Skogslund

(Uppdaterad 2013-05-29)

 

Första gången man hittar fastigheten Skogslund är vid en lantmäteriförrättning den 18 juni 1850. Skattetalet är då 60 öre och på kartan från Lantmäteriet betecknas fastigheten som litt. G. Ägare skall då ha varit änkan Karin Ersdotter. Lantmäteriförättningen var en del av Laga skifte i Brevik Östra.

 

Fastigheten bebyggs dock först 1913 och 1917 hittar vi de första invånarna på Skogslund. Från Skillingmark flyttar då Olof Olsson (född 1869 i Skillingmark) och hans hustru Kajsa Eriksdotter (född 1863 i Karlanda). De hade gift sig 1892. Vid flytten har paret fyra barn:

 

Ester Paulina född 1895

Anders Vilhelm (född 1899)

Matilda Emilia (född 1902)

Ingeborg Kristina (född 1907)

 

Ester var den som vi många känner som "Ester på Nyhem". Anders var "Anders på Hagaberg" och Matilda var "Tilda i Änga".

 

Ester ska 1928 ha flyttat till Västra Tunhem i Västergötland, men återkommer 1930 till Brevik. Ester förblev ogift. 1947 flyttar Ester till Nyhem.

 

Anders flyttar 1930 till Hagalund i Brevik Västra och senare till Hagaberg (år xxxx?). Han gifter sig 1929 med Ellen Kristina Smolman (född 1905 i Karlanda) och de får 1931 sonen Gunnar. Hustrun avlider i samband med Gunnars födelse. Anders avlider 1980.

 

Matilda gifter sig 1922 med Edvin Nilsson (född 1900 i Sveg i Jämtlands län) och flyttar inledningsvis till Kroppstad och 1932 till granngården Änga. Matilda avlider 1976.

 

Ingeborg Kristina gifter sig 1928 med Egon Emanuel Lindquist (född 1904 i Emterud i Eda) och de får samma år dottern Anna-Lisa. De blir 1932 ägare till Skogslund och får lagfart samma år.De bor några år på Skogslund men lämnar gården 1934.

 

Olof Olsson avlider på nyårsafton 1931. Hustrun Kajsa flyttar 1933 till Hagalund.

 

Karl Holger Smolman (född 1902 i Karlanda) och hans hustru Hildur Emilia (född 1909 i Karlanda) blir nästa ägare till Skogslund. De gifte sig 1928 och bor efter giftermålet i Lillstugan på Lycka men flyttar 1931 till Silbodal och senare till Älgå. Hustrun Hildur hade kommit till Lycka 1917 tillsammans med sina föräldrar Emil Djuffält (född 1879 i Karlanda) och Hanna Eriksdotter (född 1883 i Karlanda).

 

Vid flytten till Skogslund 1933 har Karl och Hildur med sig tre barn:

 

Svea född 1928

Ingrid född 1930

Lisa född 1932

 

På Skoglund födds senare:

 

Karin född 1935

Karl-Erik född 1940

Bror-Ove född 1942

 

Karl Smolman avlider 1985 och Hildur 1991. Sonen Bror-Ove köper nu Skogslund och får 1988 lagfart på fastigheten.

 

Auktion på Skogslund 1931. Här säljs en del av Olof Olsson lösöre. Han avlider drygt en månad efter auktionen.
Flickorna Smolman
Karl-Erik och Bror-Ove Smolman. Mitten av 1940-talet
Karl Smolman med hästen Svarten
Skogslund i slutet av 1930-talet

Hemvärnsmannen Karl Smolman

Under beredskapstiden 1940-45 krävdes stora insatser av bygdens män och kvinnor. Många var inkallade och tillbringade månader på avlägsna platser i landet. Karl Smolman på Skogslund i Brevik var hemvärnsman under den här perioden och paraderar här tillsammans med några Åmotforsbor. Karl Smolman hade militärlivet i sina anor. Hans far Edvin Smolman hade varit indelt soldat i byn Smolmark i Karlanda socken. Fr v på bilden Rune på Floten, Eskil Hohlfält, Einar Fjällman, Karl Smolman och Erik Holfält.

Läs mer om familjen Smolman på Skogslund genom att klicka här.