Skönbacka skola 1908

Bakre raden fr v: Karin (Karolina) Ericsson lärare, Oskar Olsson, Albert Foss Brevik, Gottfrid Öman, okänd, Adolf Johansson, Karl Teodor Zetterlund, Karl Persson.

Mellersta raden fr v: Signe Magnor Svensson, Olga Spångberg Åmberg, Ingeborg Olsson Carlsson, okänd, okänd, okänd, Augusta Nilsson, Nanny Nylén Norrby.

Främre raden fr v: okänd, okänd, Signe Johansson Byberg Brevik, okänd, okänd, okänd. Främre raden fr v: okänd, Olof Svensson, okänd, okänd, Gunnar Guldbrandsson, Karl Sigurd Nilsson.

Klasserna 1-4 omkring 1923
De flesta på bilden är okända för oss. Dock ska Linnéa Foss vara ett av barnen, möjligen flickan i mörk klänning i förgrunden. Med ryggen mot kameran i ljus klänning och vit rosett i håret är Göta Segerström Tostebol. Tredje till höger om Göta är brodern Ivan Segerström. Ovanför Götas vänstra hand, pojke med vit halskrage är Erik Segerström. Läraren i bakgrunden är Tor Ivar Levin. Men i övrigt - hjälp oss! Källa: Bilden från Köla fotoklubb

Skönbacka skola 1926
Lärare: Selma Jonsson t v. Thor Levin t h.
Bakkre raden fr v: okänd, okänd, okänd, Gunnar Erntsson, Bengt Andersson, Ture Norrby,okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd.
Mellersta raden fr v: Signe Öman, okänd, Nelly Eklund, Margot Warg, okänd, Naemi Erntsson, Lennart Larsson, Olle Stake, okänd.
Näst främsta raden fr v: Ester Bodin Hildelund Brevik, Margit Strömqvist, Rut Stake, okänd, Ingrid Brekke Öststuga Brevik, Karl-Yngve Levin, Solveig Brekke Öststuga Brevik, Gunvor Brekke Öststuga Brevik, Maja Hansson, Ann-Mari Bodin Hildelund Brevik, Hildur Lundqvist, okänd.
Främsta raden fr v: Tore Hohlin, okänd, John Hedman, okänd, Tor Levin, Harry Höglund, okänd, okänd, okänd,okänd. Källa: Köla fotoklubb.

Första klass 1928

Fr v Rut Olsson småskolelärare.
Bakre raden fr v: Rune Olsson, Rune Strömkvist, Lennart Bohlin, Allan Olsson Hult, Guttorm Brekke Öststuga Brevik.

Främre raden: Solveig Strömkvist, Emmy Bäcklund Nyback Brevik, Anna Alfredsson, okänd.

Slöjdflickorna omkring 1930

Stående fr v: Okänd, Rut Brekke Öststuga Brevik, Okänd, Eivor Adolfsson, Karin Karlsson Norstuga Brevik, Anna Alfredsson, Emmy Bäcklund Nyback Brevik.

Sittande fr v: Okänd, Elbjörg Nilsson?, Marta Lundqvist, Okänd.

Vilka är "de okända"?

Skönbacka skola omkring 1930
Bakre raden fr v: Bertil Lundgren Öna, Göte Hohlin Öna, Allan Hult Kroppstad, Arvid Nilsson Änga Brevik, Sven Vestlund Lycka Brevik, Björn Brekke Öststuga Brevik, Sixten Bohlin Kroppstad.
Mellanraden fr v: okänd, Hjördis Magnor Kroppstad, Eivor Adolfson Anneborg, Randy Magnor Kroppstad, Solveig Strömqvist Öna, okänd, Emmy Bäcklund Nyback Brevik.
Sittande på bänk fr v: okänd, Inger Adolfson Anneborg, Rut Brekke Öststuga Brevik, okänd, Anna Alfredsson Öna, okänd, Marta Lundqvist Öna.
Främre raden fr v: Rune Olsson Kroppstad, Fritz Lundqvist Öna, Guttorm Brekke Öststuga Brevik, Ivar Håkansson Sydstuga Brevik, Rune Strömqvist Öna, Rolf Adolfson Anneborg.

