Lövnästorpet

(Uppdaterad 2015-01-25

 

De första som tydligt beskrivs som boende på Lövnästorpet är Anders Pettersson (född 1778 i Arvika) och hans hustru Ingeborg Ersdotter (född 1776 i Brevik V). De förekommer i husförhörslängden 1827-1833. Men redan tidigare finns de i kyrkböckerna, Ingeborg redan 1775. Hon är då noterad som dotter till Erik Persson och Sara Silvia boende på Nytorpet i Brevik V.  Nytorpet kan vara föregångaren till Nygård.

 

På den karta som upprättats över Brevik Västra i samband med Laga skifte 1834 finns Lövnästorpet utsatt. Marken från nuvarande Lundaby mot gränsen till Ränkesed i söder ägs enligt dokumenten från Laga skifte av Nils Andersson i Ränkesed.

 

Anders och Ingeborg ska ha gift sig i Ny kyrka år 1800. Anders är som nämnts ovan född i Arvika, men är noterad som tjänstedräng i Brevik Ö vid giftermålet. Var han arbetat har inte gått att reda ut.

 

I husförhörslängden 1810-1814 är familjen noterad som torpare. Det är sannolikt att de då bor på Nytorpet, men flyttar till Lövnästorpet omkring 1827. Enligt Värmlands kyrkoboksregister ska samtliga barn vara födda på Nytorpet:

 

- Märta född 1804

- Anders född 1807

- Britta född 1810. Avlider tre månader gammal.

- Anna född 1811

- Stina född 1815

- Peter född 1819

 

På Lövnästorpet föder också dottern Anna 1834 en son som döps till Anders. Fader ska då enligt Värmlands kyrkoboksregister vara Nils Olofsson, som är noterad som gift dräng. De båda ska dock ha gift sig först 1845.

 

Dottern Märta får år 1830 en son, också han kallad Anders. Fader ska vara Erik Anderssson också han noterad som gift dräng. De gifter sig samma år och Märta och Anders flyttar då från Lövnäset till Älgå.

 

Anders Pettersson avlider 1834 och dödsorsaken ska ha varit kolik. Hustrun Ingeborg är noterat som sjuklig i husförhörslängden 1831-1834. Hon avlider dock först 1847 71 år gammal. Dödsorsaken är kort och gott "Ålderdom".

 

SONEN ANDERS TAR ÖVER

Sonen Anders (född 1807) tar sedan över Lövnästorpet. Sannolikt sker det 1831 då Anders enligt Husförhörslängden noteras om inflyttad. Han har noterats som utflyttad 1828. Var han vistats denna period är inte känt.

 

Anders gifter sig med Märta Andersdotter från Dalen som 1835 flyttar till Lövnäset. De får fem barn:

 

- Anders född 1835.

- Stina född 1840.

- Märta född 1845.

- Johannes född 1848.

- Anna född 1853.

 

På Lövnäset bor vid samma tid Anders brodern Petter (se ovan). Han är också dräng vid torpet, men avlider redan 1840, 21 år gammal. Dödsorsaken inte angiven.

1854 lämnar hela familjen Lövnäset och flyttar till något av husen vid Änga/Nyback. Därifrån flyttar successivt barnen ut, kvar blir dottern Stina som tillsammans med sin mor är s.k. Inhyses där. Anders dör i Lungsot 1866.
(fortsättning i högerspalt)

Josef Olsson född 1879. Bilden tagen omkring 1910.
Auktionsnota från Lövnäset 1883 Auktionsnota från Lövnäset 1883

Auktion på Lövnäset

 

Den 5 december 1883 var det auktion på Lövnästorpet i Brevik. Bakgrunden var att Per Nilsson som bodde där hade avlidit tidigare samma år.

 

På auktionen fanns Anders Olsson i Väststuga som gjorde några inrop. Bl a köpte han ett strykjärn och en ullsax. (Se bilden av notan ovan).

 

Den som kvitterat betalningen för auktionsgodset var Nils Persson som var Per Nilssons son. Och köpeskillingen var 4.50.

 

Nils, som var giktbruten, kom att bo kvar på Lövnäset fram till sin död 1897.

