Tostebol – officersboställe

 

Tostebols gård, som ligger i hemmanet Tostebol, har tjänat som officersboställe i flera hundra år. Först som löjtnantsboställe och senare som kaptensboställe. Officerarna som bodde här var ställföreträdande chefer eller chefer för Jösse kompani som i fanns i det som man kallar det yngre Indelningsverket.

 

Fram till 1812 var Bergs gård utanför Sulvik kompanichefens hem och på Tostebol bodde hans ställföreträdare som oftast hade löjtnants grad. Den förste som tycks ha bott här var Göran (Jürgen) Moffat. Han blev fänrik vid Närke-Värmlands regemente år 1684 och var i tjänst till 1708.

 

Här följer ytterligare officerare som bott och verkat vid Tostebols gård.

 

Fredrik Wilhelm Bock hade blivit fänrik 1683 och tjänstgjort vid det som kallades majorens fördubblingskompani. Han var en av dem som stupade vid Narva år 1700.

 

FÅNGAR I RYSSLAND

Nils Stjernflycht gick i krigstjänst 1705 och deltog i slagen vid Fraustadt och Poltava 1709. Han blev senare tillfångatagen av ryssarna. Han satt i fångenskap fram till 1722 då han återvände och gifte sig med Katarina de Geer. De fick fem barn, en av dem var Kristina som senare blev innehavare av Tostebol.

 

 

 

 

 

 

Rysk fångenskap fick också Daniel Christian Broborg uppleva. Han togs som fånge redan 1709 vid Poltava. Fångenskapen fick han tillbringa i Sibirien och återvände 1722. Han fortsatte sedan den militära banan och blev löjtnant 1739 och tog avsked 1749.

 

FLERA LÖJTNANTER

Gustaf Wilhelm Skogh flyttade till Tostebol 1763 då han blev befordrad till löjtnant. Han avled i Nors socken 1775.

 

Johan Byttner blev fänrik 1755, stabskapten 1773 och fick avsked med pension 1776.

 

Johan Daniel Bauman inledde sin militära bana 1768. Han var gift med Kajsa Brand och de bodde också en tid på Stommen i Ottebol.

 

OMORGANISATION

1812 blev Jösse kompani en del av Värmlands regemente och då gjordes också Tostebol till kompanichefsboställe. Under 1800-talet bodde också en rad högre officerare på gården, men när Indelningsverket upphörde köptes gård av en privatperson och denne förste civilist lär ha varit Nils Olsson som tidigare varit arrendator vid Arvika prästgård.

 

Källa: Göran Olofsson, Arvikasoldater 1686-1812.