 

Skönbacka skola 1932-33
Bakre raden fr v: Ivar Håkansson Sydstuga Brevik, Harry Höglund Kroppstad, ? Bohlin Kroppstad, Göte Lundgren Öna, Tore Hohlin Öna, Johan Edman Öna, Gustav Andersson Öna.
Mellanraden fr v: Mildred Bohlin Kroppstad, Maja Hansson Kroppstad, Stina Högberg Tostebol, Henry Håkansson Sydstuga Brevik, Bengt Andersson Kroppstad, Henry Finne Kroppstad, Hugo Vestlund Lycka Brevik.
Sittande på bänk fr v: Hjördis Magnor Kroppstad, Hildur Lundqvist Öna, Solveig Strömqvist Öna, okänd, Inger Adolfson Anneborg, Randy Magnor Kroppstad, okänd, Eivor Adolfson Anneborg, okänd.
Främre raden fr v: Arvid Nilsson Änga Brevik, Thor Levin Skönbacka, Sven Vestlund Lycka Brevik, Rolf Adolfson Anneborg, Göte Hohlin Öna, Fritz Lundqvist Öna, Bertil Lundgren Öna.

Skönbacka skola omkring 1933

Bakre raden fr v: Tor Ivar Levin lärare, Rune Olsson, Rune Strömkvist Öna, Fritz Lundkvist Öna, Göte Hohlin Öna, Arvid Nilsson Brevik, Ivar Håkansson Sydstuga Brevik, Karl-Erik Nilsson Änga Brevik, Rolf Adolfsson Anneborg, Guttorm Brekke Öststuga Brevik, Kåre Brekke Brevik.

Mellersta Raden fr v: Allan Olsson Hult Kroppstad, Okänd,

Ingegerd Brandel Brevik, Okänd, Albert Lundin Bostället Brevik, Karin Karlsson Brevik, Emmy Bäcklund Nyback Brevik, Bertil Lundgren Öna, Okänd.

Främre raden fr v: Inger Adolfsson Anneborg, Rut Brekke Öststuga Brevik, Inga-Britt Magnusson Spåret, Märta Lundkvist Öna, okänd, Anna Alfredsson, Elbjörg Nilsson, Knut Lundgren Öna, Thore Adolfsson, Anneborg, Valdemar Olsson Öna. Källa: Köla fotoklubb

Skönbacka skola 1936
Lärare längst bak: Thor Levin, Rut Olsson.
Bakre raden fr v: Bernt Adolfsson Anneborg, Ola Brekke Öststuga Brevik, Åke Hohlin Öna, Rune Fors Kroppstaholm, Elsa Håkansson Sydstuga Brevik, Birgit Magnusson Spåret, Birgit Lundgren Öna, Tyra Danielsson, Annie Lundqvist Öna.
Mellanraden fr v: Margit Adolfsson Anneborg, Märta Johansson Smugan, Alice Bäcklund Nyback Brevik, Ann-Marie Fors Kroppstadholm, Britta Johansson Smugan, BSonja Lundqvist Öna, Eivor Olsson, Ellinor Sundman Sättra, Svea Smolman Skogslund Brevik, Maud Falk Anneborg, Mona Flodqvist Bruket, 
Främre raden fr v: Nisse Sundman Sättra, Sixten Bohlin Bråten, Folke Erntsson, Gudmund Erntsson, bSven-Olof Foss Nygård Brevik, Tage Lundqvist Öna, NIsse Falk Anneberg. Källa: Köla fotoklubb.

Tillfälliga skolan på Smugan 1943
Övre raden fr v: Erik Lundqvist Öna, Lars Sundman Sättra, Gunnar Olsson Hagalund Brevik, Ulla Westlund Lycka Brevik, Henny ? Stranna, okänd.
Främre raden fr v: Ragna Lundgren Öna, Margit Adolfsson Anneborg, Sonja Håkansson Sydstuga Brevik, okänd, Mona Foss Lundaby Brevik, Maja Smolman Skogslund Brevik, Ingrid Nilsson Änga Brevik, Ingrid Johansson Framstuga Brevik. Källa: Köla fotoklubb.

Skönbacka skola 1949
Från vänsteri bakre raden: Erik Moberg, Lennart Johansson, Bert Axelsson, Kjell Lundquist, Jonny Johansson, Lars Andersson.
Mellanraden: Arne Fors, Lars Cato, Folke Strandin (lärare), Gudrun Olsson, Karin Smolman, Inger Mattsson, Anita Arnoldsson, Inger Olsson, Kerstin Johansson, Gerd Johansson, Clary Johansson, Ingrid Zetterström (lärare), Maj-Britt Olsson, Rune Moberg, Anne-Marie Fors (mattant), Börje Nylén.

Främre raden sitande: Jan-Erik Djuffeldt, Olle Nilsson, Karl-Erik Smolman, Sven-Olof Rönning, Greta Axelsson, Inga Isaksson, Gudrun Byberg, Maj Stake, Lillemor Sundman.

Sjunde klass i Åmotfors 1955-56.

Bakre raden fr v: Maj Karlsson Åmotfors, Ingrid Högberg Ottebol, Gertrud Kullgren lärare, Aina Brandel By, Sigbritt Christiansson Åmotfors, Ann-Marie Kronkvist Åmotfors, Lars-Åke Andersson Åmotfors, Ove Jansson Åmotfors, Frank Nilsson Kortlanda, Leif Karlsson Strand, Staffan Arnoldsson Ottebol, Kennet Nilsson Hammar.

