Anders Olsson kom från Skillingmark med sina föräldrar 1916. Han bodde i Brevik fram till sin död  1980. Hustrun Ellen Smolman hade sina rötter i Karlanda. Anders Olsson kom från Skillingmark med sina föräldrar 1916. Han bodde i Brevik fram till sin död 1980. Hustrun Ellen Smolman hade sina rötter i Karlanda.

Inflyttning under 170 år

 

De flesta som flyttade till Brevik mellan år 1806 och 1976 kom från grannsocknarna Köla och Eda. Sammanlagt handlar det om 84 personer, 41 av dem kom från Köla. I några fall handlar det om en flytt från grannbyn Hälle. Pigor och drängar flyttade ofta, i synnerhet under 1800-talet. Så var fallet också i Brevik.

 

Familjen Tage och Dagmar Axelsson och deras två barn flyttade 1948 till Lövåsen. De kom närmast från Partille utanför Göteborg. Dagmar hade sina rötter i Norstuga i Brevik så återflytten var inte onaturlig. De kom att stanna i Brevik en bit in på femtiotalet innan de på nytt flyttade till Göteborgsområdet.

 

Familjen är ett exempel på inflyttade till Brevik under 170 år. Hela familjer var inte ovanliga, men bland de som flyttade mest fanns pigor och drängar. Och de flyttade ofta hit på hösten då de bytte arbetsgivare.

 

LÅNG FLYTT 

Hilma Förare, som hade sin dotter Valborg i Nystuga, flyttade hit från Karl Gustavs församling i Tornedalen 1949. Hon var då 61 år gammal. Hilma dog tre år senare och ligger begravd på Ny kyrkogård.

 

Två immigranter från Amerika finns också noterade i inflyttningslängderna. De är Adolf Nilsson Bergkvist, inflyttad 1920 och Brita Maria Andersson som kom hit 1932: Adolf hade lämnat Nyhem i Brevik och flyttat till Amerika 1899.

 

Inflyttade från Norge får också räknas som immigranter. 15 personer är noterade som inflyttade från vårt grannland. Den största familjen därifrån var familjen Brekke som bosatte sig i Öststuga hösten 1924. Med pigan Marta Jahr bestod familjen av 11 personer. De hade kommit hit redan 1915 men flyttat tillbaka fyra år senare. Familjen Brekke kom att bli fastboende i Brevik i många år.

 

MÅNGA FRÅN NORDMARKEN 

Från socknarna i Nordmarken kom också många av invandrarna i Brevik. Skillingmark 8 personer, Silbodal 11 och Holmedal 1 person.

 

Från Stockholm kom totalt 13 personer. Det har sin egen förklaring, ofta handlade det om unga Brevikskvinnor som sökte lyckan i huvudstaden i form av arbete som pigor eller hembiträden. Nästan alltid var de tillbaka i Brevik efter kortare tid.

 

Den sammanlagda invandringen under tiden 1806 till 1976 var 240 personer. Det innebär i genomsnitt tre inflyttade varje år.