Noteboa  - för fisknät och tvätttuga
(Uppdat 2024-03-10)
Söder om Sydstuga på samfälld mark fanns en mindre byggnad kallad Noteboa. Idag betecknas själva platsen för Noteboa. Namnet avslöjar att byggnaden som fanns där sannolikt användes för att förvara fisknät. Senare ska huset också använts som tvättstuga. På ovanstående karta från Laga skifte 1839 finns byggnaden utsatt. På 1950-talet och början av 1960-talet var platsen ofta använd som badplats. Då fanns byggnaden fortfarande kvar. När den revs är oklart.

Släktbild Lundaby Släktbild Lundaby

Släkten Håkansson samlad
1956 fyller Beda Håkansson i Sydstuga 70 år. Hennes barn med familjer firár henne.
Bakre raden fr v: Hilding Axelsson, Elsa Axelsson, Ivar Håkansson, Sune Håkansson, Henry Håkansson, Jan Djuvfeldt, Karl Håkansson, Sonja Håkansson, Johnny Håkansson, Erik Håkansson, Ellen Djuvfeldt, Helga Håkansson, Erik Djuvfeldt.
Sittande: Beda Håkansson
I främre raden fr v: Hasse Axelsson, Erna Axelsson och Inger Djuvfeldt.

Fr v okänd, Erik Djuvfält, Anders Olsson, Erik Håkansson.Sittande mannen okänd. Fr v okänd, Erik Djuvfält, Anders Olsson, Erik Håkansson.Sittande mannen okänd.

Sydstuga

(Uppdaterad 2021-01-07

Sydstuga finns inte med på kartan från Laga skifte i Brevik Östra 1839. Däremot finns gården på kartan som fältmättes 1883-1895. Enligt vissa uppgifter ska gården ha byggts på 1840-talet och det får visst stöd i husförhörslängderna från den tiden.

De första som bor på gården tycks vara Anders Andersson (född 1813 på Öna i Ny) och hans hustru Märta Olsdotter (född 1812 i Björkenäs i Ny). När de flyttar till Sydstuga är inte känt, men i husförhörslängden från 1846-1850 finns de upptagna i Östra Brevik. Anders och Märta har tre barn:

Christina – född 1842.

Nils – född 1846.

Anders – född 1849.

Hela familjen flyttar från Sydstuga 1863, men vart de flyttar är ännu inte utrett.

NY KARL FRÅN ÖNA

Redan tio år tidigare d v s 1853 flyttar en annan familj till Sydstuga. De nya bebyggarna är Per Andersson (född 1818) och hustrun Maria Cajsa Nilsdotter (född 1832 i Östra Brevik). De har gift sig 1853. De får två barn: . Trots männens gemensamma efternamn tycks de inte vara släkt, men männen har födelseorten Öna gemensam.

Kjerstin Persdotter – född 1855.

Nils Persson – född 1858.

Kjerstin gifter sig 1879 med Anders Andersson (född 1849). Han är son till Anders Andersson och Märta Olsdotter som tidigare bott i Sydstuga. De får fyra barn:

Per Albert – född 1881.

Maria Elise – född 1882.

Karin Martine – född 1888.

Hedvig Lavinia – född 1900

Nils Persson gifter sig 1881 med Brita Persdotter från Köla.

De får en son under tiden i Sydstuga:

Johan – född 1882.

Johan avlider dock 1883 efter att familjen flyttat till Hovdane i Köla. Han är då 13 månader gammal. Dödsorsak okänd.

Nils och Brita bor fortsatt i Hovdane där Nils avlider 1910. Brita avlider på samma plats 1922.

Anders och Kjerstins son Per Albert förblir ogift och bor kvar i Sydstuga fram till hans död 1920. Maria Elise gifter sig 1909 med Olof Nilsson i Hovdane i Köla sn och flyttar dit samma år. Karin Martine gifter sig 1911. Maken okänd. Hon flyttar också till Hovdane i Köla samma år. Hedvig Lavinia avlider i Sydstuga 1919, blott 19 år gammal. Dödsorsak okänd.

ÄGARE FRÅN ÅMOT

Två personer får Åmot (Åmotfors)  får 1920 lagfart på Sydstuga. De är disponenten Albert Nilsson och Fredrik Nilsson. Fastigheten har då ett skattetal på 137 öre 1 pgr. De betalar säljarna Anders Andersson och Kjerstin Persdotter 40.000 kronor.

ARRENDATOR i FEM ÅR

1921 arrenderas Sydstuga av Johan Johansson (född 1862 i Gunnarskog) och hans hustru Emma Sofia f Danielsson (född 1864 i Glava). De har två barn:

Ruth Althea – född 1903.

Bror Helge Daniel – född 1905.

Familjen stannar i Sydstuga i fem år och 1926 flyttar familjen till Eda. Johan avlider 1948 i S By i Eda. Ruth Althea avlider i Åmotfors 1985 och Bror Helge Daniel 2000 i Åmotfors.

Nils Persson född 1858.
Nils var son till Per Andersson (född 1818) och hustrun Maria Cajsa Nilsdotter (född 1832 i Östra Brevik). Han gifte sig 1853 med Emma Kristina Nilsdotter från Hovdane..
De får en son under tiden i Sydstuga - Johan 1882. Han avlider året efter.
Bild från Anna Nilsdotter i Hälle.

Anders och Kerstin
1879 gifte sig paret på bilden här ovan.. De är Anders Andersson född 1849 och Kerstin Persdotter född 1855.

