Lövåsen
(Uppdaterad 2016-02-28)

De första som bodde på Lövåsen hittar vi i husförhörslängden 1800-1805. Det är Bengt Andersson (född 1758 möjligen 1759 i Ny). Dessutom hustrun Karin Jonsdotter (född 1751 i Eda) och deras två barn Kjersti (född 1785 i Ny) och Anders (född 1793 i Ny). De flyttar till Lövåsen från Tanderud år 1803.

1809 dör Bengt Andersson på Lövåsen och hustrun Karin flyttar då tillbaka till Ottebol.

NY FAMILJ FRÅN TANDERUD

1814 kommer en ny familj till Lövåsen från Tanderud. De är Olof (född 1777 i Sunne) och hans hustru Catharina Olofsdotter (född 1796 i Gräsmark). De har sex barn:

Olof född 1817

Anders född 1819

Per född 1822

Jon född 1830

Stina född 1830

I dokumenten från Laga skifte i Brevik östra 1839 finns Lövåsen med. Det ligger i norra delen av de ägor som Per Eriksson (Per Ersson) är ägare till.
1840 flyttar Anders Persson och Kjerstin Karlsdotter hit från Kärntorpet, beläget några hundra meter bort. De har fyra barn Per född 1826, Carl 1829,  Anna 1832 och Anders 1835. Här föds sedan Johannes 1843. Året därpå flyttar familjen till Östra Flogned.

KANSKE HEMMANSÄGARE

Per Ersson (född 1775 i Ny) och hans hustru Elin Bryntesdotter (född 1774 i Ny) flyttar från Tostebol till Lövåsen 1843. Och mycket tyder på att det är Per som äger området med Litt A på kartan när Laga skifte genomförs. Det innebär att han var ägare till marken redan före flytten. Kanske inte helt ologiskt eftersom den gränsar till Tostebols hemman. Det finns dock en viss osäkerhet i den här slutsatsen.

Två år senare (1845) flyttar Per och Elin till Nystuga där Elin avlider 1848 i Bröstplågor, ett äldre ord för tuberkulos. Per flyttar då till Höglunda och 1852 till Lycka. Sannolikt är det där han avlider 1858.

1816 gifter sig Olof Olofsson, som är dräng i Nystuga, med Catharina Olofsdotter från Brunskog. Olof är född 1777 i Sunne och Catharina 1796 i Gräsmark. De flyttar efter giftermålet till Lövåsen. De får där se barn:

Olof född 1817

Anders född 1819

Nils född 1821

Per född 1822

Jon född 1830 (tvilling)

Stina född 1830 (tvilling)

Sonen Olof flyttar 1832 till Nystuga och blir dräng. Han flyttar till samma syssla på Tostebol 1837. Sonen Anders blir också 1836 dräng i Nystuga och Per flyttar till motsvarande syssla på Tostebol 1840. Också sonen Nils blir dräng på Tostebol, men återvänder till Lövåsen där han övertar torpet efter faderns bortgång.

Jon flyttar till Arvika köping 1850. Dottern Stina noteras som mindre vetande och blir kvar på Lövåsen.

Nils gifter sig 1845 med Anna Andersdotter (född 1825 i Älgå) och de får tre egna barn och tar ett fosterbarn. Dessutom har Anna ett s k oäkta barn, d v s ett barn före äktenskapet:

Olof Nilsson född 1844 (dotter till Anna )

Cajsa född 1846

Johan född 1850

Martha född 1861

Jon Olsson Löfqvist född 1830 (fosterbarn)

Olof flyttar till Karlstad 1869 och emigrerar sedan till Iowa i Nordamerika 1870.

Cajsa flyttar 1863 till Öna där hon blir piga hos kyrkvärden Jon Andersson. Hon gifter sig 1869 med John Petter Svensson och flyttar tillbaka till Lövåsen.

Johan har gjort militärtjänst 2:a året på Malmen i Östergötland 1872. Flyttar sen hem till Lövåsen och arbetar där som dräng.

