Lantmäteriet karta från Laga skifte 1834. Här hittar vi två byggnader vid Lundaby (ringen till vänster) och tre byggnader vid torpet Bråtarna (ringen till höger)

Gammalt torp
(Uppdaterad 2015-01-20)

Torpet Bråtarna fanns av allt att döma redan på 1830-talet. Det har så här långt inte varit möjligt att hitta vilka som då bodde på torpet.
Första tydliga uppgift om boende på torpet finns i Husförhörslängden från åren 1861-67. Då flyttar paret Johannes Jonsson och Stina Nilsdotter och deras nyfödda son Carl dit. Johannes, född 1834,  kommer närmast från Kroppstad där han betecknas som lösdrivare. Stina är född i Älgå 1833.

Hela familjen betecknas i Husförhörslängden som inhyses.

På torpet föds sedan fem barn:
- Anders 1862
- Cajsa 1866
- Johan 1868
- Kristina 1870
- Johannes 1875

Tre av barnen - Johan, Anders  och Cajsa avlider 1869. Barnen är då tio, sex och tre år gamla. Dödsorsaken är inte angiven. Sonen Johannes dör 1875.
Föräldrarna lever till 1875 respektive 1876

Sonen Carl får efter efter föräldrarnas död arbete som dräng på Lundaby. Han gifter sig 1886 med Kristina Petersdotter, född i Älgå 1862. Paret bosätter sig då på Bråtarna. Där får de en dotter och en son.

- Kristina Eleonora född 1886
- Emil född 1889

1889 flyttar de från Bråtarna till Kroppstad krona, där de fortsatt noteras som torpare.

Dottern Kristina flyttar 1877 från Bråtarna. Vart är inte känt.

I tiden mellan föräldrarnas död och till dess sonen Carl återvänder har Bråtarna fått nya boenden. 1877 flyttar Karl Andersson, hustrun Anna Lisa Olsdotter och dottern Anna dit. De stannar dock bara ett år och flyttar därefter till Nytorpet (nuvarande Nygård) i samma hemman.

1880 flyttar Gustaf Nilsson, hans hustru Kristina Olsdotter och tvååriga sonen Oskar till torpet. De stannar också bara ett år på Bråtarna. Arvika blir deras nästa bostadsort.

Efter år 1889 tycks torpet Bråtarna vara obebott. De kan vara så att Karl och Kristina är de sista som bor här.

Vi vet idag var torpet låg tack vare gamla kartor. 1834 fanns det på dokumenten från Laga skifte och omkring 1885 finns det på utsatt på den s k hembygdskartan.

Det är dock svårt att idag se några lämningar efter torpet.

Det var länge omöjligt att i kyrkböckerna hitta vilka som bott på torpet. Tack vare att Olof Jonssons på Lundaby kassaböcker hittades,  kunde vi utröna vilka som bott här. Bygdeforskning handlar ofta om att lägga pussel.