Knektarna i västra Brevik 1698-1907

 

Källa: Generalmönstringsrullorna

 

Det finns en osäkerhet om vilka år som knektarna under 1600- och 1700-talet tjänstgjort.

 

Knektens namn Sold-namn Tjänstg-år Regemente
Knut (ev Lars) Nilsson Brehman 1698-1712 Närikes-Värmlands
Nils Jacobsson Breman 1716-1746(?) Närikes-Värmlands
Håka Breman Breman 1755-1789 Närikes-Värmlands
Anders Bryntesson Breman ??-1790 Närikes-Värmlands
Sven Örjansson Breman 1774-1802 Närikes-Värmlands
Anders Gustafsson Breman 1802-1819

Närikes-Värmland/Värmlands

Olof Bengtsson Breman 1820-1835 Värmlands
Axel Magnus Öberg (volontär) 1836-1838 Värmlands
Nils Olsson (volontär) 1838-1843 Värmlands
Olof Wästman (volontär) 1843-1844 Värmlands
Carl Johan Lundberg (volontär) 1844-1850 Värmlands
Alfred Leopold Rolén (volontär) 1850-1854 Värmlands
Julius Lundberg (volontär) 1854-1855 Värmlands
Leonard Sebenius (volontär) 1855-1858 Värmlands
Johan Nicolaus Gyllström (volontär) 1858-1861 Värmlands
Johannes Jonasson Breman 1861-1878 Värmlands
Nils Pettersson Lundén 1878-1907 Värmlands