Torpet renoveras 1893

I en kassabok som tillhört Olof Jonsson på Lundaby beskriver han kostnaderna för "husreparationen på Lövnäset 1893". Renoveringen kostade enligt kassaboken 139 kronor och ett  öre.

Så här var kostnaderna specifiserade:

Lagt nya tak på uthuset          35:--
5½ famn stickor därtill            66:--
Ladugårdstak invändigt           4:37
16 tolfter bräder                     16:--
1700 takspik                            8:50
600 3-tum spik                         1:39
Extra arbetsdagar f 2½ dag     4:--
Summa                                 139:01
 

Josef och Hulda Olsson med dottern Astrid. Bilden tagen omkring 1913. Josef och Hulda Olsson med dottern Astrid. Bilden tagen omkring 1913.

(fortsättning)

Märta lever länge och dör först 1899. Hon är då 85 år gammal. Dottern Stina avlider 1915. Anmärkningsvärt är att sonen Johannes 1861 avlider i Frossfeber, som är ett äldre namn för malaria. Han var då 13 år.

 

NY FAMILJ FRÅN ÄLGÅ

I husförhörslängden 1831-1850 hittar vi boende på Lövnästorpet Per Nilsson (född 1799 i Älgå) och hans hustru Kerstin Nilsdotter (född 1796 i Älgå). De gifte sig 1828 och var då bosatta i Ränkesed. De är noterade i husförhörslängden som fattighjon.

 

De flyttar 1834 till Lövnäset och då bor två stora familjer på torpet. Det här nyinflyttade paret får fyra barn.

 

- Nils född 1830

- Anders född 1832

- Cajsa född 1836

- Olof född 1838 i Brevik

 

Familjen flyttar till Olebyn 1850 men återvänder till Lövnäset redan 1852.

 

Kerstin Nilsdotter avlider 1871 och maken Per 1883.

 

Sonen Olof Persson gifter sig 1878 med Maria Lisa Olsdotter som är piga på Höglunda i Brevik V. Hon flyttar därefter till Lövnäset. De får två barn:

 

- Josef född 1879

- Kristina född 1883

 

Josef gifter sig 1906 med pigan Hulda Maria Karlsdotter från Brevik Ö. Hulda var då piga på Nygård. De får på Lövnäset tre barn:

 

- Astrid Maria född 1908

- Karl Olof född 1911 - avlider två dagar gammal

- Alvi Elisabet född 1913

 

1919 flyttar familjen till Kroppstad och senare samma år till Kroppstadsfors. 1927 flyttar familjen vidare till Åsebol i Älgå socken. 1929 flyttar de till Rud i Ny socken

 

1917 avlider Olof Perssons fru Maria Lisa. 1926 dör Olof Persson.

 

Strax före Olofs död flyttar dottern Kristina till Krokebol i Älgå församling. Hon hade i juni samma år gift sig med David Nilsson i Krokebol.

 

Därmed är den här släktens tid på Lövnäset slut.

 

ÄNKA MED SÖNER FLYTTAR IN

Karin Andersson född Nilsdotter som är änka efter skomakaren Johannes Andersson (född 1860 På Öna) flyttar 1927 till Lövnästorpet. Hon hade blivit änka 1923. Hon har vid detta tillfälle två barn:

 

- Anders Teodor Johansson född 1898

- Johan Hilding Johansson född 1902.

 

1931 gifter sig Anders Teodor Johansson med Ester Rasmusen från Östfold i Norge. Samma år flyttar de till Björkliden.

 

Modern Karin Andersson flyttar tillsammans med Johan Hilding till Sydstuga 1933. Karin avlider 1941.

 

Hilding bygger 1937 Nytomta efter att ha köpt mark av Albin Foss. Han flyttar boningshuset på Lövnäset och använder det vid bygget av Nytomta. Hilding avlider där 1949.

 

Därmed är epoken Lövnästorpet avslutad. Den varade från 1820-talet till 1930-talet, d v s drygt 100 år. Idag finns ruinerna av två hus kvar. Det andra huset från Lövnästorpet finns idag på Björkliden, det stod länge vid Ränkens strand i Hälle och användes som fritidshus av Ragnar och Signe Byberg.

Hulda Olsson född Karlsdotter 1884. Bilden från omkring 1910.
Torpvandring till Lövnäset 2012