Fattiga får gåva

Den 13 augusti 1905 läste prästen i Ny kyrka upp en kungörelse som avvek en del från det som vanligtvis  meddelades från predikstolen. Det handlade om en gåva på 1000 kronor som f d nämndemannen Olof Jonsson och hans hustru Kerstin på Lundaby  beslutat skänka till fattigvårdsstyrelen i Ny socken.

Kommunalstämman noterar i sitt protokoll från mötet den 6 augusti: 
"Kommunalstämman vill till givarna uttala sin innerliga tacksamhet  för den nu mottagna ädla vackra gåvan".