Vad som hänt dottern Martha är inte känt.

Jon blir volontär vid Livkompaniet vid Kungl Värmlands Fältjägare, Adelskölds Companie. Antagen 1851.

Paret på Lövåsen 1871-1919
Johan Peter Svensson och Kajsa Nilsdotter bodde på Lövåsen i nästan 50 år. De gifte sig 1869 och flyttade till Lövåsen två år senare. De fick åtta barn. John Petter avlider 1919 i en ålder av 88 år. Kajsa lever kvar på gården till 1928 och avlider 81 år gammal.

Han noteras från 1853 som skräddare i Brevik. Nils Olsson avlider 1906. Vid folkräkningen 1890 noteras han som inhyses. Anna Andersdotter avlider 1918.

STOR FAMILJ

Två år efter Kajsa Nilsdotters giftermål med Johan Peter Svensson (född 1831 i Svinhult i Linköpings län) d v s 1871 flyttar paret in på Lövåsen. De får totalt åtta barn:

Karl Johan född 1870

Nils född 1872

Kristina född 1874

Anna-Kajsa född 1876

Matilda född 1878

David född 1881

Johannes född 1883

Maria född 1885.

Under den här perioden blir torpet Lövåsen gård vilket framgår av den ekonomiska kartan som fältmättes mellan 1883 och 1895. 1893 får Johan Peter Svensson och hans hustru lagfart på fastigheten.

DRUNKNINGSOLYCKA

Sonen Karl Johan flyttar 1893 till Brastad i Bohus län. Han återkommer året därpå, men flyttar 1896 till Ödeborg.

Sonen Nils blir kvar på Lövåsen och i församlingsboken från 1911-1920 är han hemmansägare boende på Lövåsen. Så är han också 1931-1940.

Matilda flyttar 1907 till Bräcke i Jämtlands län. Hon gifter sig med JE Malmgren.

David drunknar 21 år gammal i Kroppstadälven och Johannes flyttar 1905 till Almby i Örebro län. 1959 mottar kyrkoförvaltningen besked från Svenska ambassaden i Oslo att Johannes avlidit i cancer i Åmot i Norge.

Dottern Maria emigrerar 1905 till Nordamerika, men återkommer sannolikt till Sverige och är senare gift med Alfred Velin.

Dottern Kristina gifter sig senare med August Bengtsson. Anna Kajsa flyttar 1895 till Arvika. Och i bouppteckningen efter fadern är hon gift med CE Berg.

DÖDSBO TAR ÖVER

Johan Peter Svensson avlider 1919 på Lövåsen och hustrun 1928. 1930 får dödsboet lagfart på Lövåsen.

Någon gång i början avr 1940-talet flyttar Karin Sjöstedt (född Karlsson 1920 i Norstuga) och hennes man Karl Sjöstedt (född 1913 i Ny) till Lövåsen. De får fyra barn:

Karl-Yngve född 1940

Bengt född 1944 - född i Brevik

Per född 1945 - född i Brevik

Ingalill född 1952

När familjen lämnar gården är inte känt

SISTA FAMILJEN

Dagmar Karlsson (född 1915 i Norstuga), dotter till Ida Larsdotter och Julius Karlsson, gifter sig 1949 med Tage Axelsson (född 1910 i Lerum) och ska ha flyttat in på Lövåsen 1948.

De får fyra barn. Dessutom har Dagmar sedan tidigare ett barn.

- Birgitta (Britta) född 1942 (Dagmars dotter)

- Karin född 1948

- Jan Lennart född 1949

- Tor Ingemar född 1952

- Leif Urban Axelsson född 1953

- Ingrid - född ??

Familjen flyttar 1957 till Göteborgsområdet. Var barnen bosätter sig är inte utrett.

Boninghuset på Lövåsen plockas ner och flyttas till Buvattnet, där det numera används som fritidsbostad.