Mellanraden: Siv Andersson S By, Eivor Vestlund Nystuga Brevik, Björg Karlsson Åmotfors, Alli Johansson Strand, Ann-Marie Kvarnström Ottebol, Eva Nykvist Åmotfors, Birgitta "Britta" Karlsson Lövåsen Brevik.

Främre raden: Yngve Bergsten Solvind Brevik, Kjell-Åke Östbye Åmotfors, Pelle Isaksson Stranda, Kjell Guttke By, Bror-Ove Smolman Skogslund Brevik, Sven Syvertsson Åmotfors.

Första och andra klass 1953-54.

Bakre raden fr v: Kjell Nilsson Skattebol, Ronny Karlsson Ottebol, Bengt Falk Anneborg, Jan Ingmar Lundgren Öna, Åke Olsson Skattebol, Kennet Spetsmark Ottebol, Lisbet Vestlund Ottebol.
Mellanraden fr v: Gunnel Bergenfur lärare, Berit Vestlund Nystuga Brevik, Börje Georgsson Smugan, Anita Moverare Ottebol, Kjell Andersson Ottebol, Hasse Myrman Ottebol, Rolf Moverare Ottebol, Lennart Högberg Ottebol.

Främre raden fr v Inger Djuvfält Björkebo Brevik, Curt Gustavsson Lycka Brevik, Gunilla Lundqvist Östanvik, Majla Bergqvist Öna, Marita Karlsson Ottebol, Åse Nordenberg Ottebol.

Skönbacka skola omkring 1945

Bakre raden fr v: Folke Strandin lärare, Jarl Sundman Sättra, Kjell Lundqvist Öna, Arne Fors Öna, Lars-Inge Karlsson Norstuga Brevik, Rolf Foss Nygård Brevik, Barbro Johansson Framstuga Brevik, Bertil Rönning Brevik.

Mellersta raden fr v: Johnny Håkansson Sydstuga Brevik, Anita Sundman Sättra, Karin Nilsson Öna, Inger Mattsson Öna, Karin Smolman Skogslund Brevik, Esse Fors Öna, Vivan Nilsson Änga Brevik, okänd lärare,

Främre raden fr v: Britt Stake Öna, Inga Isaksson Stranda, Maj Stake Öna, Gudrun Byberg Björkliden Brevik, Lillemor Sundman Sättra, Willy Axelsson Smugan, Greta Axelsson Smugan, Hugo Axelsson Smugan, Tor Johansson, Framstuga Brevik, Jan Djuvfelt Sydstugan Brevik.

Första och andra klass 1951-52
Bakre raden fr v: Gunnel Bergenfur lärare, Yngve Fors Öna, Gun Andersson Öna, Berit Andersson Öna, Anne-Britt Brandel Nyback Brevik, Kajsa Sundman Sätra, Gerd Falk Anneborg, Mona Lundgren Öna, Lennart Vestlund Nystuga Brevik och Sune Håkansson Österås Brevik.

Främre raden fr v: Jan-Åke Karlsson Öna, Rolf Sjöstedt Öna, Kjell Gustafsson Lycka Brevik, Bengt Sjöstedt Lövåsen Brevik, Hasse Axelsson Lundaby Brevik.

Klasserna 5, 6 och 7 -  1950
Från vänster bakre raden: Kerstin Qvarnström, Anita Sundman, Folke Strandin (lärare), May Stolpe, Inger Rut Eriksson, Birgit Myrman, Clary Johansson, Gerd Johansson, May Britt Olsson, Britt Stake, Gunvor Olsson, Inger Johansson, Karin Hansson, Birgitta Helegsson, Inger Olsson, Willy Axelsson (?), Kerstin Johansson, Hugo Axelsson (?), Jonny Johansson, Jan-Erik Pettersson.
Fämre raden: Bror-Ove Smolman, Lennart Johansson, Thor Johansson, Erling Axelsson, Johnny Håkansson, Tore Andersson, Rune Moberg, Jan Eklund.

Tredje och fjärde klass 1951-1952

 Bakre raden Fr v: Gunnar Backeryd lärare, Bror-Ove Smolman, Skogslund Brevik, Staffan Arnoldsson Ottebol, Bengt Nyhlén Ottebol, Anders Hjerpe Ottebol, Karl-Erik Smolman Skogslund Brevik, Olle Nilsson Änga Brevik, Torbjörn Nilsson Ottebol.

