Höglundatorpet
Uppdaterad 2016-04-02

Det råder stor osäkerhet kring vilka som bott på torpet som var beläget 500-600 meter öster om Lundaby.

Den enda familj som man med någon säkerhet kan koppla till torpet är änklingen Anders Nilsson som 1884 flyttar från Nordstugan i Olebyn till västra Brevik. I Husförhörslängden för den aktuella perioden finns han och hans tre barn noterade på sidan som bär rubriken Lövnästorpet. Sannolikt är då att de boende på Höglundatorpet finns med på denna sida.

Anders Nilsson blev änkling 1876 och hade då fem barn. Tre av barnen finns med vid flytten till Brevik - Kristina född 1868, Olof Rudolf född 1872 och Brita Maria 1875. Tillvaron i Brevik blev kortvarig, 1886 flyttar de tillbaka till Nordstugan i Olebyn.

Anders två övriga söner - Nils Botolf och Anders Gustaf hade redan flyttat hemifrån. Nils Botolf till Lundaby där han fortsättningsvis betecknas som fosterbarn, trots att han är 21 år när han flyttar dit.

Anders Gustaf flyttar till Järnskog men kommer tillbaka samma år. 1887 emigrerar Anders Gustaf Andersson till Nordamerika.