Björkliden hösten 2012 Björkliden hösten 2012

Björkliden

1924 avstyckas ett område på omkring ett halvt hektar från Höglunda, då med fastighetsbeteckningen Brevik västra 1:5. Det är Botolf Lundeby som då för 500 kronor säljer tomtmarken till syskonen Signe Johansson (född 1896 på Öna i Ny) och Theodor Johansson (född 1898 på Öna i Ny).

Enligt Emmy Gustavsson på Nyback ska det vara Botolf Lundeby som bygger Björkliden. Byggåret uppges till 1925.

Signe och Theodor var barn till skomakaren Johannes Andersson och hans hustru Karin Nilsdotter och var födda på Öna. Signe flyttar därifrån till Arvika 1913, medan föräldrarna, Theodor och tre syskon flyttar till Hildelund i Brevik 1914.

Signe återkommer från Arvika och flyttar till Höglunda där hon blir piga.

ESTER OCH THEODOR

När Björkliden blir bebott på allvar är svårt att fastställa, men 1931 noteras Theodor Johansson och hans hustru Ester Rasmussen (född 1899 i Baastad i Östfold Norge) som boende där. De hade gift sig samma år och senare får de tre barn:

Ingrid Helene född 1933

Karin Barbro född 1934

Tor Georg född 1938 

1943 flyttar familjen till Framstuga.

BYBERG TAR ÖVER

Signe Johansson har 1936 gift sig med Ragnar Byberg (född 1905 i Köla), som samma år flyttar till Höglunda. De köper senare Theodors del i Björkliden och flyttar dit 1943.

Signe och Ragnar får ett barn:

                         Karin Signe Gudrun född 1940.

Gudrun blir den förste i Brevik att gå till en högre utbildning. Hon flyttar 1962 till Göteborg.

1941 köper Ragnar och Signe Byberg Höglundatorpet öster om Lundaby. Skiftet är 8,9 hektar stort och där finns också ruinen från Höglundatorpet. Säljare var troligen Botolf Lundeby. Avstyckningen ska ha skett från Brevik västra 1:13.

Ragnar Byberg arbetar stor del av tiden på Åmotfors Pappersbruk där han är förman.

Signe avlider 1968, medan Ragnar går bort 1984. Gudrun har fyra år tidigare övertagit Björkliden som nu blir sommarbostad fram till xxxx då hon beslutar sig att sälja gården, men behålla Höglundatorpet.

FRITIDSBOSTAD FÖR NORRMÄN

Kjell och Eva Jellum från Sarpsborg i Norge köper 2000 Björkliden. Gården fungerar nu som fritidsbostad för dem.

Lillstugan på Björkliden. Huset stod en gång på Lövnästorpet.