Mellersta raden fr v: Sven-Olof Rönning Öna, Ann-Marie Kvarnström Ottebol, Camilla Backelin Björkås, Ann Eklund Öna, Nino Lövgren Ottebol, Britta Karlsson Lövåsen Brevik, Ingrid Högberg Ottebol, Evert ?, Eivor Vestlund Nystuga Brevik, Gerd Falk Anneborg.

Sittande: Lars-Ove Lundgren Öna, Yngve Bergsten Solvind Brevik, Pelle Isaksson Stranda.

Klasserna 5 och 6 1955-56
Bakre raden från vänster:Berit Andersson Öna, Ann-Britt Brandel Brevik, Folke Strandin (lärare), Kerstin Adolfsson Brevik, Lennart Vestlund Brevik, David Andersson Olebyn, Roy ? Olebyn, Nils-Göran Engelbrektsson Hungarsvik, Bengt Andreasson Olebyn, Yngve Fors Öna, Sune Håkansson Brevik, Rolf Sjöstedt Öna.
Mellersta raden: Majlis Myrman Ottebol, Ann-Marie ? Skattebol, Marianne Magnusson Skattebol, Gun Andersson Öna, okänd, Mona Lundgren Öna, Siv Dahlman Hungarsvik, Kajsa Sundman Sättra,
Främre raden: Jan-Åke Karlsson Öna, Hasse Axelsson Brevik, Ryno Eriksson Ottebol, Tony Johansson Kyrkebol,​​ Thorbjörn Adolfson Brevik, Kjell Gustafsson Brevik.

Första och andra klass 1955-56
Andra raden fr v: Björn Eklund Öna, Mats Adolfson Norstuga Brevik,Torbjörn Nilsson Björkås. Bakre ledet Gean Nordenberg Ottebol, Lisbet Magnusson Ottebol och Lena Moberg Ottebol.

Främre raden fr v: Björn Karlsson Ottebol, Majlis ? Skattebol, Erna Axelsson Lundaby Brevik, Gunnel Vestlund Nystuga Brevik, Maud Hansson Olesberg Brevik.

Olebyn skola fjärde klass 1954-55
Bakre raden fr v: Märta Moberg Ottebol, Rolf Sjöstedt Öna, Jan-Ingmar Lundgren Öna, Nils-Göran Engelbrektsson, Lennart Högberg Ottebol, Lennart Vestlund Nystuga Brevik, Sune Håkansson Österås Brevik, okänd, Göran Eriksson Ottebol, Alf Brorson Ottebol, Almar Gusafsson Ottebol (lärare),
Mellanraden fr v: Okänd, Odd Andersson Öna, Tony Johansson Ottebol, Ryno Eriksson Ottebol, Jan-Åke Karlsson Öna, Hasse Axelsson Lundaby Brevik, Åke Magnusson Ottebol,,Kjell-Åke Magnusson Skattebol, Thorbjörn Adolfson Norstuga Brevik, Kjell Gustafsson Lycka Brevik, Främre raden fr v: Ann-Marie Magnusson Ottebol, Åse Nordenberg Ottebol, Marita Karlsson Ottebol, Berit Andersson Öna, Marian Magnusson Skattebol, Gunilla Persson Ottebol, Mona Lundgren Öna, Siv Dahlman Ottebol.
 

Skönbacka - första och andra klass 1958
Bakre raden: Guy Hedling, Johan Lagerkranz, Hans-Erik Karlsson, Kurt Moberg, Tor Axelsson, Björn Lindqvist, Bert Flodqvist, Kjell Strandberg, Kent Gustavsson Nyback Brevik, okänd, Rolf Andersson, Yvonne Svedlund, Sune Borg, Jan Axelsson.
Främre raden: Ingmar Nilsson, Eva Sjöstedt, Irene Johansson, Ingalill Nilsson, Birgitta Flognfeldt, Birgitta Bergkvist, Ulla-Britt Adolfson Norstuga Brevik, Lisbeth Blomster,Elisabeth Karlsson, Gunnar Edvardsson.
Lärare: Elna Brekke

Första och andra klass 1959-60

Bakre raden fr v: Åke Arntsson, Lasse ?, Bo-Lennart Olsson Ottebol, Jerry Karlsson Ottebol, Jan-Åke Eriksson Ottebol, Rolf Andersson, Roger Kohlberg Ottebol, Kurt Spetsmark Ottebol, Håkan Olsson, Reidar Andersson, Ingemar Gustafsson, Nyback Brevik, Bernt Karlsson Öna..

Främre raden fr v: Margareta Erntsson, Laila Backelin, Ingrid Axelsson Ottebol, Cajsmari Lundkvist Berg, Elsebeth Berglund Lycka Brevik, Monica Magnusson, Bente Eriksson, Gun-Britt Söderlund Ottebol. Läraren är Tove Olofsdotter..