Nygård - torpställe blir gård

(Uppdaterad 2019-09-02)

Den nuvarande mangårdsbyggnaden på gården är byggd 1855 av Erik Eriksson från Brevik. I kartor från Laga skifte 1833-1834 finns byggnader på området, men någon egen mark hörde inte till dessa byggnader. Nuvarande Nygård kan ha varit ett torpställe under Väststuga. Det kan då ha kallats Nytorpet.

De övriga byggnaderna är enligt vissa källor ombyggda 1936 av Albin Foss.

FRÅN VÄSTSTUGA

I husförshörsländen från 1861-1890 står Erik Andersson (född 1822) som ägare. Erik bodde tidigare i Väststuga i alla fall från 1846.

Erik Andersson gifte sig 1854 med Kristina Jonsdotter (född 1830 i Ny). De fick tillsammans två barn.

Anders Eriksson (född 1857) 
Karin (född 1860).

Erik Andersson har också enligt husförhörslängden varit kyrkvärd i Ny kyrka. Erik Andersson avlider 3 december 1907. Enligt Dödboken av ålderdom. Han blev 85 år. Hans hustru Kristina avlider 1901, hon var då 70 år.
 

KORT ÄGARPERIOD

Anders Eriksson övertar gården Nygård och gifter sig 1889 med Karin Lovisa Nilsdotter (född 1865 i Ny). Av någon anledning är de båda noterade som inflyttade 1911, ovisst varför. 1915 lämnar de Nygård. Dottern Karin gifter sig 1884 med hemmansägaren Olof Andersson från Hälle och flyttar dit samma år.

 

FOSS TAR ÖVER

1915 köper Albin Olsson Foss Nygård (född 1862 i Karlanda). Han har en tid arbetat och bott i dåvarande Kristiania, bland annat som ölutkörare där han använde häst. Han är gift med Maria Karlsson (född 1870 i Stavnäs) De får fem barn:

Paret på Nygård
Erik Andersson (1822-1907) och hans hustru Kristina Jonsdotter (1830-1901) De gifte sig 1854..

Karin på Nygård

Karin Eriksdotter född 1860 på Nygård i Brevik västra.

Hon var dotter till Erik Andersson och Christina Jonsdotter som var de första som bodde på gården.

Hon gifte sig 1884 med Olof Andersson i Hälle. Karin avled 1917.

Karins make Olof från Hälle

1884 gifte sig Karin Eriksdotter med Olof Andersson i Hälle. De bosatte sig efter giftermålet i Nordstuga i Hälle. Karin och Olof är mormor respektive morfar till Olof (Ola) Olsson som idag bor på Höglunda i Hälle. Olof avlider 1931. Bilden är sannolikt tagen i slutet av 1800-talet av den kände Arvikafotografen Amelie Rydberg.

Olof Sundeman 1896-1964 Olof Sundeman 1896-1964

Karl Albert (född 1896 i Kristiania)

Axel Torvald (född 1898 i Kristiania)

Alf Emanuel (född 1903 i Kristiania). Han avlider 1936.

Linnea Teresia (född 1911 i Kristiania)

John Bertil (född 1913 i Kristiania)

1915 kan möjligen Albin Foss byggt gården Solvind i Östra Brevik, men flyttar dit först 1941 efter att hans hustru Maria avlidit 1940. Som dödsorsak anges en leversjukdom. Med flyttar då också Linnea, Torwald och Bertil.

ARRENDATOR
Efter flytten arranderar sonen Albert Nygård tillsammans
med hustrun Vivi Jansson (född 1906). Familjen hade tidigare bott på Lundaby under en period.

Albert och Vivi får tre barn:

 

Sven-Olov (född 1929 på Nygård)

Mona-Lisa (född 1932 på Lundaby)

Rolf (född 1936 på Lundaby)

 

Enligt Församlingsboken flyttar Albert, hans fru Vivi och sonen Sven-Olov från Nygård 1930. De blir då arrendatorer på Lundaby.

 

När Albin Foss flyttar till Solvind, behåller han ägandet och arrenderar ut Nygård till sonen Karl Albert och hans familj. 1950 är gården till salu. Den köps några år senare av Ragnar Gustavsson på Lycka, som behåller skogsskiftet, men lämnar boningshuset till försäljning. Delar av ladugården säljs till Sven Vestlund i Nystuga.

 

KREATIV KONSTNÄR 

1955 köps boningshuset av konstnären Olof Sundeman (född 1896 i Västland i Uppsala län). Han blir kvar här fram till sin död 1964. Sundeman kom att bli mycket omtyckt av ungdomarna i Brevik.

 

1977 flyttar Erling Andersson (född 1919 i Glava) och hans hustru Doris (född 1921 i Kvistbro i Örebro län) till Nygård.

 

De får två barn:

Gun född 1948

Ulf född 1954

 

Doris avlider 2007 och Erling inte fullt ett år senare. Sonen Ulf och hans hustru Margareta äger idag gården som numera är fritidsbostad

Familjen Foss - föräldrarna Albin och Maria i mitten
Albin Foss (1862-1954) med sto och föl
Albin Foss (1862-1954) med sto och föl
Konstnären Olof Sudeman i köket
Konstnären Olof Sundeman i köket
Konstnären Olof Sundeman i köket
Olof Sundeman utanför lillstugan på Nygård
Olof Sundeman utanför lillstugan på Nygård