Knektar vid soldatbostället i östra Brevik
Johan Carlsson Brefält 1693-1712 Närikes-Värmlands regemente
Daniel Johansson Brefält 1712-?? Närikes-Värmlands regemente
Olof Johansson Brefält 1721-1737 Närikes-Värmlands regemente
Jacob Pärsson Brefält 1737-1760 Närikes-Värmlands regemente
Peter (Pehr) Kjällarsson Brefält 1760-1777 Närikes-Värmlands regemente
Anders Persson Brefält 1777-1802 Närikes-Värmlands regemente
Anders Andersson Brefält 1803-1807 Närikes-Värmlands regemente
Jacob Kristoffersson Brefält 1807-1829 Närikes-Värmlands regemente
Nils Kjällarsson Brefält 1829-1844 Närikes-Värmlands regemente
Olof Olsson Brefält 1845-1848 Närikes-Värmlands regemente
Nils Olofsson Brefält 1844-1845 Närikes-Värmlands regemente
Anders Bengtsson Brefält 1848-1874 Närikes-Värmlands regemente
Olof Olofsson Brefält 1874-1884 Närikes-Värmlands regemente