född 1881 i Eidskog i Norge. På Skogsdalen föds 1886 sonen Johannes. Han dör dock redan 1987.

1890 flyttar hela familjen till Bergs gård.

Perioden 1890 till 1896 verkar Skogsdalen vara obebott. Sannolikt är det inte så, men med hjälp av kyrkböckerna går det inte bringa klarhet i frågan. 1896 flyttar en familj från Öna hit. De kommer från Gräsmark men har bott ett halvår på Öna. De är Johan Forsman född 1855 i Gräsmark och hans hustru Kerstin Jönsdotter född 1847 i Gräsmark. De har fem barn:

- Hanna Elisabet född 1882
- Maria född 1883
- Johan Emanuel född 1887
- Olof Walfrid född 1891
- Petrus född 1894

Familjen flyttar år 1900 till Arvika prästgård. Johan Forsman avlider 1942 i Nors socken, hustrun Kerstin Jönsdotter 1930.

FAMILJEN CARLANDER
1901 flyttar familjen Carlander till Skogsdalen. De har tidigare bott i Stockholm och i Hungalsvik. Namnet Carlander verkar nyligen vara taget för i Församlingsboken står noterat att paret Carlander är Anders Andreasson, född 1862, och Johanna Eriksdotter, född 1856. Anders är född i Järpås i Skaraborgs län och Johanna i Älgå.

Familjen har vid flytten sex barn:

- Fritz Henning, född 1885
- Hilda Marie, född 1887
- Hulda Kristina, född 1888
- Anna Elvira, född 1891
- Gustaf Arvid, 1893
- Elin Torborg, 1901

FAMILJEN EDGREN
Magnus Andersson Edgren, född 1875 i Gunnarskog och Kristina Matilda Persdotter född 1873 i Eda, hade gift sig 1896 och sedan dess bott i Ottebol. Men 1910 flyttar de alltså till Skogsdalen. Under deras tid på Skogsdalen avstyckas torpet och blir gård.

De har tre barn:

- Hjalmar Emanuel född 1897
- Anna Matilda född 1901
- Erik Natanel född 1906

Magnus Edgren avlider på Skogsdalen 1955, hustrun Kristina Matilda 1951.

Sonen Hjalmar Emanuel avlider 1918. Dottern Anna lämnar Skogsdalen och tar jobb som piga på Lundaby Hon gifter sig 1930 med Johan Efraim Lövblad från Åmotfors och bosätter sig i Åmotfors. Anna avlider 1996. Erik gifter sig 1935 med Ellen Linnéa Jonsson född 1911 i Eda. De kommer att fortsatt bo på Skogsdalen. Erik Avlider 1966. Ellen flyttar 1979 till Arvika.

Tore Litén som är lärare vid Skönbacka skola köper nu Skogsdalen och flyttar dit.

Ellen Edgren avlider i Arvika 1996.

Avsnitt ur Födelseboken i Ny socken 1884 där Nils Andersson Höglund noteras som far till Anna Edit. Moder var Anna Olsdotter torpardotter på Skogsdalen. Nils var också far till Marta Nilsdotter född 1874.

Magnus Edgren och Matilda född Persdotter och barnen Hjalmar född 1897 och flickan Anna Maria född 1899. Hjalmar avlider 1918 i tuberkulos. Flickan omkommer i augusti 1900 på järnvägen vid Skifta på Ottebols hagmark. Bilden tagen omkring år 1900.