Älgjakten i Brevik under årens lopp

 Erik jagade älg 1954
I hur många år som det jagats älg i Brevik kan ingen nu levande Breviksbo svara på. Minnen av älgjakten finns från mitten av 1950-talet och det är Erik Lundquist som svarar för dem. Han jagade älg i Brevik för första gången 1954 och det blev fyra älgjakter här innan han bytte jaktlag.

Jakten i Brevik har ibland inneburit starka motsättningar i byn och den har till och med blivit en fråga för Länsstyrelsen och Kammarrätten. Men jakten har också skapat trivsel och sammanhållning och lett till goda byten och trivsamma älgfester.
Erik Lundquist som många räknar som Önabo fick 1954 en inbjudan av Kjell Qvarnström att jaga älg i Brevik. Kjell hade tillsammans med sin familj arrenderat gården Höglunda och kände skogarna väl i Brevik.

Tillsammans med Ottebol
-   Det var ingen större organisation kring jakten då. Vi var väl 10-12 jägare som samlades och visst sköt vi älg ibland, men jag fick aldrig fälla någon under de fyra år som jag jagade i Brevik. Inledningsvis jagade vi tillsammans med Ottebol. Jag tror att vi kunde få tre eller fyra älgar under oktoberjakten, berättar Erik.
I 65 år har han jagat älg i olka jaktlag. I Brevik blev det premiär 1954 men det blev också jakt under åren 1956-1958..
-   Jag fick då erbjudande att jaga istället för Erik Högberg på Tostebol. Han hade fått jakt någon annan stans. Det fanns då några inbitna jägare som till exempel Erik Håkansson, Karl-Erik Nilsson och Karl Smolman. Men ytterligare några Breviksbor anslöt sig.
-  Det blev ingen älg för mig, men jag minns när Ragnar på Lycka sköt en ko i Syldalen.

Jaktledarna
Ragnar Byberg på Björkliden var jaktledare på femtiotalet och den rollen hade han till slutet av 1960-talet då Thore Adolfsson i Norstuga tog över. I slutet av 1960-talet kom en ny generation med i jakten och jakten blev nu mera organiserad. Dessutom jagade laget i Brevik tillsammans med Hälle en kortare period.
Bland de som då anslöt sig fanns Kjell Gustafsson, Kjell-Åke Östbye och Thorbjörn Adolfson.

Dags för älgslakt i nya slaktboden. Bilden från omkr 1974.

Fr v Thore Adolfson och Mats Adolfson.

Älgjakten i Brevik 1971 - taktiksnack inför utsättningen. I bilden fr v: Kjell Gustafsson Lycka, Ragnar Gustavsson Lycka, Kaare Brekke Öststuga, Ola Brekke, Karl-Erik Nilsson, Kjell Jansson, Harald Bergsten Solvind, Karl Smolman Skogslund, Ragnar Byberg Björkliden. Sittande: Thore Adolfson, Sölve Henriksson.

Älgjakten i Brevik - tidigt 1970-tal. Fr v: Juhlin, Olle Nilsson Änga och Ragnar Gustavsson Lycka.

Ökande älgstam
I slutet av 1970-talet ökade älgstammen radikalt och det påverkade också den tilldelning som Länsstyrelsen beviljade jaktlaget. Hela 1980-talet präglades av hög avskjutning, 1988 fälldes tio älgar, fem av dessa var kalvar. 22 jägare deltog i jakten.
Den höga avskjutningen ställde också nya krav på organisationen och styrelsen kom bland annat med förslag om ändrad kostnadsfördelning för jaktdeltagarna. Diskussionen blev livlig vid de stämmor som ordnades och 1987 blev en ny styrelse vald med Kjell Gustafsson som ordförande och jaktledare. Ingemar Gustavsson blev biträdande jaktledare.
-  Det var en stökig tid med många åsikter bland fastighetsägarna. Det ledde också till att vissa frågor hamnade hos Länsstyrelsen som fick pröva besluten. Någon fråga hamnade också hos Kammarrätten, berättar Kjell Gustafsson.
- Men i jaktlaget rådde en stor enighet om hur jaktfrågorna skulle drivas och det gladde mig.

Småviltområde bildas 
Tillgången på älg minskade på 1990-talet. 1992 fälldes sju älgar, tre var årskalvar. Nivån sjönk ytterligare på 2000-talet och en nivå som liknade den som fanns på 1960-talet med 5-6 fällda djur.
Frågan om att inkludera småviltjakten i viltvårdsområdets verksamhet hade länge mött motstånd hos fastighetsägarna men 2015 kunde en första småviltjakt enligt denna modell införas.

Älgjakten i Brevik 1957. En av jägare är Erik Lundquist.

Fr v i bild: Hilding Axelsson Lundaby, Ragnar Gustavsson Lycka, Thore Adolfson Norstuga, Karl Smolman Skogslund, Tor Johansson Framstuga, Birger Högberg Tostebol, Harald Bergsten Solvind, Erik Lundqvist Öna och Kaare Brekke Öststuga.

Älgjakten i Brevik - en samling i bygden. Bilden sannolikt tagen på Bostället 1957

 

På bilden fr v bland andra: Kjell-Åke Östbye, Harald Bergsten, Lennart Vestlund, Tor Johansson, Bror-Ove Smolman, Erik Lundqvist, Ellinor Wilke, Kjell Gustafsson, Ragnar Gustavsson, Thorbjörn Adolfson, Curt Gustavsson, Kaare Brekke och Hasse Axelsson.

Älgjakten 1956. En av älgskyttarna var Ragnar Gustavsson på Lycka.