Anders är son i Sydstuga till Anders Andersson den äldre född 1813 och hans hustru Märta Olsdotter född 1812. Efter giftermålet flyttar Kerstin till Sydstuga.

Kerstin avlider 1935 och Anders 1938.
 

Sydstuga 1921 -
1921 står det antecknat på denna bild. Det äldre paret i mitten kan vara Anders Andersson och Kjerstin Persdotter. Vilka de övriga är är inte känt. Någon som vet? 

Nils Håkanssons lastbil.
Bilden tagen i slutet av 1930-talet, möjligen år 1940 i Sydstuga i Brevik.

På flaket Elsa Håkansson, senare gift Axelsson och Helga Nilsson senare gift Håkansson.Framför dem Ivar Håkansson.

Nils Håkansson drev en tid också taxirörelse.

Beda Håkansson i mitten. Har besök av två systrar Beda Håkansson i mitten. Har besök av två systrar

HÅKANSSON TAR ÖVER

1928 köper Nils Håkansson (född 1885 i Gräsmark) och hans hustru Beda f Jansson (född 1886 i Gunnarskog). De har tidigare bott i en liten stuga inne i Åmotfors. (Den låg där företagshälsovården en gång låg). De har vid flytten sex barn:

Erik Fridolf – född 1913.

Ellen Maria – född 1915.

Nils Henry – född 1917.

Karl Gustav – född 1918.

Johan Ivar – född 1920.

Elsa Matilda – född 1924.

Sonja Marianne 1931 – föds i Sydstuga.

Erik förblir ogift och äger en tid Sydstuga. Han avlider 1987.

Ellen gifter sig 1936 med Erik Djuffält. Första tiden bor de på Skogslund där Jan föddes 1940, sedan i lillstugan i Norstuga. Under kriget bodde de på Lundaby. Från 1946 bor de i lillstugan i Sydstuga fram till att de 1953 bygger Björkebo. De får tre barn:

Jan – född 1940.

Laila – född 1944. Avlider 1945 nio månader gammal.

Inger Persson f Djuffält – född 1946.

Henry Håkansson gifter sig 1939 med Helga f Nilsson från Hallebol i Köla socken. Samma år flyttar de till Sydstugan. De bor också en tid på Lundaby, men flyttar 1954 till Österås. De får två barn:

Johnny – född 1939.

Sune – född 1944.

Karl Håkansson gifter sig 1941 med Anna f Lindberg (född 1920 i Austmarka i Norge). De bor en tid på andra våningen på Lundaby. 

Karl bygger sedan Hagaberg 1945-47 men flyttar aldrig dit. Karl avlider i S Grimstad i Högboda 1983. Anna i Molkom 2005.

De får en dotter som föds i Arvika:

Maj-Britt – född 1940. Avled i Molkom 1987.

Ivar Håkansson förblir ogift och flyttar 1968 till Ottebol. Senare till Åmotfors. Han avlider 2009 i Åmotfors.

Elsa Håkansson gifter sig 1943 med Hilding Axelsson (född 1910 i Ottebol). De bor först i lillstugan i Sydstuga och arrenderar sedan Lundaby, men flyttar till Ottebol 1966. De får två barn:

Hasse – född 1944.

Erna – född 1948.

Hilding avlider 2000, Elsa 2007.

Sonja f Håkansson gifter sig med Kjell Öman. De skiljer sig senare. Sonja gifter sig 1973 med Martin Larsson (född 1927 i Nor) och flyttar 1970 till Sydstuga. Sonja och Martin flyttar senare till Edane där Martin avlider.

NÅGRA YTTERLIGARE HYRESGÄSTER

Johan Hilding Johansson (född 1902 i Ny) flyttar till Sydstuga 1933. Med till Sydstuga flyttar också Karin Andersson f Nilsdotter (född 1858). Enligt muntliga uppgifter ska Hilding ha byggt Nytomta 1937 och det är väl sannolikt att han bor i Sydstuga fram till dess. Han avlider på Nytomta 1949. Han förblev ogift. Hilding är broder till Signe på Björkliden och Teodor Johansson i Framstuga.

1968 arrenderar Olle Österberg (född 1940) och Sigyn Karlsson (född 1944). De hade gift sig 1966.Under deras tid i Sydstuga brinner uthusen och många djur bränns inne eller får avlivas.

Mats Berlin och Viveca Ränkeskog köper Sydstuga och flyttar dit. De har två barn:

Agnes – född 1991

Gustav – född 1993

Paret Berlin skiljer sig och Mats flyttar till Arvika

Syskonen Håkansson 1919.
Fr v Karl f 1918, Ellen f 1915, Henry f 1917 och Erik f 1913. Bilden tagen före flytten till Sydstuga i Brevik. Ateljefoto av Amelie Rydberg Arvika.

Familjen Anderssons fjärde barn.
Hedvig Lavinia Andersdotter född 1900 i Sydstuga. Hon är dotter till Anders Andersson och Kerstin Persdotter. Hon avlider 19 år gammal. Dödsorsaken är okänd.

Anders och Kerstins barn
Bilden på barnen Andersson i Sydstuga är tagen i slutet av 1800-talet. De är barn till Anders Andersson (1849-1938) och Kerstin Persdotter (1855-1935). Barnen är fr v Maria f 1882, Karin f 1888 och Albert 1881. Familjens fjärde barn Hedvig Lavinia var inte född är fotot togs. Hon föddes 1900. Se bilden ovan.

Maria Andersdotter född 1882