Lundabydrängen Karl

 

Karl Nilsson, född 1876 i Rudsgården Köla, var år 1901 dräng på Lundaby i västra Brevik och hade engagerats av hemmansägaren Olof Jonsson. Karl var då 25 år gammal. Här stannar han till hösten 1903 då han flyttar till Köla igen. (uppgifter i Ny Församlingsbok 1900-1910 - sid 36)

 

Han var en av tre drängar på gården. De övriga var Anders Jansson från Arvika som kommit till gården redan 1895 och Oskar Nilsson från Gunnarskog som kom vintern 1902.

 

Karl var född i Rudsgården i Köla och var en av fyra barn i familjen. Föräldrarna var skräddaren Nils Nilsson född 1837 och Stina Gustafsdotter född 1839. Nils noteras som inhyses vid Karls födelse och det kan vara ett tecken på att familjen inte var särskilt välbeställd.

 

Karl Nilssons historia som dräng är nog ganska typisk för drängarna och pigorna på den tiden. Det handlar om ständiga flyttningar och nya arbetsgivare.

 

18 ÅR GAMMAL

Karl lämnade hemmet när han var 18 år gammal då han blev dräng i Hälle hos Olof Andersson och hans hustru Karin Eriksdotter. Han kommertill Hälle 1894 och återvänder 1895 till byn där han växte upp. I Rudsgården blir han nu dräng hos Olof Jonasson och hans hustru MariaOlsdotter.

 

En kortare period vistas han också på sitt föräldrahem år 1895.

 

Sedan följer ett nytt jobb i Hälle, den här gången hos Brynte Andersson där han stannar till 1898 för att därefter arbeta hos Nils Guldbrandsson och hans hustru Ingeborg Persdotter i västra Flogned. Från det här drängjobbet flyttar han sedan till Lundaby i Brevik.

 

Efter tiden i Brevik är han dräng i Rudsgården ett år, i Hälle i omkring tre år och sedan i Skarbol i ett år.

Året är nu 1909 och Karl är 35 år gammal. I Församlingsboken betecknas han som jordbruksarbetare. Han har bytt arbetsplats tio gånger. Nu blir drängperioderna lite längre och när vi inte längre kan hitta Karl Nilsson i kyrkböckerna efter 1937 har han vistats tio år i Skarbol. Det framgår inte i Församlingsboken vem han arbetade hos denna period.

 

Karl avled i Skarbol 1957. Han var då 70 år gammal.